11 Ekim 2010 Pazartesi

Plavix 28 film tablet

» Antitrombotik


Etken Maddesi

Klopidogrel Hidrojen Sülfat


PLAVİX 28 FİLM TABLET

İthal, Beşeri bir ilaçdır.


FORMÜLÜ


Clopidogrel,75 mg


ENDİKASYONLARI

Geçirilmiş Miyokard İnfarktüsü, Geçirilmiş Inme veya Periferik Arter Hastalığı

Semptomatik aterosklerotik hastalık öyküsü olan hastalarda (geçirilmiş inme, geçirilmiş miyokard infarktüsü, periferik arter hastalığı gibi) vasküler iskemik olayların (miyokard infarktüsü, inme, vasküler ölüm) önlenmesi.Sendrom

Medikal olarak tedavi edilmesi gereken veya perkütan koroner girişim yapılan (stentli veya stentsiz) veya koroner arter bypass graft cerrahisi (CABG) geçirenler de dahil olmak üzere akut koroner sendromu olan (ST elevasyonsuz unstabil angina ya da Q-dalgasız miyokard infarktüsü veya ST elevasyonlu akut miyokard enfarktüsü) hastalardaki; kardiyovasküler ölüm, miyokard infarktüsü veya inme kombine sonlanım oranının yanı sıra kardiyovasküler ölüm, miyokard infarktüsü, inme veya refrakter iskemi kombine sonlanım oranının azaltılması

KONTRENDİKASYONLARI

Peptik ülser ve intrakraniyal hemoraji gibi aktif patolojik kanamalarda

UYARILAR & ÖNLEMLER


Travma, cerrahi veya diğer patolojik şartlar nedeni ile kanama riski olanlarda dikkatle kullanılmalıdır.18 yaşından küçük çocuklarda kullanılmamalıdır.


YAN ETKİLER


G.İ. kanama, intrakraniyal kanama, nötropeni, trombositopeni, karın ağrısı, dispepsi, gastrit,konstipasyon ve deri döküntüsü gibi.


ETKİLEŞMELER


Warfarin ve nonsteroid antienflamatuar ilaçlarla birlikte kullanılmamalıdır. Heparin ve aspirin ile birlikte kullanımlarda dikkatli olunmalıdır.


DOZU & KULLANIM ŞEKLİ

POZOLOJİ VE UYGULAMA ŞEKLİ
· Yetişkinlerde ve Yaşlılarda[Geçirilmiş Miyokard İnfarktüsü, Geçirilmiş Inme veya Periferik Arter Hastalığı Klopidogrel 75 mg’lık tek doz halinde verilmelidir
Akut Koroner Sendrom

ST elevasyonsuz Aakut koroner sendromu (unstabil angina ya da Q-dalgasız olmayan miyokard infarktüsü) olan hastalarda, klopidogrel tedavisine 300 mg’lık tek bir yükleme dozuyla başlanmalı ve daha sonra uzun vadede günde bir kez 75 mg’lık doz ile devam edilmelidir (günde 75 mg ilea 325 mg dozunda asetilsalisilik asit (ASA) ile birlikte).ST elevasyonlu akut miyokard enfarktüsü olan hastalarda klopidogrel tedavisine, trombolitiklerle birlikte veya yalnızca ASA ile kombine olarak bir yükleme dozuyla başlanmalı ve günde bir kez 75 mg’lık doz ile devam edilmelidir. 75 yaşın üzerindeki hastalarda, klopidogrel tedavisine yükleme dozu verilmeden başlanmalıdır. Kombine tedaviye, semptomlar başladıktan sonra olabildiğince erken başlanmalı ve en az dört hafta süreyle devam edilmelidir. Klopidogrelin ASA ile birlikte dört haftadan uzun süreyle kullanımının yararı araştırılmamıştır Klopidogrel yemekle beraber veya yemek aralarında alınabilir.· Çocuklar ve gençlerde18 yaşından küçük hastalarda güvenilirliği ve etkinliği tespit edilmemiştir

İlaç Fiyatı 84.03 TL

Reçeteli Verilir.


İLAÇ EŞDEĞER ANALİZİ (MUADİLLERİ)


* KARUM 75 MG 28 FİLM TABLET

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder