26 Ekim 2010 Salı

Propine 5 ml şişe

» Prodrug

FORMÜLÜ

%0.1Dipivefrin hclDamla

ENDİKASYONLARI


Kronik geniş açılı glokom, oküler hipertansiyon ve diğer antiglokom preparatları yerine veya onlara ek olarak verilebilir.

KONTRENDİKASYONLARI

Dar açılı glokomda, içindeki maddelerden herhangi birine hassasiyeti olan hastalarda kontrendikedir.

UYARILAR & ÖNLEMLER

Yumuşak kontakt lens kullanmakta olan hastalar, lensleri çıkartmadan ilacı kullanmamalıdır. Gözlerde batma ve yanma, nadiren foliküler konjunktivit ve allerjik reaksiyonlar. Gebelikte ve Emzirenlerde yeterli ve kontrollü çalışmalar olmadığından yarar/zarar riskleri dikkate alınmalıdır


YAN ETKİLER

Afakili hastalarda makuler ödem, konjunktiva ve korneada adrenokrom tortular.

ETKİLEŞİMLER

Yoktur.

DOZU & KULLANIM ŞEKLİ

Her 12 saatte 1 damla. Epinefrin dışında başka bir antiglokom preparatından Propine tedavisine geçildiği zaman, ilk gün, eski ilacı kullanmaya devam edip aynı zamanda, her göze 12 saatte bir 1 damla. Ondan sonraki gün ise daha önce kullanılan ilaca son verilip tedaviye Propine ile devam edilir. Konvansiyonel epinefrin tedavisinden Propine'e geçilmesi istendiğinde, epinefrin tedavisine son verilip, hemen Propine ile devam edilebilir. Kontrol altına alınması zor olan hastalarda Propine tedavisine ilave olarak pilokarpin, karbak

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder