9 Ekim 2010 Cumartesi

pirosal 20 tablet

» Analjezik, Antipiretik, Sedatif


Etken Maddesi
Paracetamol + Caffeine + Kodein Fosfat


PIROSAL 20 TABLET

Yerli, Beşeri bir ilaçdır.


FORMÜLÜ


Her tablet 500 mg parasetamol, 10 mg kodein fosfat, 30 mg kafein içerir.


ENDİKASYONLARI


Pirosal tablet, hafif ve orta şiddetli ağrılar ile ağrının ateşe eşlik ettiği durumlarda kullanılır.


KONTRENDİKASYONLARI


Parasetamol, kafein, kodein'den herhangi birine karşı allerjisi olanlarda kontrendikedir.İleri derecede karaciğer ve böbrek yetmezliği olan kişilerde kullanılmamalıdır. İlaca karşı aşırı duyarlılığı olanlar ve daha önce anemisi olanlarda kullanılması sakıncalıdır.


UYARILAR & ÖNLEMLER


Anemli veya kardiyak, pulmoner, renal yada hepatik fonksiyon bozukluğu olan kişilerde doktor kontrolü olmadan kullanılmamalıdır. Ağrılı durumlarda 10 günden fazla, ateşli hallerde 3 günden fazla kullanılmamalıdır. Hepatik nekroz parasetamol'ün aşırı dozunda doza bağlı bir komplikasyondur. 12-48 saat içinde karaciğer enzimleri yükselebilir. Protrombin zamanı uzayabilir. Ancak klinik semptomlar dozun alınmasından 1-6 gün sonrasına kadar görülmeyebilir. 10 g'ın üzerinde alınması durumunda toksisite görülmesi muhtemeldir. Gastrik ülseri olanlarda dikkatli kullanılmalıdır. Gastrik irritasyon yapabilir. Kodeine bağımlılık gelişebilir. Kodein, kafa travması geçirmekte olanlarda ve intrakraniyal basınç artışı olanlarda solunum depresyonu yapabilir. Akut batın sendromu olanlarda şiddetli karaciğer yetmezliği olanlarda, hipotiroidizmi olanlarda, addison hastalığı ve prostat hipertrofisi olanlarda dikkatli kullanılmalıdır. GEBELİKTE VE EMZİKLİLİKTE KULLANIMI : Gebelik ve emziklilikte kullanılmamalıdır. ARAÇ VE MAKİNE KULLANMAYA ETKİSİ : Başdönmesi ve sedasyona yol açabildiğinden araç ve makine kullanırken dikkatli olunmalıdır.


YAN ETKİLER


Baş dönmesi, sedasyon, bulantı, kusma, öfori, konstipasyon, pruritus, gastro intestinal irritasyon yapabilir. Parasetamol nadiren allerjik ve aşırı duyarlılık reaksiyonlarına ve makülopapüler döküntülere neden olabilir.


ETKİLEŞMELER


Kafein, b-adrenerjik stimülan ilaçların kardiyak inotropik etkilerini çoğaltabilir. Kafein disülfiram ile birlikte kullanıldığında kafeinin vücuttan atılımı azalır ve eliminasyon yarı ömrü artar. Kodein diğer opiat agonistlerinin genel anestetiklerin, trankilizanların, sedatiflerin ve hipnotiklerin, triksiklik antidepresanların, mono amino oksidaz inhibitörlerinin, alkolün ve diğer SSS depresanlarının etkilerini arttırabilir. Antikonvulsanlar (fenitoin, bartitüratlar, karbamazepin gibi), parasetamolün sebep olduğu karaciğer toksisitesini arttırabilir. Parasetamol ile birlikte isoniazid kullanılması ile de hepatotoksisite riski artabilir. Hepatotoksisite riski tavsiye edilen dozun üstünde parasetamol kullanan hastalarda artmaktadır. Genellikle terapötik dozlarla parasetamol kullanan hastalarda aynı zamanda antikonvulsan veya isoniazid kullanıldığında doz azaltılması gerekmez. Kronik ve çok miktarda alkol tüketimi, parasetamolün hepatotoksisite riskini arttırır. Kronik alkolikler düzenli veya fazla miktarda parasetamol kullanımından veya alkol kullanımından kaçınmalıdırlar. Antipiretik tedavi ile birlikte fenotiazin alan hastalar ciddi hipotermi ihtimalini gözönündeDOZU & KULLANIM ŞEKLİ


Doktor başka türlü tavsiye etmedi ise günde 3-4 defa bir tablet alınır. DOZ AŞIMI VE TEDAVİSİ : Doz aşımı durumunda gastrik lavaj uygulanmalı, destekleyici tedaviye başlanılmalı ve doz aşımına yol açan maddeye göre antidot uygulanmalıdır. Parasetamol için antidot asetilsistein, kodein için antidot naloxane'dır.İlaç Fiyatı 2.54 TLReçeteli Verilir.


İLAÇ EŞDEĞER ANALİZİ (MUADİLLERİ)


* TEMSALJIN 500 MG 20 TABLET
* GERALGINE-K 20 TABLET
* A-FERIN 300 MG 30 KAPSÜL
* PACOFEN 300 MG 20 TABLET

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder