17 Ekim 2010 Pazar

premelle lite 10 mg 20 draje

» Östrojen


Etken Maddesi
Konjuge Estrojenler Medroksiprogesteronasetat


PREMELLE LİTE10 MG 28 DRAJE
İthal, Beşeri bir ilaçdır.

FORMÜLÜ


Konjuge estrojenler 0.45 mg, Medroksiprogesteron asetat 1.5 mg.ENDİKASYONLARI


1.Uterusu tam olan kadınlarda estrojen eksikliğine bağlı orta şiddette ve şiddetli vazomotor semptomların (ciltte kızarma, terleme), atrofik vajinit ve atrofik üretrit semptomlarının önlenmesinde 2.Menopoz sonrası kemik kaybının önlenmesinde kullanılır.


KONTRENDİKASYONLARIAnti-fosfat cc, örneğin hiperparatroidizm, Vitamin D aşırı dozu, para-neoplastik sendrom (örneğin, bronşiyal karsinoma, mamarial karsinoma, hipernefroma, plasmositoma) gibi hiperkalsemiye neden olan durumlarda, kemik metastazı, sarkoidoz, immobilizasyon osteoporozu ve serbest gastrik asit düzey eksikliği bulunan hastalarda kullanılmamalıdır. Anti-fosfat cc yalnızca serum ve idrar kalsiyum düzeyleri ile serum ve idrar fosfat düzeyleri düzenli olarak monitorize edilen renal yetmezlikli hastalarda kullanılmalıdır.


UYARILAR & ÖNLEMLER


Ağızda çalkalamak ve/veya gargara yapmak içindir. İçilmez.


YAN ETKİLER


Tavsiye edilen dozlarda bile midede karbondioksit oluşumu ihtimali nedeniyle şişkinlik hissi oluşabilir. Kalsiyum karbonat tedavisinin ilk üç ayında idrarda kalsiyum atılımındaki artış renal taşların oluşma ihtimalini artırabilir. Renal yetmezlikli hastalarda ve uzun dönemde yüksek doz kullanan hastalarda hiperkalsemi, metabolik alkolozis ve hiperkalsiüri’ye yol açabilir.


ETKİLEŞİMLER


Kalsiyumun absorbsiyunu Vitamin D ve deriveleri tarafından artırılır. Tiyazid tipi diüretikler kalsiyum atılımını azaltır. Kalsiyum ve tiyazidler beraber alınırsa serum kalsiyum seviyesi monitorize edilmelidir. Aşağıdaki ilaçların absorbsiyonu, dolayısiyle etkileri Anti-fosfat cc ile beraber kullanıldıklarında azalabilir: tetrasiklin, sefodoksim-aksetil, sefuroksi-aksetil, ketokonazol, siprofloksasin, ve norfloksasin gibi 4-kinolon, demir, florid ve estramustin preparatları. Bu ilaçların alımı ile Anti-fosfat cc alımı arasında en azından iki saat ara olmalıdır. Kalsiyum karbonat gibi antiasitler quinidin’in biyoyararlanımını azaltabilir; renal eliminasyon idrarın alkalileşmesi nedeniyle uzayabilir. Kan kalsiyum seviyesi arttığında aritmi riskini de içeren glikosidlere karşı hassasiyet artar.


DOZU & KULLANIM ŞEKLİ


Doz serum fosfat seviyesine bağlıdır. Tedavi yemeklerle beraber alınan ikişer tablet Anti-fosfat cc ile başlamalıdır (günde 3 gram kalsiyum karbonata tekabül eder). Anti-fosfat cc dozunu her yemekle beraber alınan 4 – 6 tablete artırmak mümkündür (günde 10 grama kadar kalsiyum karbonata tekabül eder) Anti-fosfat cc tedavisi serum kalsiyum ve serum fosfat seviyelerinin moniterizasyonunu gerektirir. Kalsiyum-fosfat ürünlerinin seviyesi 5.3 mmol/L 'yi aşmamalıdır. Aştığı durumlarda tedavi kesilmelidir.


Reçeteli Verilir


PİYASADA MEVCUT DİĞER FARMASÖTİK TAKDİM ŞEKİLLERİ


* PREMELLE LİTE 5 MG 28 DRAJE

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder