12 Ekim 2010 Salı

polio sabin

» Aşı

FORMÜLÜ

300.000TCID50Polio virüs aşısı tip 3Oral aşı300.000TCID50Polio virüs aşısı tip 1Oral aşı100.000TCID50Polio virüs aşısı tip 2Oral aşı

ENDİKASYONLARI

Canlı oral trivalan sabin çocuk felci aşısıdır Çocuk felcine karşı korunma amacıyla kullanılır.


KONTRENDİKASYONLARI

Akut enfeksiyon, konjenital veya kazanılmış immünsüpresif durumlar, gebeliğin ilk 5 ayı ve akut barsak enfeksiyonu varlığında kontrendikedir. Akut, ateşli enfeksiyon hastalıklarında, Kronik hastalıkların akut alevlenme dönemlerinde, Aşının boğmaca komponenti nedeni ile özgeçmişinde nörolojik sorunu olan çocuklarda,

UYARILAR & ÖNLEMLER

Aşı oral yolla uygulanmak üzere hazırlanmıştır. Akut gastroenteritis malnütrisyon ve akut enfeksiyon hastalıkları durumlarında aşının etkisi bozulabileceği için uygulama yapılmamalıdır. Uygulamanın yapılması için çocuğun iyileşmesi beklenmelidir. Diğer aile bireylerinde virus kontaminasyonu meydana gelebilir.

YAN ETKİLER
Aşı uygulamaları sonucunda aşı virüsünun nörovirulans kazanabilmesi için ilk dozlarda daha fazla olmak üzere uygulamayı izleyen 30 gün içerisinde veya aşısız kişilerin aşı virüsü ile temas etmelerinden 60 gün sonra flask tarzda paralizilere rastlanabilmektedir.

ETKİLEŞMELER

Tek dozluk ampul, kesme şeker üzerine veya direkt ağıza damlatılmalıdır ilk aşama 3 oral doz trivalan aşıyı kapsar. uygulamalar arasında en az 4, en fazla 8 hafta süre bulunmalıdır. epidemilerde bu süre daha kısa olabilir. rapeller, 1. serideki son aşılamadan 1 yıl sonra ve daha sonra her 5 yılda bir uygulanır. daha önce enjektabl çocuk felci aşısı ile bağışıklanan kişilerin rapel aşılanması 4-6 hafta ara ile verilen 2 oral doz şeklinde de uygulanabilir.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder