26 Ekim 2010 Salı

Propecia 1 mg 28 tablet

ENDİKASYONLARI


Erkek tipi saç dökülmesi(androgenetik alopesi) olan erkeklerde saç büyümesini artırmada ve daha fazla saç dökülmesini önlemede endikedir.


KONTRENDİKASYONLARI


Finasteride karşı aşırı duyarlılığı olan kişilerde kontrendikedir. Finasteridin kadın ve çocuklarda kullanım endi­kasyonu yoktur.


UYARILAR & ÖNLEMLER


Kırılmış veya ufa­lanmış finasterid preparatlarına, gebeolan veya olabilecek kadınlar tarafından, finasterid absorbsiyonu olasılığı vebu­na bağlı olarak da erkek fetüse olabilecek potansiyel riskler nedeniyle,dokunulmamalıdır.


YAN ETKİLER


Yan etkileri çoğu zaman hafif olduğu için genellikle tedavinin kesil­me­si gerekmez. Libido azalması, erektil disfonk­si­yon görülebilir. Ejakulas­yon dü­zensizliği,memede duyarlık ve büyüme, döküntü, kaşıntı, ürtiker ve dudaklarda ve yüz değişme dahil olmak üzere aşı­rı duyarlılık reaksi­yonları ve testiküler ağrı bildirilmiştir.


DOZU & KULLANIM ŞEKLİ


Önerilen günlük dozaj 1 mg’lik bir tablettir. Gıda­larlaveya aç karnına alı­nabilir. Genel olarak, saç büyüme­sindeki artışın ve/veya saç dökül­mesi­nin önlenmesinin göz­lenmesi için 3 ay veya üze­rinde her günkullanım gerekmektedir. Maksimum ya­rar sağlamak için sürekli kullanım öne­ri­lir.Teda­vinin bırakılması etkinin 12 ay içinde geri dönüşü­müne yol açar


İLAÇ EŞDEĞER ANALİZİ (MUADİLLERİ)


* PROSTERIT 5 MG 30 FİLM TABLET
* DILAPROST 5 MG 30 FILM TABLET
* PROSCAR 5 MG 28 TABLET
* FINARID 5 MG 28 TABLET
* PROSTERIT 5 MG 100 FİLM TABLET
* DILAPROST 5 MG 100 FILM TABLET

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder