9 Ekim 2010 Cumartesi

piyeloseptly 25 mg 100 ml solüsyon

» Antibakteriyel


Etken Maddesi
Nitrofurantoin


PIYELOSEPTYL 25 MG 100 ML SÜSPANSİYON

Yerli, Beşeri bir ilaçdır


FORMÜLÜ


5 ml (1 ölçek) süspansiyonda ; Nitrofurantoin...............25 mg Kapsül Boyası : Şeker, Sakkarin sodyum, Sodyum benzoat, Muz esansı.ENDİKASYONLARI


PİYELOSEPTYL üriner sistem organlarının akut ve kronik enfeksiyonlarının tedavisinde endikedir ; piyelit, piyelonefrit, sistit, üreterit, üretrit, prostatit, bakteriüri. vb. İdrar yolları enfeksiyonlarının en sık görülen etkenleri Escherichia coli, Enterococcus, Staphylococcus aureus ve bazı Proteus şuşları PİYELOSEPTYL’e hassastır. Disk veya tüp dilüsyon tekniği ile Klebsiella aerobacter ve Proteus türlerinin nitrofurantoine hassas olduğu gösterildiği takdirde bu enfeksiyonlarda da kullanılır. Bütün Pseudomonas türleri ise nitrofurantoine dirençlidir.


KONTRENDİKASYONLARI


Anüri, oligüri, böbrek yetmezliği, (kreatinin klerensi 40 ml/dk'dan az ise) gebelik, 1 aydan küçük bebeklerde, glukoz-6-fosfat dehidrogenaz eksikliği ve nitrofurantoine karşı aşırı duyarlılığı olanlarda kullanılmamalıdır.


UYARILAR & ÖNLEMLER


Besinlerle beraber alınması absorpsiyonu hızlandırır. Nitrofurantoin’in absorpsiyonu kristal şekline bağlıdır. Makrokristal formunun absorpsiyonu mikrokristal formuna göre yavaştır, ancak makrokristal nitrofurantoine tahammül daha iyidir. Özellikle bulantı, kusma ve mide-barsak rahatsızlığı daha az görülür. Böbrek fonksiyon bozukluğu olanlarda ve karaciğer yetersizliği olanlarda dikkatle kullanılmalıdır. - Nitrofurantoin tedavisi sırasında alkol kullanılmamalıdır. - Nitrofurantoin ile tedavide akut, subakut ve kronik pulmoner sensitivite reaksiyonları gözlenmiştir. Bu reaksiyonlar meydana geldiği takdirde ilaç kesilmeli ve uygun önlemler alınmalıdır.. - Gebelikte kullanımı : Gebelik kategorisi B’dir. . PİYELOSEPTYL hamilelerde ancak çok önemli bir endikasyon varsa kullanılmalıdır. - Laktasyonda kullanım : Nitrofurantoin eser miktarda anne sütüne geçer. Emziren annelerin ya emzirmeyi ya ilacı bırakmaları gerekir. PİYELOSEPTYL 1 aylıktan küçük bebeklerde kontrendikedir. - Kullanmadan önce şişeyi çalkalayınız.. Işıktan koruyunuz


YAN ETKİLER


Akut, subakut ve kronik pulmoner sensitivite reaksiyonları görülebilir. Bunlar genellikle tedavinin ilk haftasında ortaya çıkar ve ilacın kesilmesiyle süratle kaybolur. Nitrofurantoin tedavisi sırasında iştahsızlık, bulantı, kusma ve ishal görülebilir. Doz azaltılarak bu reaksiyonlar önlenebilir.


ETKİLEŞMELER


Kafein, b-adrenerjik stimülan ilaçların kardiyak inotropik etkilerini çoğaltabilir. Kafein disülfiram ile birlikte kullanıldığında kafeinin vücuttan atılımı azalır ve eliminasyon yarı ömrü artar. Kodein diğer opiat agonistlerinin genel anestetiklerin, trankilizanların, sedatiflerin ve hipnotiklerin, triksiklik antidepresanların, mono amino oksidaz inhibitörlerinin, alkolün ve diğer SSS depresanlarının etkilerini arttırabilir. Antikonvulsanlar (fenitoin, bartitüratlar, karbamazepin gibi), parasetamolün sebep olduğu karaciğer toksisitesini arttırabilir. Parasetamol ile birlikte isoniazid kullanılması ile de hepatotoksisite riski artabilir. Hepatotoksisite riski tavsiye edilen dozun üstünde parasetamol kullanan hastalarda artmaktadır. Genellikle terapötik dozlarla parasetamol kullanan hastalarda aynı zamanda antikonvulsan veya isoniazid kullanıldığında doz azaltılması gerekmez. Kronik ve çok miktarda alkol tüketimi, parasetamolün hepatotoksisite riskini arttırır. Kronik alkolikler düzenli veya fazla miktarda parasetamol kullanımından veya alkol kullanımından kaçınmalıdırlar. Antipiretik tedavi ile birlikte fenotiazin alan hastalar ciddi hipotermi ihtimalini gözönünde bulundurmalıdırlar.


DOZU & KULLANIM ŞEKLİ


Şişedeki işaretli yere kadar kaynatılmış, soğutulmuş su ile doldurulur. 5 dakika kadar homojen bir süspansiyon elde edene kadar şiddetle çalkalanır. Piyeloseptyl yemek arasında bir miktar su veya süt ile alınmalıdır. Dozaj : Akut üriner sistem enfeksiyonlarında ; Büyüklerde : Günde 4 defa 6 saat ara ile 50-100 mg. (2-4 kaşık) Komplike olmayan üriner sistem enfeksiyonlarında düşük dozaj tavsiye edilir. Çocuklarda: 1 aydan büyük çocuklarda 5-7 mg/kg/gün hesabıyla doz dörde bölünerek 6 saat ara ile verilir. Ortalama doz için aşağıdaki bilgiler takip edilebilir. 7-11 kg. günde 4 defa 12.5 mg. (1/2 kaşık) 50 mg 12-21 kg.günde 4 defa 25 mg. (1 kaşık) 100 mg 22-30 kg.günde 4 defa 37.5 mg.(1.1/2 kaşık)150mg 31-41 kg.günde 4 defa 50 mg (2 kaşık)200 mg Tedaviye en az bir hafta veya idrar steril hale geldikten sonra en az 3 gün devam edilmelidir. Uzun süreli suppressif tedavi için Büyüklerde; gece yatarken 50-100 mg. lık tek doz Çocuklarda; 1 mg/kg/günlük tek veya iki dozda verilir.


İlaç Fiyatı 2.36 TL


Reçeteli Verilir.


PİYASADA MEVCUT DİĞER FARMASÖTİK TAKDİM ŞEKİLLERİ


* PIYELOSEPTYL 50 MG 30 KAPSUL
* PIYELOSEPTYL 100 MG 30 TABLET

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder