17 Ekim 2010 Pazar

Prepar 5 mg 50 mg 1 ampul

» Sempatomimetik


Etken Maddesi
Ritodrin HCL


PREPAR 5 ML 50 MG 1 AMPUL
Yerli, Beşeri bir ilaçdır.


FORMÜLÜ


Her mL’de 10 mg ritodrin hidroklorür


ENDİKASYONLARI


Prematüre doğum Akut fötal distres Ameliyatlardan sonra prematüre doğumların önlenmesi


KONTRENDİKASYONLARIGenel olarak gebeliğin uzamasının anne ya da fetus için tehlikeli olduğu şu durumlarda kontrendikedir: Antepartum kanamalar, özellikle plasenta previa ve plasenta dekolmanına bağlı kanamalar, eklampsi ve ağır pre-eklampsi, intrauterin fetus ölümü, koryoamniyonit, anneye ait kalp hastalıkları, bileşiminde bulunan herhangi bir maddeye aşırı duyarlılık. Pre-par ampulün sülfitlere karşı aşırı duyarlı olanlarda kullanımı kontrendikedir. Astımlı hastalarda bronkospazm ve anafilaksiye neden olabilir. Hipertiroidi, kontrol altına alınmamış hipertansiyon, kalp fonksiyonlarını bozabilecek diğer durumlar.


UYARILAR & ÖNLEMLER


Ritodrin tedavisine başlamadan önce, hastalar olası bir kardiyak risk ya da kalp anomalisi açısından araştırılmalıdır. İnfüzyon şeklinde ritodrin tedavisi uygulanırken hastalar kan basıncı, nabız ve fetus kalp hızı açısından yakından izlenmelidir. Diyabetli hastalar ve potasyum kaybettirici diüretik kullanan hastalarda biyokimyasal parametreler yakından izlenmelidir. Pulmoner ödem görülebilir. Fötal asidoz varsa, hasta sürekli olarak kontrol altında tutulmalıdır. Vena cava sendromuna bağlı oluşabilecek bir hipotansiyonu önlemek amacıyla infüzyon sırasında hasta yan tarafına yatırılmalıdır. Klinik etkinlik ve güvenilirlik bilgileri, uzun süreli intravenöz ritodrin tedavisini desteklememektedir. İntravenöz ritodrin tedavisi 2 haftadan uzun süre uygulanmamalıdır. GEBELİK VE LAKTASYONDA KULLANIMI: Gebeliğin ilk 16 haftasında ritodrin kullanılması önerilmez


YAN ETKİLER


Ritodrinin beta-mimetik etkilerine bağlı yan etkiler genellikle intravenöz uygulamalarda görülür ve doz ayarlaması ile kontrol edilebilir. Anne ve fetüsün kalp hızı artabileceğinden yakından izlenmelidir. Tremor, bulantı, kusma, başağrısı ya da eritem (hastaların %10-15’inde), sinirlilik, ruhsal durum bozukluğu, anksiyete veya kırıklık hali (hastaların %5-10’unda), göğüs ağrısı ve sıkışması.ETKİLEŞMELER


Kortikosteroidler, beta-adrenerjik blokerler, Anestezikler.


DOZU & KULLANIM ŞEKLİ


Prematüre doğum: Ritodrin, uterus kontraksiyonlarını azaltmak amacıyla kullanılır. Parenteral yoldan başlangıç tedavisi. İntravenöz infüzyon, erken doğum belirtileri başladıktan sonra en kısa zamanda başlanmalıdır. Başlangıç dozu dakikada 0.05 mg’dır. İstenilen sonuç sağlanana, yan etkiler oluşana ya da en yüksek doza ulaşılmasına rağmen doğum eyleminin ilerlemesine kadar doz her 10-15 dakikada bir 0.05 mg yükseltilir. Genellikle dakikada 0.15-0.35 mg’lık dozlar arasındaki bir dozla istenilen etki elde edilir. İntravenöz infüzyon tedavisi, kontraksiyonlar kesildikten sonra 12-48 saat daha sürdürülmelidir. İntramüsküler enjeksiyon: İntravenöz infüzyonun uygulanamadığı durumlarda 4-6 saatte bir intramüsküler yoldan 10 mg uygulanabilir.İlaç Fiyatı 4.63 TL


Reçeteli Verilir.

PİYASADA MEVCUT DİĞER FARMASÖTİK TAKDİM ŞEKİLLERİ

* PREPAR 10 MG 20 TABLET

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder