12 Ekim 2010 Salı

polimisin 14.2 merhem

» Topikal Antibiyotik


Etken Maddesi
Polimiksin B Sülfat + Oksitetrasiklin HCL


POLIMISIN 14.2 GR MERHEM

Yerli, Beşeri bir ilaçdır.


FORMÜLÜ


14,2 gram' lık Deri Merhemi, Beher gramında : 30 mg Oksitetrasiklin Hidroklorid 10.000 I.U. Polimiksin B Sülfat ihtiva eder.ENDİKASYONLARI


İçeriğindeki antibiyotiklere duyarlı olan, stafilokok, streptekok, pnomokok, hemofilus influenza, psendomonas, aeruginosa gibi mikroorganizmalar tarafından oluşturulan deri enfeksiyonlarının (piyodermitler, püstüllü dermatitler, yara ve yanıklarla birlikte olan enfeksiyonlar gibi) lokal tedavisinde endikedir. Geniş spektrumu nedeniyle miks bakteri florasının neden olduğu enfeksiyonlarda da başarı ile kullanılır.KONTRENDİKASYONLARI


İçeriğindeki antibiyotiklere allerjisi olduğu bilinen kişilerde kullanılmamalıdır.


UYARILAR & ÖNLEMLER


Diğer tüm antibiyotiklerde olduğu gibi, bu ilacın kullanımı, duyarlı olmayan mikroorganizmaların (mantarlar dahil) aşırı çoğalmasına neden olabilir.Şayet süperenfeksiyon oluşursa antibiyotik kesilmeli ve uygun tedavi uygulanmalıdır.


YAN ETKİLER


Polimisin; genellikle deri dokusu tarafından iyi tolere edilir. Hipersensiviteye bağlı allerjik reaksiyonlar nadirdir. Eğer şiddetli reaksiyonlar görülürse tedaviyi kesmek ve uygun tedbirler almak gerekir. Açık yaralara tatbik edildiğinde hafif bir yanma veya batma hissi müşahade edilebilir. Bu his şiddetlendiği takdirde tedaviye son vermek gerekir.


ETKİLEŞMELER


Parasetamol; alkol bağımlılarında hepatik enzimleri indükleyen ve hepatotoksik ilaç kullananlarda hepatotoksisite riskini artırabilir. Kumarin ya da indandion türevi antikoagülanlarla ve fenotiyazinle birlikte uzun süreli parasetamol kullanımı, antikoagülan etkide artışa neden olabilir. 5-hidroksindol asetik asit testinde yanlış sonuç verebilir. Parasetamolün salisilatlarla uzun süreli birlikte kullanımı nefropatik yan etkilere neden olabilir. Parasetamol ile birlikte kullanımı kloramfenikol’ün serum düzeylerinde hafif bir artışa neden olabilir. Oral antikoagülan tedavisi görenlerde hemoraji riskinin artabileceği göz önüne alınmalıdır. Siklopropan, halotan ya da benzeri halojenli anestezik maddelerde ameliyata girecek hastalarda kullanımından kaçınılmalıdır. MAO inhibitörü almakta olan hastalarda kullanılmamalıdır. (Bkz. Kontrendikasyonlar).


DOZU & KULLANIM ŞEKLİ


Polimisin Deri Merhemi yalnız lokal olarak tatbik edilmelidir. Doktor tarafından başka bir şekilde kullanılması önerilmemişse,hastalıklı cilt itinalı bir şekilde temizlendikten sonra, steril bir gazlı bez üzerine konulan merhem hasta kısma günde en az 2-3 defa direkt olarak uygulanır. Tedaviye tam şifa oluncaya kadar devam edilmelidir.


İlaç Fiyatı 2.11 TL


Reçeteli Verilir.


PİYASADA MEVCUT DİĞER FARMASÖTİK TAKDİM ŞEKİLLERİ


* POLİMİSİN 3.5 MG OFT .SOL.


İLAÇ EŞDEĞER ANALİZİ (MUADİLLERİ)


* GEOTRİL 20 MG POMAD

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder