20 Ekim 2010 Çarşamba

Primosiston 30 tablet

» Seks hormonu

FORMÜLÜ

2mgNoretisteron asetatTablet0.01mgEtinil estradiolTablet

ENDİKASYONLARI


Disfonksiyonel kanamalar, adet zamanlaması

KONTRENDİKASYONLARI

Gebelik, anamnezde Herpes gestationis.

UYARILAR & ÖNLEMLER

Aşağıdaki durumlarda hekim tarafından tedavinin yarar ve riski tartılmalı ve özenli bir müşahade gerçekleştirilmelidir: Ağır karaciğer fonksiyon bozuk-lukları; önceki gebeliklerde sarılık veya sürekli kaşıntı; Dubin-Johnson ve Rotor sendromları; mevcut ya da geçirilmiş tromboembolik proçesler (örn.apo-pleksi, enfarktüs), damar değişiklikleri gösteren ağır diabet; orak hücreli anemi.
İnsulin veya diğer antidiabetik ilaçlara gereksinme değişebilir. Mevcut bir diabet konusunda hekimin haberdar edilmesi gerekir, zira bu hastalık özenli bir takip gerektirir.

YAN ETKİLER

Nadir olarak, baş ağrısı, mide şikayetleri, bulantı, göğüslerde gerginlik hissi meydana çıkabilir.

ETKİLEŞİMLER

Oral antidiabetik yada insulin gereksinimi değişebilir.

DOZU & KULLANIM ŞEKLİ

Primosiston ile tedaviye başlamadan önce, genel ve (memeleri ve servikal smeari de içine alan) bir jinekolojik muayenenin yapılması ve bir gebeliğin mevcut olmadığının saptanması gerekir.
Tabletler çiğnenmeden bir miktar mayi ile yutulur.
Hekim tarafından başka türlü önerilmediği durumlarda, aşağıdaki ilkelere göre hareket edilir:
- Disfonksiyonel kanamalar
10 gün süre ile, günde 3 defa 1 tablet, organik nedenli olmayan uterus ka-namalarını 1-4 gün içinde durdurur. Bazı durumlarda kanama tablet alımı ile azalır ve ancak 5-7 gün sonra durur. Tedavinin başarısı, ambalaj bitimine kadar ilacın düzenli alınmasına bağlıdır. Tedavinin sona ermesinden 1-4 gün sonra, süre ve şiddeti bakımından normal adet kanamasına benzeyen bir kanama olur.
· Tedavi esnasında hafif kanamaTedavi esnasında, başlangıçta kanamanın durmasından sonra, lekelenme tarzında hafif bir kanama olabilir. Bu durumda, tablet alımına eksiksiz devam edilmelidir.
· Kanamanın kesilmemesi, şiddetli kanama
Primosiston uterin kanamaların ayırıcı tanısına yönelik de önemli ipuçları verebilir. Tabletlerin düzenli alınmasına rağmen kanama kesilmezse, organik bir nedenin varlığı düşünülmelidir. Bu gibi durumlarda, diğer önlemler ge-rekli olacağından, tedavi eden hekim haberdar edilmelidir. Bu husus, kanama-nın başlangıçta durmasına rağmen, tablet alımı süresince yeniden şiddetli bir şekilde başlaması halinde de geçerlidir.
· Residiflerden korunma
Disfonksiyonel kanamaların tekrarını önlemek için, tedaviden sonraki üç siklusda da Primosiston tablet uygulanması önerilir: Siklusun 23.-26. günlerinde (kanamanın ilk günü siklusun 1. günü olarak kabul edilir) her gün 2 tablet Primosiston alınır. Adet kanaması, her seferinde, son tabletten birkaç gün sonra oluşur.

Bu tür bir uygulamanın gerekliliği konusunda hekim karar vermelidir. Hekimin kararı, günlük bazal temperatür ölçümlerinin seyrine dayanmaktadır.
· Adet zamanlaması
Özel nedenlerle, adet kanamaları Primosiston ile öne alınabilir veya ertele-nebilir. Ovulasyon inhibisyonu ile o ay bir gebelik olanağı ortadan kalkaca-ğından, kanamanın öne alınması yeğlenmelidir. Bunun aksine, ertelemede tab-let uygulaması, bir gebeliğin varlığının saptanmasının zor olabileceği bir döneme rastlar. Bu yüzden, adetin ertelenmesi, bir gebeliğin olanak dışı olduğu durumlara sınırlı kalmalıdır.
· Adetin öne alınması
Siklusun 5. gününden itibaren (kanamanın ilk günü = siklusun 1. günü) en az 8 gün süre ile günde 3 x 1 Primosiston Tablet. Kanama son tabletten 2-3 gün sonra olur.
Adetin ertelenmesi
Beklenen adet kanamasından takriben üç gün önce başlayarak, 10-14 günden daha uzun olmamak üzere, günde 3 x 1 Primosiston Tablet. Kanama ilacın kesilmesinden 2-3 gün sonra olur. Kanama olmazsa hekiminiz haberdar edilmelidir.
Primosiston'un hemen kesilmesi için nedenler
Migren tarzında baş ağrılarının ilk defa ortaya çıkması, ya da alışılmamış derecede şiddetli ve sık baş ağrıları; ani duyu bozuklukları (örn, görme ya da işitme bozuklukları); tromboflebit ya da tromboembolik proçeslerin ilk belirtileri (örneğin, bacaklarda alışılmamış ağrılar, ya da şişmeler, solunumda batıcı ağrılar, nedeni açıklanmayan öksürük) göğüs ağrıları ve darlık hissi; ameliyatlardan 6 hafta önce ve kazalardan sonra, yatak tedavisi süresince, sarılık başlangıcı ve kan basıncının birdenbire yükselmeleri

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder