8 Ekim 2010 Cuma

piraldyne 10 ml oral solüsyon

» Solüsyon

FORMÜLÜ

Rhei extresi 50 mg; Salisilik asit 10 mg.

ENDİKASYONLARI

Ağız ve dişeti dokularının akut ve kronik ağrılı iltihaplarında, aftöz stomatitle, peridon-title, gingivitlerde, diş çıkarma rahatsızlıklarında ve protez vuruklarında kullanılır

KONTRENDİKASYONLARI

Anti-fosfat cc, örneğin hiperparatroidizm, Vitamin D aşırı dozu, para-neoplastik sendrom (örneğin, bronşiyal karsinoma, mamarial karsinoma, hipernefroma, plasmositoma) gibi hiperkalsemiye neden olan durumlarda, kemik metastazı, sarkoidoz, immobilizasyon osteoporozu ve serbest gastrik asit düzey eksikliği bulunan hastalarda kullanılmamalıdır. Anti-fosfat cc yalnızca serum ve idrar kalsiyum düzeyleri ile serum ve idrar fosfat düzeyleri düzenli olarak monitorize edilen renal yetmezlikli hastalarda kullanılmalıdır.


UYARILAR & ÖNLEMLER

Ağızda çalkalamak ve/veya gargara yapmak içindir. İçilmez.

YAN ETKİLER

Tavsiye edilen dozlarda bile midede karbondioksit oluşumu ihtimali nedeniyle şişkinlik hissi oluşabilir. Kalsiyum karbonat tedavisinin ilk üç ayında idrarda kalsiyum atılımındaki artış renal taşların oluşma ihtimalini artırabilir. Renal yetmezlikli hastalarda ve uzun dönemde yüksek doz kullanan hastalarda hiperkalsemi, metabolik alkolozis ve hiperkalsiüri’ye yol açabilir.

ETKİLEŞMELER

Kalsiyumun absorbsiyunu Vitamin D ve deriveleri tarafından artırılır. Tiyazid tipi diüretikler kalsiyum atılımını azaltır. Kalsiyum ve tiyazidler beraber alınırsa serum kalsiyum seviyesi monitorize edilmelidir. Aşağıdaki ilaçların absorbsiyonu, dolayısiyle etkileri Anti-fosfat cc ile beraber kullanıldıklarında azalabilir: tetrasiklin, sefodoksim-aksetil, sefuroksi-aksetil, ketokonazol, siprofloksasin, ve norfloksasin gibi 4-kinolon, demir, florid ve estramustin preparatları. Bu ilaçların alımı ile Anti-fosfat cc alımı arasında en azından iki saat ara olmalıdır. Kalsiyum karbonat gibi antiasitler quinidin’in biyoyararlanımını azaltabilir; renal eliminasyon idrarın alkalileşmesi nedeniyle uzayabilir. Kan kalsiyum seviyesi arttığında aritmi riskini de içeren glikosidlere karşı hassasiyet artar

DOZU & KULLANIM ŞEKLİ

Doz serum fosfat seviyesine bağlıdır. Tedavi yemeklerle beraber alınan ikişer tablet Anti-fosfat cc ile başlamalıdır (günde 3 gram kalsiyum karbonata tekabül eder). Anti-fosfat cc dozunu her yemekle beraber alınan 4 – 6 tablete artırmak mümkündür (günde 10 grama kadar kalsiyum karbonata tekabül eder) Anti-fosfat cc tedavisi serum kalsiyum ve serum fosfat seviyelerinin moniterizasyonunu gerektirir. Kalsiyum-fosfat ürünlerinin seviyesi 5.3 mmol/L 'yi aşmamalıdır. Aştığı durumlarda tedavi kesilmelidir.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder