9 Ekim 2010 Cumartesi

Pivanol 10 ml şişe

» Dekonjestan

FORMÜLÜ

%1 Nafazolin hcl Damla

ENDİKASYONLARI

Saman nezlesi, rinit ve solunum yolu enfeksiyonlarında endikedir

KONTRENDİKASYONLARI

Parasetamol, kafein, kodein'den herhangi birine karşı allerjisi olanlarda kontrendikedir.İleri derecede karaciğer ve böbrek yetmezliği olan kişilerde kullanılmamalıdır. İlaca karşı aşırı duyarlılığı olanlar ve daha önce anemisi olanlarda kullanılması sakıncalıdır.

UYARILAR & ÖNLEMLER

İki yaşından küçük çocuklarda kullanılmaz. Hipertansiyon ve hipertiroidizmde dikkatle kullanılır.

YAN ETKİLER

Lokal duyarlılık ve rinit halinin devamı gibi yan etkiler görülebilir.

ETKİLEŞMELER

Kafein, b-adrenerjik stimülan ilaçların kardiyak inotropik etkilerini çoğaltabilir. Kafein disülfiram ile birlikte kullanıldığında kafeinin vücuttan atılımı azalır ve eliminasyon yarı ömrü artar. Kodein diğer opiat agonistlerinin genel anestetiklerin, trankilizanların, sedatiflerin ve hipnotiklerin, triksiklik antidepresanların, mono amino oksidaz inhibitörlerinin, alkolün ve diğer SSS depresanlarının etkilerini arttırabilir. Antikonvulsanlar (fenitoin, bartitüratlar, karbamazepin gibi), parasetamolün sebep olduğu karaciğer toksisitesini arttırabilir. Parasetamol ile birlikte isoniazid kullanılması ile de hepatotoksisite riski artabilir. Hepatotoksisite riski tavsiye edilen dozun üstünde parasetamol kullanan hastalarda artmaktadır. Genellikle terapötik dozlarla parasetamol kullanan hastalarda aynı zamanda antikonvulsan veya isoniazid kullanıldığında doz azaltılması gerekmez. Kronik ve çok miktarda alkol tüketimi, parasetamolün hepatotoksisite riskini arttırır. Kronik alkolikler düzenli veya fazla miktarda parasetamol kullanımından veya alkol kullanımından kaçınmalıdırlar. Antipiretik tedavi ile birlikte fenotiazin alan hastalar ciddi hipotermi ihtimalini gözönünde bulundurmalıdırlar.


DOZU & KULLANIM ŞEKLİ

Erişkinlerde 4-5x2-4 damla/gün Çocuklarda 4-5x1-2 damla/gün dozda kullanılır.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder