12 Ekim 2010 Salı

polyod 100 ml gargara

FORMÜLÜ

100 mL Polyod Cilt temizleyicisi 7.5 g Povidon-iyod içermektedir.


FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ

Geniş spektrumlu mikrobisid, bakterisid, virüsid, fungusid ve protozoid özelliğe sahip birantiseptiktir.

ENDİKASYONLARI Cerrahi ve hijyenik el dezenfeksiyonu, genel amaçlı antiseptik yıkamalar.

KONTRENDİKASYONLARI Nontoksik nodüler guatrda kullanılmamalıdır. Doğum ağırlığı 1.5 kg’ın altında olan yeni doğanlarda kullanılmamalıdır.

UYARILAR / ÖNLEMLER

Polyod Cilt Temizleyicisi, uzun süreli ve geniş yüzeylerdeki tedavilerinde, manifest hipertiroiddurum gösteren, özellikle dekompanse kalp yetmezliği olan kimselerde, hamile kadınlarda3.aydan itibaren ve emzirilen çocuklarda dikkatli kullanılması gerekmektedir. Bu gibi durumlardahipertiroidli hastaların ve aynı zamanda memedeki çocukların tiroid fonksiyonu gözlenmelidir. Polyod genelde tüm tekstil ve diğer materyallerden sıcak su ve sabunla, inatçı durumlarda iseamonyakla ve sodyum tiyosülfat ile kolayca çıkartılabilir. Polyod Cilt Temizleyicisi cilt ve doku tarafından iyi tolere edilir, kolayca yıkanabilir. Bazik maddeler Povidon İyod’un antiseptik aktivitesini azaltır. Haricen kullanılır. Kullanmadan önce ısıtılmamalıdır. Nadiren lokal iritasyon ve duyarlılık görülebilir. Böyle durumlarda kullanımına son verilmelidir. Zedeli geniş cilt yüzeylerine uygulanımındankaçınmalıdır. Zira iyod absorbsiyonu artabilir. Absorbe edilen iyod tiroid fonksiyon testlerini etkileyebilir. BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ

KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU

1) Cerrahi el dezenfeksiyonu:Kollar ellerde dahil olmak üzere dirseklere kadar suyla ıslatılır. Yaklaşık 5 mL Polyod Cilt Temizleyicisi ile 2-2.5 dakika kadar eller ve dirseklere kadar kollar ovuşturulur. Daha iyi birköpüğün oluşturulması için damlalar halinde su ilave edilmelidir. Sonra temizlenen yer sualtında yıkanır. Yıkama işlemi birkaç kez tekrarlanmalıdır.

2) Hijyenik el dezenfeksiyonu:Yaklaşık 5 mL Polyod Cilt Temizleyicisi ellere dağıtılır. İyi bir köpüğün oluşması için biraz suilave edilmelidir. 1dakika kadar ovuşturulup yıkanır.

3) Ameliyat bölgelerinin dezenfeksiyonu:Ameliyat bölgesi su ile ıslatılır. Polyod Cilt Temizleyicisi (yaklaşık olarak 1 mL/20 cm2) tatbik edilip, 5 dakika kadar ovuşturulur. Distile su ile ıslatılmış steril sargı bezi ile temizlenir. Temizlenen yüzeye, ameliyat bölgesi eşit bir şekilde kahverengi olana kadar PolyodAntiseptik Solusyon (Polyod Cilt Temizleyicisi ile aynı değil) uygulanır. Ameliyatlı bölgekurumaya bırakılır 4) Antiseptik Yıkama:‘Ameliyat bölgelerinin dezenfeksiyonu’ başlığı altında yazılı olduğu gibi yürütülür.

İLAÇ EŞDEĞER ANALİZİ (MUADİLLERİ)

* PROTAGENT 10 ML DAMLA
* PROTAGENT SE 0.4 ML 20 MG 20 DOZ DAMLA

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder