20 Ekim 2010 Çarşamba

Primasef 1 flakon

» Steril apirojen

FORMÜLÜ

8 mlEnjeksiyonluk distile suFlakon1 gSefaperazon sodyumFlakon1 gSulbaktamsodyumFlakon

ENDİKASYONLARI

PRİMASEF enjektabl duyarlı mikroorganizmaların oluşturduğu ;
-Solunum yolu enfeksiyonları
- Üriner sistem enfeksiyonları
- Menenjit
- Septisemi
- Peritonit, kolesistit gibi batın enfeksiyonları
- Endometrit, gonore gibi jinekolojik enfeksiyonlar
- Kemik ve eklem enfeksiyonlar
-Deri ve yumuşak doku enfeksiyonlarının tedavisinde endikedir.

KONTRENDİKASYONLARI

Penisilin ve sefalosporinlere aşırı duyarlı olan bireylerde kontrendikedir.

UYARILAR & ÖNLEMLER

PRİMASEF enjektabl ile tedaviye başlamadan önce hastalarda sefalosporin, penisilin ya da diğer ilaçlara karşı aşırı duyarlılık reaksiyonları araştırılmalı, bu gibi hallerde PRİMASEF enjektabl dikkatle kullanılmalıdır. Sefalosporinler ile penisilinler arasında çapraz alerjiye rastlanmış, hastalar her iki ilaç grubuna karşı anafilaksi dahil ciddi reaksiyonlar göstermiştir. PRİMASEF enjektabl ile alerjik bir reaksiyon görüldüğünde ilaç kesilmeli ve hasta bu gibi hallerde kullanılan epinefrin ya da diğer presör aminler, antihistaminik ajanlar ya da kortikosteroidlerle tedavi edilmelidir.
PRİMASEF enjektabl devamlı kullanılması, duyarlı olmayan mikroorganizmaların üremesine neden olabilir. Psödomembranöz kolit belirtilerinin ortaya çıkması halinde ilaç kesilmeli ve uygun tedaviye geçilmelidir.
Hastanın dikkatli kontrolü gereklidir. Tedavi sırasında süperenfeksiyon oluşursa gerekli önlemler alınmalıdır.
Diğer antibiyotiklerde de olduğu gibi PRİMASEF enjektabl tedavisi sırasında K vitamini eksikliği görülebilir. Gerekli durumlarda protombin zamanı kontrol edilmelidir.
Sefoperazon tedavisi sırasında alkol kullanımı ile kızartı, terleme, başağrısı, taşikardi gibi semptomlar gözlenmiştir. Bu nedenle PRİMASEF enjektabl tedavisi uygulanan hastalar alkollü içkileri almamaları konusunda uyarılmalıdır.
Böbrek fonksiyon bozukluğuna bağlı olarak idrar miktarı yetersiz hastalarda PRİMASEF enjektabl azaltılmış dozlarda kullanılmalıdır.
Benedict, Fehling ya da Clinitest tabletleriyle yapılan idrar glukoz tayinlerinde yalancı pozitif reaksiyon verebilir. Test-Tape kullanıldığında sonuçlarda hata görülmez.
PRİMASEF enjektablın hamilelerde, prematüre ve bir aylıktan küçük bebeklerde kullanılma emniyeti kanıtlanmamıştır.

YAN ETKİLER

PRİMASEF enjektabl genellikle iyi tolere edilir. Oluşabilecek yan etkiler tedaviyi yarıda bıraktıracak kadar şiddetli olmayıp geçicidir.
Gastrointestinal : diyare, bulantı, kusma
Hematolojik : nötropeni, eozinofili, trombositopeni
Dermatolojik : makülopapüler döküntü, ürtiker
Ayrıca PRİMASEF enjektabl kullanımı sırasında ateş, başağrısı, enjeksiyon yerinde ağrı, SGOT, SGPT, alkalin fosfotaz ve bilirubin seviyelerinde geçici artışlar gözlenebilir.

ETKİLEŞİMLER

Aralarında fiziksel geçimsizlik olduğundan aminoglikozidler ile aynı İ.V. solüsyon içinde uygulanmamalıdır. Başlangıç sulandırılması için laktatlı Ringer solüsyonu ya da % 2 lidokain HCI kullanılmamalıdır. Bununla beraber iki aşamalı bir sulandırma uygulanabilir; eriticisi ile sulandırıldıktan sonra 5 mg/ml sulbaktam konsantrasyonu oluşturacak şekilde laktatlı Ringer solüsyonu ile dilue edilirse karışım stabildir. Benzer şekilde PRIMASEF enjektabl eritici ile sulandırıldıktan sonra %0.5 lidokain HCI solüsyonunun ml sinde 125 mg sefoperazon ve 125 mg sulbaktam içerecek şekilde %2 lidokain HCI ile seyreltilir.

DOZU & KULLANIM ŞEKLİ

Doktor tarafından başka şekilde önerilmediyse erişkinler için günlük doz 1-2 g dır. Uygulama İ.V. ya da İ.M. yapışabilir. Ciddi enfeksiyonlarda günlük doz 4 g a kadar artırılır.
Çocuklar için günlük doz 20-40 mg/kg. Ciddi enfeksiyonların tedavisinde günlük doz 80 mg/kg a kadar artırılabilir. Uygulama 80 mg/kg ı geçmemelidir.
Böbrek fonksiyonu bozuk hastalarda, yükleme dozu sonrasında uygulanacak doz kreatinin kleransı 15-30 ml/dak. arasında ise 12 saatte bir maksimum 1 g, 14 ml/dak dan daha az olan hastalarda 500 mg olmalıdır.
İ.M. uygulama : Kendi eriticisi ile sulandırıldıktan sonra uygulanır. Lidokain HCI ile birlikte kullanılacağında seyreltme için ilaç etkileşimleri bölümünde belirtildiği gibi iki aşamalı seyreltme uygulanmalıdır.
İ.V. uygulama : Flakondaki sefoperazon ve sulbaktam miktarı 125 mg/ml olacak şekilde sulandırıldıktan sonra 3 dakikadan kısa olmayan bir sürede uygulanmalıdır.
İ.V. enfüzyon : İ.V.uygulamada olduğu gibi sulandırıldıktan sonra %5 dekstroz ya da %0.9 sodyum klorür içinde 15-60 dakikada uygulanmalıdır.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder