8 Ekim 2010 Cuma

pipraks 2 gr 1 flakon

» Antibakteriyel


Etken Maddesi
Piperasilin Sodyum


PIPRAKS 2 GR 1 FLAKON

Yerli, Beşeri bir ilaçdır.


FORMÜLÜ


2gPiperasilin sodyumFlakon


ENDİKASYONLARI


Duyarlı E.coli, Proteus, Providencia, Serratia, Klebsiella, Enterobacter, Citrobacter, Salmonella. Shigella, Pseudomonas, Acinetobacter, H.influenzae, Yersinia, Moraxella, Neissena, Streptococ Staphylococ ve anaerobik bakterilerin neden olduğu; Deri, kemik ve eklem, solunum, ürogenital ve yumuşak doku enfeksiyonlarının tedavisinde ve septisemide endikedir.KONTRENDİKASYONLARI


Penisilin ve sefalosporinlere duyarlı hastalarda kontrendikedir.


UYARILAR & ÖNLEMLER


Uzun süreli tedavilerde renal ve hepatik fonksiyonlarla kan tablosu kontrol edilmelidir. Renal yetmezliği olanlarda dikkatli kullanılır. Sitotoksik ve diüretik ilaçları da kullanmakta olanlarda hipokalemi gelişebilir. Kesin gerekli görülmedikçe gebelerde, laktasyonda ve 12 yaşından küçük çocuklarda kullanılmaz. ı.m. uygulamalarda aynı bölgeye 2g dan fazla ilaç enjekte edilmez. A grubu beta hemolitik Streptococ enfeksiyonlarının tedavi süresi en az 10 gün olmalıdır. Aminoglikozitlerle aynı solüsyonda uygulanmaz.


YAN ETKİLER


Diyare, bulantı, deri döküntüsü , tromboflebit, baş ağrısı, SGOT ve SGPT artışı, lökopeni, eozinofili, nötropeni ve trombositopeni gibi yan etkiler görülebilir


ETKİLEŞMELER


Pilosed %2 oftalmik çözeltinin diğer ilaçlar ile etkileşimi bulunmamaktadır


DOZU & KULLANIM ŞEKLİ


.m. veya i.v. yoldan 8-16g/gün doz, 4-6 eşit kısımda uygulanır. Gonorede tek doz halinde i.m. olarak 2g kullanılır. Tedavi süresi 7-10 gündür.


İlaç Fiyatı 7.63 TL


Reçeteli Verilir.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder