20 Ekim 2010 Çarşamba

Primolut-n 5 mg 30 tablet

» Hormon Tedavisi


Etken Maddesi
Noretisteron


PRIMOLUT-N 5 MG 30 TABLET
Yerli, Beşeri bir ilaçdır

FORMÜLÜ


1 tablet Primolut N, 5 mg Noretisteron içerir.


ENDİKASYONLARI


Disfonksiyonel kanamalar, primer ve sekonder amenore, premenstruel sendrom, mastopati, menstruasyonun öne alınması ya da ertelenmesi, endometriosis.


KONTRENDİKASYONLARI


Gebelik, karaciğerin ağır fonksiyon bozuklukları, Dubin-Johnson ve Rotor sendromu, daha önce geçirilmiş ya da mevcut karaciğer tümörleri, önceki gebeliklerde oluşmuş sarılık veya uzun süreli kaşıntı, anemnezde Herpes gestationis, trombo-embolik süreçler.


UYARILAR & ÖNLEMLER


Şeker hastaları durumlarından doktoru haberdar etmelidir, zira bu hastalık dikkatli bir müşahede gerektirir.
Epidemiyolojik araştırmalara göre, oral estrogen/progestogen içeren ovulasyon inhibitörleri kullanan kişilerde daha sık tromboembolik süreçlere rastlanır. Bu yüzden, özellikle önceden geçirilmiş tromboembolik hastalıklarda veya damar değişiklikleri ile seyir eden ağır diabette ya da orak hücreli anemi'de, artan bir tromboemboli risk olasılığı gözönünde bulundurulmalıdır.
Primolut N'in içerdiğine benzer hormonal maddelerin kullanımı sonucu nadir olgularda iyi huylu, ileri derecede nadir olgularda da ciddi intraabdominal kanamalara sebep olabilecek habis karaciğer tümörleri gözlemlenmiştir. Bu nedenle kısa bir sürede kendiliğinden geçmeyen, alışılmamış üst batın yakınmalarından hekim haberdar edilmelidir zira ilacın kesilmesi gerekebilir.
Son çalışmalarda, noretisteronun kısmen etinilestradiole metabolize olduğu gösterilmiştir. Noretisteronun estrojenik özelliği klinik kullanımında her zaman göz önüne alındığı ve gözlendiği için, metabolik karakteristiği hakkındaki bu bulgu mevcut kullanım önerilerini değiştirmez.
İlacın derhal kesilmesi için nedenler
Migren türünde başağrılarının ilk defa ortaya çıkması, ya da alışılmamış şiddette sık sık başağrıları, ani duyu bozuklukları (örn. görme ya da işitme bozuklukları), tromboflebitlerin ya da tromboembolik belirtilerin ilk işaretleri (örn. bacaklarda mutadın dışında ağrılar yada bacakların şişmesi, nefes alırken batıcı ağrılar ve nedeni bilinmeyen öksürük), göğüste ağrı ve darlık hissi, planlanan ameliyatlardan 6 hafta önce ve örneğin kazalardan sonra yatak istirahatinin gerekli olduğu sürede, sarılık, hepatit, sürekli kaşıntı ve önemli tansiyon yükselmeleri.
Gebelik ve Laktasyon

Düşük tehdidi ile gebelikte kullanılmamalıdır.
Tam anlamıyla başlamış laktasyonda günlük dozun yakl. % 0.1'i anne sütüne geçer.


YAN ETKİLER


Nadir olgularda bulantı oluşabilir.


ETKİLEŞİMLER


Oral antidiabetiklere veya insulin'e karşı gereksinim değişebilir.


DOZU & KULLANIM ŞEKLİ


Primolut N tedavisinden önce derinine, genel ve (memeleri ve serviksten sitolojik smeari de içine alan) jinekolojik bir muayenenin yapılmış ve bir gebeliğin mevcut olmadığının saptanmış olması gereklidir.
Önlem olarak, Primolut N ile uzun süreli tedavilerde takriben 6 ay aralarla kontrol muayeneleri yapılır.
Tabletler çiğnenmeden bir miktar mayî ile yutulur.

Hekim tarafından başka türlü önerilmemişse, aşağıdaki ilkeler geçerlidir:


· Disfonksiyonel kanamalar
10 gün süre ile günde 3 defa 1 tablet Primolut N tedavisi ile organik nedenli olmayan uterus kanamaları, 1-3 gün içinde durur. Bazı vakalarda kanama, tedavinin ilk günlerinde azalır ve takriben 5. günden sonra kesilir. Tedavinin başarısı Primolut N'in kanamanın durmasından sonra da düzenli olarak alınmasına bağlıdır. (Tüm doz 30 tablet).
Tedavinin bitiminden 2-4 gün sonra, şiddet ve süre bakımından normal bir menstruasyona benzeyen bir kanama olur.
° Tablet alımı süresinde hafif kanamalar
Bazen kanamanın durmasından sonra, hafif lekelenme kanamaları görülebilir. Bu gibi urumlarda tablet alımı kesilmemelidir.
° Kanamanın durdurulamaması
Düzenli tablet alımına rağmen kanama durmuyorsa, organik bir neden düşünülmelidir. Bu gibi durumlarda, diğer yöntemler gerekli olacağından, hekim haberdar edilmelidir. Bu husus başlangıçta kanamanın durmasına rağmen tablet alımı sırasında şiddetli kanamaların ortaya çıkması halinde de geçerlidir.
° Nükslerden sakınma
Disfonksiyonel kanamaların yeniden oluşmasından sakınmak amacıyla, Primolut N, müteakip 3 siklus süresince profilaktik olarak ve her seferinde siklusların 19.-26. günleri arasında, günde 2-3 defa 1 tablet verilerek uygulanır (siklusun 1. günü = adet kanamasının 1. günü). Gerileme kanamaları, son tablet alımından birkaç gün sonra ortaya çıkar. Bu tür bir önlemin gerekliliği konusunda, hekim karar vermelidir. Residif tehlikesi, düzenli bazal temperatür ölçülerek saptanabilir.
· Primer ve sekonder amenore
Sekonder amenore'de bir hormon tedavisi, en erken son adetten 8 hafta sonra uygulanır.
Menstruasyon tipindeki bir kanama sağlamak için Primolut N'den önce bir estrogen (örneğin; Progynon-Depot 10 mg) kullanılmalıdır.
Önlem olarak tedaviden önce prolaktin üreten bir hipofiz tümörünün olmadığı saptanmalıdır, zira bugünkü bilgilere göre makroadenomların uzun süreli ve yüksek estrogen dozların etkisi altında büyümedikleri kesinlik kazanmamıştır.
° Tedavinin başlatılması
2 ampul Progynon-Depot 10 mg i.m. tedavinin ilk günü ve tedavinin 14.günü 1 ampul Progynon-Depot 10 mg i.m. ve bundan sonra tedavinin 19.-26. günleri arasında günde 2-3 defa 1 tablet Primolut N. Tedavinin 28. günü bir kanama ortaya çıkar.
° Tedavinin devamı (en az 2-3 siklus)
Suni siklusun 6. ve 16. günlerinde 1'er ampul Progynon-Depot 10 mg i.m. ve 19.- 26. günleri arasında, günde 2 defa 1 tablet Primolut N (siklusun ilk günü yapay kanamanın ilk günü).
° Bundan sonra da estrogen kesilerek, müteakip siklusların 19.-26. günleri arasında 2 defa 1 tablet Primolut N ile bir tedavi denenebilir.
İstisna:
Vücuda özgü estrogen yapımının kesinlikle yetersiz olduğu hastalar (gonad disgenezisinde primer amenore).
Uyarı:
Gebelikten koruyucu önlem olarak hormonal olmayan (Knaus Ogino'nun takvim yöntemi ve ısı yöntemi dışında) bir yöntemin kullanılması gerekmektedir. Yukarıda verilen tedavi şemasının uygulanmasına rağmen takriben 28 günlük aralarla gerileme kanamaları ortaya çıkmazsa, alınan kontraseptif önleme rağmen bir gebelik oluşmuş olabilir. Durumun açıklık kazanmasına kadar tedaviye devam edilmemelidir.
· Premenstruel şikayetler, mastopati
Premenstrum'da ortaya çıkan başağrıları, depresif ruhi durum, su retansiyonu göğüslerde gerginlik hissi, siklusun 19.-26. günleri arasında günde 2-3 defa 1 tablet Primolut N vererek, önlenebilir ya da azaltılabilir. Bu endikasyon için de yukarıda yer alan "uyarı" geçerlidir.
· Menstruasyonun öne alınması ya da ertelenmesi
Eğer özel nedenler gerekli kılıyorsa, adet kanamaları öne alınabilir ya da ertelenebilirler. Ancak bu gibi durumlarda menstruasyonun öne alınmasını gestagen-estrogen kombinasyonlarıyla yapmak mutlaka tercih edilmelidir. Zira böylece, ovulasyon frenlenerek bir gebelik önlenmiş olur. Buna karşılık menstruasyonun ertelenmesinde Primolut N, bir gebeliğin mevcut olup olmadığının saptanması imkansız olduğu bir sürede uygulanmak zorundadır. Bu nedenle bu metod ancak erken bir gebelik olanağının bulunmadığı sikluslara sınırlı kalmalıdır.
Dozaj: Beklenen menstruasyon'dan takriben 3 gün önce başlayarak 10-14 günü geçmemek şartıyla, günde 3 defa 1 tablet Primolut N uygulanır. Kanama, tablet alımına son verdikten 2-3 gün sonra ortaya çıkar. Eğer bir kanama olmazsa hekime başvurulmalıdır.
Endometriosis
Tedaviye siklusun 5. gününden itibaren, günde 2 defa 1 tabletle başlanır. Eğer spotting tarzında kanamalar ortaya çıkarsa, doz 2 defa 2 tablete yükseltilir. Kanamanın durmasından sonra, tekrar başlangıç dozuna devam edilebilir. Tedavi süresi, 4-6 aydır. Tedavi süresince ovulasyon ve menstruasyon olmaz. Tedavinin bitiminde bir kanama meydana çıkar.


Reçeteli Verilir.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder