8 Ekim 2010 Cuma

Pirazinid 500 mg 50 tablet

» Antitüberküloz


Etken Maddesi
Pirazinamid


PIRAZINID 500 MG 50 TABLET


Yerli, Beşeri bir ilaçdır.


FORMÜLÜ


Beher tablet 500 mg Pirazinamid ihtiva eder.


ENDİKASYONLARI


Pirazinamid, tüberkülozun tüm formlarının tedavisinde endikedir


KONTRENDİKASYONLARI


Pirazinamid'e karşı aşırı duyarlılığı olanlarda, ciddi karaciğer hastalığı bulunanlarda ve akut gut hastalığında kullanılmamalıdır.


UYARILAR & ÖNLEMLER


Pirazinamid tedavisine başlanmadan önce ve tedavi sırasında her 2-4 haftada bir hastaların serum ürik asit ve karaciğer fonksiyon testleri yapılmalıdır. Pirazinamid, üratların renal atılımını inhibe ettiğinden, asemptomatik hiperürisemiye neden olabilir. İlacın karaciğer üzerine toksik etkileri olabileceğinden karaciğer hastalığı geçirmiş veya alkol bağımlıları gibi toksik hepatit riski yüksek olan hastaların yakın takibi yapılmalıdır. Karaciğer hasarı bulgusu veya hiperürisemiyle birlikte akut gut artiriti saptanan hastalarda ilaç derhal kesilmelidir. Diabetik hastalarda, diyabet tedavisi güçleşebileceğinden, ilaç çok dikkatle kullanılmalıdır. Böbrek yetersizliği olan hastalar yakın takip edilmelidir. Hamilelerde Kullanımı : Fetus üzerine etkileri tam olarak bilinmediğinden sadece gerçekten ihtiyaç duyulan durumlarda kullanılmalıdır. Emzirme : İlacın süte az miktarda geçtiği bilinmektedir. Bu nedenle ya ilaç kesilmeli yada emzirme yapılmamalıdır. Çocuklarda Kullanımı : Çocuklarda kullanımının güvenliği tam olarak saptanmamıştır. Bu nedenle tedavinin esasını teşkil etmedikçe kullanılmamalıdır.


YAN ETKİLER


Hepatik Etkiler : Pirazinamidin en sık görülen yan etkisi hepatotoksisitedir. Serum transaminazlarında geçici yükselmeler, sarılık, hepatit ve ateş, iştahsızlık, kırıklık, karaciğer hassasiyeti, hepatosplenomegali belirtileri olan bir sendromun görülebileceği bildirilmiştir. Nadiren karaciğerin akut sarı atrofisi oluşabilir. Hepatotoksisitenin doza bağımlı olduğu düşünülmektedir ve tedavinin herhangi bir döneminde oluşabilir. Diğer : Bulantı, kusma, diyare, ateş, porfiri, dizüri, gut, trombositopeni, sideroblastik anemi, artralji, myalji, rash, ürtiker, kaşıntı, fotosensivite.


ETKİLEŞMELER


Probenesid ile birlikte kullanımı renal atılımını azaltır.


DOZU & KULLANIM ŞEKLİ


Pirazinid, tüberküloz tedavisinde tek başına kullanılmamalı daima başka antitüberküloz ilaçlarla birlikte kullanılmalıdır. Ortalama erişkin dozu : 15-30 mg/kg/gün olup total doz günde 3-4 doza bölünerek verilebilir. Ayrıca bazı uygulamalarda total dozun bir defada verilmesi de önerilmektedir. Günlük doz 3 gr 'ı geçmemelidir. İlaç yemeklerden 1 saat önce yada 2 saat sonra aç karnına alınmalıdır. Pirazinid genellikle tüberküloz tedavisinin ilk 2 ayında kullanılır. AŞIRI DOZ TEDAVİSİ Bu konudaki deneyimler sınırlıdır. Yakın klinik takip ve destek tedavisi önerilmektedir. Pirazinamid dializle uzaklaştırılabilir.İlaç Fiyatı 5.67 TLReçeteli Verilir.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder