24 Ekim 2010 Pazar

Profasi hp 1 ampul

** BU İLAÇ UZUN SÜREDİR İLAÇ PAZARINDA BULUNMAMAKTADIR **


» Gonadotrop hormon


Etken Maddesi
Human Korionik Gonadotropin


PROFASİ HP 5000 IU 1 AMPUL
İthal, Beşeri bir ilaçdır.

FORMÜLÜ


Gonadotropine chorionic (hCG), 2000-5000 IU


ENDİKASYONLARI


Erkeklerde:
. Hipogonadotropik yetmezlik ve hipogonadizm,

. Prepubertal Kriptorşidizm
. Spermatogenez stimülasyonu (Primer veya sekonder hipogonadotropik hipogonadizm mevcutsa)
Kadınlarda:
. Anovulatuar infertil hastalarda ovulasyon indüksiyonu (Anovulasyon pitüiter yetmezliğe bağlı ise),
. Corpus Luteum yetmezliği


KONTRENDİKASYONLARI


Prematür puberte, prostat kanseri veya başka androjen bağımlı neoplazi, korionik gonadotropine alerji reaksiyonu.


UYARILAR & ÖNLEMLER


Erkeklerde:
Hastaların H.C.G ile tedavisi androjen yapımını artırır. Bu nedenle;
· HCG Puberte öncesi dönemdeki erkek çocuklarına dikkatle uygulanmalı, erken epifiz kapanması yada erken cinsel gelişmeye neden olmamalıdır.
· Latent yada belirgin kalp yetmezliği böbrek disfoksiyonu, hipertansiyon epilepsi, migren vakaları (yada özgeçmişinde bu durumları tanımlayanlar) izlenmelidir. Yüksek H.C.G dozlarının uygulanmasından sonra tuz ve sıvı tutulması gözlenmiştir.
Kadınlarda: Anovulatuar infertilite tedavisinde overlerin Menotropinler ile uyarılması, östrojen düzeylerini aşırı derecede yükseltebilir. Bu vakalarda, çoğul ovulasyon ya da over hiperstimülasyonu sendromu riskinden ötürü, H.C.G uygulanmamalıdır.
Gonadotropin prepatlarıyla ovulasyon indüksiyonu sonrası gerçekleşen gebeliklerde düşük ve çoğul gebelik riskleri artar. Korionik gonadotropin ile insan menopozal gonadotropinin birlikte kullanımı, kontrendikasyonların kullanım önlemlerinin over büyümesi, ağrılı veya ağrısız peritoneal sıvı toplanması plevral reaksiyonlar, hemorajik peritonitle sonuçlanan over kistlerinin rüptürü, multipl doğum, arteriel tromboemboli meydana gelebilir.


YAN ETKİLER


Seyrek olarak deri döküntüleri bildirilmiştir. Heyecan, sıkıntı, depresyon, ödem, prematür puberte, jinekomasti, baş ağrısı, ender olarak enjeksiyon yerinde ağrılı reaksiyonlar görülmüştür. Ayrıca bazen erkeklerde yüksek dozların uygulanmasından sonra, aşırı androjen yapımının bir sonucu olarak, vücutta su ve tuz tutulması görülmüştür.


ETKİLEŞİMLER


Oral antikoagülan ilaçlar ile etkileşim nedeniyle pıhtılaşma fonksiyonları sıklıkla tekip edilmeli ve oral antikoagülanların dozu ayarlanmalıdır. Çünkü Prodisan bu ilaçların etkisini arttırarak kanamaya yol açabilir.


DOZU & KULLANIM ŞEKLİ


Erkeklerde dozaj:
- Profasi HP intramüsküler şekilde enejekte edilmelidir. Liyofilize ürünün solventle çözülmesinden sonra oluşan solüsyon derhal enjekte edilmeli saklanmamalıdır. Erkeklerde Dozaj: -Prepubertal kriptorşidizm, hipogonadizm ve hipogonadotropik yetmezlik durumlarında aksi belirtilmedikçe, uygun bir süreyle iki günde bir 500 I.U. veya 1000 I.U.'lik bir ampul uygulanmalıdır. Özellikle genç hastalarda gonadların aşırı gelişimi ve erken puberte oluşumu açısından tedavi dikkatle incelenmelidir.
- Spermatogenez stmülasyonu (primer veya sekonder hipogonadropik hipogonadizm mevcutsa); Profasi HP 2000 IU haftada iki kez beraberinde Pergonal ampul (haftada 3 kez 1 ampul) uygulanabilir. Bu tedavideki minimum sürenin 4 ay olması önerilir.
Kadınlarda dozaj:
- Anovulatuar infertil hastalarda, ovülasyon indüksiyonu (Anovülasyon Pituiter yetmezliğe bağlı ise) östrojenler optimum düzeye gelinceye kadar doktor kontrolünde HMG (Pergonal) ile overler uyarılır. HMG 'nin (Pergonal) son I.M. enjeksiyonundan itibaren 24 saat sonra 1-2 Profasi HP 5000 IU ampul I.M. olarak uygulanır.
- Corpus Luteum Yetmezliği: Düşük tehlikesi atlatılıncaya kadar günde iki kez tekrarlanabilecek 5000 IU'lik enjeksiyonlarla derhal müdehale edilemlidir. Daha sonra doz düşürülerek haftada iki kez 1000 IU şeklinde gerektiği sürece tedavi sürdürülür.


İlaç Fiyatı 5.26 TL


Reçeteli Verilir.


PİYASADA MEVCUT DİĞER FARMASÖTİK TAKDİM ŞEKİLLERİ


* PROFASİ HP 2000 IU 2 AMPUL


İLAÇ EŞDEĞER ANALİZİ (MUADİLLERİ)* CHORAGON 1500 IU 3 AMPUL
* CHORAGON 5000 IU 3 AMPUL

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder