2 Ekim 2010 Cumartesi

pentostam 1 flakon

Kardiyovasküler ACE İnhibitörü

FORMÜLÜ

100 mgSodyum stiboglukonat 1 ml

ENDİKASYONLARI

Kala azar, şark çıbanı ve Güney Amerika mukokunatöz leishmaniasis tedavisinde endikedir. Pentostam aynı zamanda leismaniasis residivans ile Orta ve Güney Amerikadaki diffüz kutanöz leishmaniasisin tedavisinde de yararlı olabilir.

KONTRENDİKASYONLARI

Renal fonksiyonları önemli derecede bozulmuş hiçbir hastaya Pentostam verilmemelidir. Daha önce verilen doza ciddi bir istenmeyen reaksiyon göstermiş hiçbir hastaya ilaç verilmemelidir.

UYARILAR & ÖNLEMLER

İntravenöz enjeksiyon lokal tromboz riskini azaltmak amacıyla çok yavaş olarak 5 dk'lık bir süre içinde verilmelidir. Öksürme, kusma veya substernal ağrı gibi beklenmeyen bir durum meydana gelirse enjeksiyon hemen durdurulmalıdır. Bu gibi vakalarda eğer Pentostam aynı yollla tekrar verilecek olursa çok dikkatli olunmalıdır.
Mukokutanöz leishmaniasis in başarılı tedavisi lezyon çevresinde şiddettli bir enflamasyona neden olabilir. Farenks veya trakeanın etkilendiği vakalarda bu durum yaşamı tehdit edici boyutlara erişebilir. Bu durumlarda kortikosteroidler uygulasnabilir. Çok ender olarak tedavi sırasında anaflaktik anaflaktik şok gelişebilir, bu durumlarda; hemen adrenalin enjeksiyonu yapılmalı ve uygun destekleyici önlemler alınmalıdır. Kalp hastalığı olan hastalarda dikkarle kullanılmalıdır.
Gebelik ve emzirme dönemlerimde fetus üzerinde hiçbir etkisi bilidirlmemiş olmakla birlikte elde edilecek yarar fetusa muhtemel risklerden fazla olmadığı sürece Pentostam gebelikte kullanılmamalıdır. İlacı alan anneler bebeklerini emzirmemelidir.
.: Forum Evren.NeT http://www.frmevren.net/showthread.php?t=82621

YAN ETKİLER

Mide bulantısı, kusma ve diareden şikayet ederler ve biraz daha yüksek bir oranı karın ağrılarından yakınır. Sık görülen diğer yan etkiler arasında anoreksi, halsizlik, miyaljibaş ağrısı ve letarji vardır. Pek çok araştırmada, enjeksiyondan hemen sonra değişen sıklıkta geçici öksürük bildirilmiştir.Pentostamın intravenöz enjeksiyonu damar boyunca geçici bir ağrıya ve dah asonra o damarın trambozuna neden olabilir.
Antimon sodyum glukonatla daha önce yapılan bazı araştırmalarda viseral leishmaniasis hastalığının seyrinin bir özelliği olmakla birlikte üç değerli antimonun toksisite profili ile de bağlantı kurulmuştur.

ETKİLEŞMELER

İlaç ile ilgili herhangi bir etkileşme bilidirilmemiştir. Pentostamın rutin biyokimyasal testlerin doğruluğunu bozup bozmadığı konusunda hiçbir bilgi yoktur.

DOZU & KULLANIM ŞEKLİ

Bütün dozlar intravenöz veya intramüsküler dozla verilmelidir. Tüm doz önerileri 1984 yılında toplanan Dünya Sağlık Örgütü Uzmanlık Komitesinin leishmaniasis ile ilgili bulgularına dayanarak verilmelidir. Farklı yaş grupları için özel öneriler yoktur.
Günlük maksimum doz 850 mg'dır. Tedavi en az 20 gün sürmelidir. Yaşlı hastalardaki etkileri hakkında herhangi bir bulgu yoktur. Eğer kutanöz leishmaniasis tedavisi gerekiyorsa lokal infiltrasyon tercih edilir. Yaşlı hastalarda viseral leishmaniasis tedavisi yapılırken alınması gereken normal önlemlere titiz bir şekilde uyulmalıdır.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder