17 Ekim 2010 Pazar

Prent 200 mg 30 tablet

» Beta Reseptör Blokörü


Etken Maddesi
Asebutolol


PRENT 200 MG 30 TABLET
Yerli, Beşeri bir ilaçdır.

FORMÜLÜ


1 film kaplı tablet 200 mg asebutolole eşdeğer 221.6 mg asebutolol-hidroklorid içerir.


ENDİKASYONLARI


Kan basıncı yüksekliği, angina pectorisin erken tedavisi ve kronik koroner yetmezliğinin uzun süreli tedavisi. Hiperkinetik kalp sendromu. Çeşitli nedenlerle meydana gelen uyarı bozukluklarında özellikle, ventriküler ve supraventriküler ekstrasistoller, atrium fibrilasyonu ve flatteri. Stres sonucu sempatik duyarlığın önlenmesinde.KONTRENDİKASYONLARI


Kardiyojenik şok, II. ve III. derecedeki A-V blokları, dekompanse kalp yetmezliği


UYARILAR & ÖNLEMLER


İlacın dikkatle kullanılması gereken endikasyonları; 1. derece A-V blok, kan basıncının 100/60 mmHg olduğu veya daha düşük bulunduğu vakalar, bradikardiler, aynı zamanda verilen, katekolamini etkileyen bazı maddeler (örn. reserpin), metabolik asidozlu hastalar ve kalp yetmezliğidir. Kalp yetmezliği mevcutsa, Prent hastanın yeterli derecede dijitalize edilmesinden sonra verilmelidir (gerekirse salüretik ile takviye edilir).Narkoz esnasında ß-reseptör blokerlerle narkotiklerin kardiyak etkileri (negatif inotropi) bilhassa gözönünde tutulmalıdır. Mümkün olduğu kadar ß-blokerler ameliyatlardan önce bile kesilmemelidir.Obstrüktif bronşiyal hastalığı olan kişilerin oral olarak Prent kullanmaları mümkündür. Bu tedavi esnasında astım nöbetleri nadir olarak görülebilir.İnsülin veya oral antidiyabetiklerle tedavi gören hastalarda hipoglisemik bir reaksiyon beklenebilir.Prent, verapamil ile birlikte veya kısa fasılalarla verilmemelidir. Prent tedavisi gören hastalara kesinlikle intravenöz verapamil zerk edilmemelidir. Aksi takdirde kardiyojenik bir şok görülmesi mümkündür.Yorgunluk hallerinde ve bilhassa ilaçla birlikte alkol alındığında hastaların reaksiyon kabiliyetleri azalabilir (örn. taşıt kullanma). Gebelikte kullanımı: Hayvan deneylerinde embriyotoksik ve teratojenik bir etki müşahade edilmemesine rağmen, Prent'in gebeliğin ilk 3 ayında kullanılmaması uygundur.


YAN ETKİLER


Bugüne dek ağır denebilecek nitelikte yan etkisi görülmemiştir. Ara sıra kan basıncının düşmesi, bradikardi, gastroentestinal bozukluklar, depresyon halleri, yorgunluk ve bronkospazm müşahade edilmiştir. BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.


ETKİLEŞİMLER


İnsulin ve diğer antidiyabetik ajanların hipoglisemik etkileri hafifçe potansiyalize olabilir. (Antidiyabetik ajanın dozunun yeniden ayarlanması gerekebilir.)Prent'in negatif inotropik etkisi, anestezi sırasında gözönüne alınmalıdır.Prent, bazı belirli kalsiyum antagonistleri (örn. verapamil) veya diğer antiaritmik maddeler ile beraber veya hemen sonrasında verilmemelidir. Kardiyojenik şok riskinden ötürü, Prent tedavisi sırasında i.v. verapamil verilmemelidir. Birlikte kullanıldığında diğer antihipertansiflerin etkilerinin potansiyalize olacağı unutulmamalıdır.DOZU & KULLANIM ŞEKLİ


Doktor tarafından başka türlü tavsiye edilmediği takdirde, tedaviye günde 2 defa 1 tabletle başlanır. Bu dozaj genellikle sürekli tedavi dozajı olarak yeterlidir. Yetmediği takdirde angina pectoris ve kalp ritm bozukluklarında 3-4 defa 1 tablete, istisnai vakalarda da 4 defa 1 ½ tablete çıkartılabilir. Hiperkinetik kalp sendromlarında kaide olarak, günde 2-3 defa 1 tablet yeterlidir. Tabletler, yemeklerden önce çiğnenmeden bir miktar su ile alınmalıdır. İlaç uzun süre alındıktan sonra birdenbire değil, tedricen kesilmelidir. Doz Aşımı ve Tedavisi : Doz aşımında, ileri derece bradikardi ve atrioventriküler blok, intraventriküler ileti bozuklukları, hipotansiyon, şiddetli konjestif kalp yetmezliği ve hassas kişilerde bronkospazm ve hipoglisemi görülür. Tedavide genel yöntemler izlenmelidir. Kusturma veya gastrik lavaj uygulanır. İntravenöz 1 mg Atropin verilir. Gerekirse 0.5 mg, orciprenalin ampul (Alupent) deri altına, intramuskuler veya yavaş intravenöz olarak zerk edilir. Hipotansiyonda kan basıncı ve nabız izlenerek vazopresör ajanlar uygulanır (örn. epinefrin, levarterenol, dopamin veya dobutamine). Kalp yetmezliğine dijitalizasyon ve/veya diüretik uygulanır.Prent diyalize uygundur.


İlaç Fiyatı 16.14 TL


Reçeteli Verilir.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder