8 Ekim 2010 Cuma

piraldina 500 tablet

» Antitüberküloz

FORMÜLÜ

500mgPirazinamidTablet

ENDİKASYONLARI

Mycobacterium tuberculosisin neden olduğu enfeksiyonların tedavisinde endikedir

KONTRENDİKASYONLARI

Diğer antitüberküloz ilaçlarla ikili veya üçlü kombinasyonları kullanılmalıdır Renal ve hepatik yetmezlik ve gut olgularında kontrendikedir.

UYARILAR & ÖNLEMLER

Gastrointestinal bozukluk

YAN ETKİLER

hematopoez dengesizlik hiperürisemi, hepatik bozukluk ve allerjik reaksiyonlar gibi yan etkiler görülebilir.

ETKİLEŞMELER

Pipenzolat bromür, disopiramid, antihistaminikler, trisiklik antidepresanlar, benzodiazepinler, fenotiyazinebenzer yapıya sahip nöroleptikler ve antikolinerjik etkiye sahip antiparkinson ilaçlarla birlikte verildiğinde sinerjik etki oluşabileceği akılda tutulmalıdır.


DOZU & KULLANIM ŞEKLİ

2-3 eşit kısma bölünmüş 20-40mg/kg/gün dozda, yemeklerden sonra kullanılır. Max. günlük doz 3g'dır. İzoniazide dirençlilik durumunda günde 50mg/kg'a çıkılır.

PİYASADA MEVCUT DİĞER FARMASÖTİK TAKDİM ŞEKİLLERİ

* PİRALDİNA 50 TABLET

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder