12 Ekim 2010 Salı

Polmofen pediatrik 120 mg 120 ml şişe

» Analjezik, AntipiretikEtken Maddesi
Paracetamol


POLMOFEN PEDİATRİK 120 MG 100 ML SÜSPANSİYON

Yerli, Beşeri bir ilaçdır.


FORMÜLÜ


5 ml. Polmofen süspansiyon 120 mg. Parasetamol içerir. (Yardımcı maddeler: Metilparaben sodyum, Ponceau 4R, Sakaroz, Sorbitol, Ahududu esansı)


ENDİKASYONLARI


Baş,diş ağrıları, romatizmal ağrılar, miyalji, tonsilit, soğuk algınlığı, grip gibi rahatsızlıklarda kullanılır. Aşı ve tonsillektomi sonrası rahatsızlıklarda kullanılabilir. Hafif ve orta şiddetteki ağrı ve ateşin semptomatik tedavisinde.


KONTRENDİKASYONLARI


Parasetamol’e aşırı duyarlılığı olanlarda böbrek ve karaciğer yetmezliğinde kontrendikedir.


UYARILAR & ÖNLEMLER


Böbrek ve karaciğer fonksiyonu bozulmuş hastalarda dikkatli kullanılmalıdır. Hepatik nekroz parasetamol’ün aşırı dozuna bağlı bir komplikasyondur. 12-24 saat için karaciğer enzimleri yükselebilir, protrombin zamanı uzayabilir. Klinik semptomlar dozun alınmasından 1-6 gün sonrasına kadar görülmeyebilir. 10 gramın üzerinde alan yetişkinlerde toksisite görülmesi muhtemeldir. Kalp, akciğer hastalarıyla anemisi olanlara dikkatle verilmelidir. Karaciğeri etkileyen diğer ilaçlarla tedavi edilen hastalarda doktor önerisi ile kullanılmalıdır. Uzun süreli kullanıma bağlı olarak papiller nekroz, böbrek harabiyeti, peptik ülser dahil gastrointestinal bozukluklar görülebilir. Tavsiye edilen doz aşılmamalıdır. 3 yaşın altındaki çocuklarda ve 10 günden daha uzun süre kullanımlar mutlaka doktor kontrolü altında yapılmalıdır. Eğer ateş 3 günden fazla, ağrı 5 günden fazla devam ederse hemen bir doktora danışılmalıdır. Uzun süreli ve yüksek doz kullanımlarda hepatotoksisite ve ciddi hepatik yetmezlik oluşabilir. Hepatotoksisite: Karaciğer enzimlerinin indüklenmesi sonucu toksik metabolitlerin oluşumunda artış sonucu oluşabileceği gibi; bu toksik metabolitlerin konjuge olup atılımını sağlayan ve böylece metabolitlerin toksisitesini önleyen glutation düzeydeki azalma sonucu da oluşabilir. Günlük yüksek doz alımı ciddi anemi oluşturabilir.


YAN ETKİLER


Hematolojik reaksiyonlar (trombositopenik purpura, hemolitik anemi ve agranülositoz) rapor edilmiş olmasına rağmen parasetamol’ün yan etkileri hafiftir. Genellikle cilt kızarıklığı ve diğer alerjik reaksiyonlar olabilirse de ilacı kesmekle geçer. Yüksek dozlarla alındığında: ilk 24 saatte bulantı, kusma, anoreksi ve karın ağrısı görülür. 12-48 saat içinde karaciğer harabiyeti olabilir. Uzun süreli kullanımlarda nefrotoksisite oluşabilir. Glukoz metabolizmasında anormallikler ve metabolik asidoz meydana gelebilir. Ciddi zehirlenmelerde karaciğer yetmezliği neticesi ensefalopati, koma ve ölüm olabilir. Karaciğer harabiyeti 10 g. veya daha fazla dozda parasetamol alan yetişkinlerde görülür. Merkezi sinir sistemi stimülasyonu, kalp aritmileri, ensefalopati gibi yan etkiler meydana gelebilir. Hipoglisemi, sarılık oluşabilir.


ETKİLEŞMELER


Antikolinerjik ajanlar ve afyon kökenli analjeziklerle alındığında parasetamol’ün gastrointestinal absorbsiyonu gecikir. Antiepileptikler, barbitüratlar, trisiklik antidepresanlar ve alkol, parasetamol’ün plazma yarı ömrünü uzatabilir ve toksisitesi artabilir. Alkol, parasetamol’ün hepatotoksisitesini arttırabilir. Antikonvülzanların kronik kullanımı karaciğer enzimlerini indükler ve parasetamol’ün terapötik düzeylere ulaşmasını engeller. Oral antikoagülanlar ile parasetamol’ün birlikte kullanımı; hipoprotrombinemik etkide artış oluşturabilir. Ancak bu etkileşim kullanım süresine ve dozuna bağlıdır. Gl kanamalara neden olmaz.


DOZU & KULLANIM ŞEKLİ


Yaşlılarda: parasetamol’ün absorbsiyon hızı ve miktarı normaldir. Ancak plazma yarı ömrü daha uzun, klirensi daha düşüktür. Doktor tavsiyesi ile günlük maksimal doz belirtilmelidir. Doktor tarafından başka şekilde tavsiye edilmediği takdirde; 4 – 11 ay : 2.5 ml. (60 mg.) 1/2 ölçek 1 – 2 yaş : 5 ml. (120 mg.) 1 ölçek 2 – 3 yaş : 7.5 ml. (180 mg.) 1.5 ölçek 4 – 5 yaş : 10 ml. (240 mg.) 2 ölçek 6 – 8 yaş : 12.5 ml. (300 mg.) 2.5 ölçek 9 – 10 yaş : 15 ml. (360 mg.) 3 ölçek Bu dozlar günde 4 defaya kadar tekrarlanabilir. Eğer ateş 3 günden fazla, ağrı 5 günden fazla devam ederse hemen bir doktora danışılmalıdır. DOZ AŞIMI VE TEDAVİSİ: Semptomlar: Akut zehirlenmede; Siyanoz, anemi, pansitopeni, nötropeni, ciltte kızarıklık ve döküntüler, ateş, bulantı, kusma, S.S.S.’da stimülasyon, sarılık, depresyon, koma, konvülziyonlar ve ölüm oluşabilir. Parasetamol zehirlenmesi 4 klinik döneme ayrılabilir. 1. dönem (12-24 saat) : Bulantı, kusma, anoreksi, terleme. 2. dönem (24-48 saat) : SGOT, SGPT, Bilirübin ve protrombin düzeyleri yükselmeye başlar. 3. dönem (72-96 saat) : Hepatotoksisite çok belirgindir. 4. dönem (7-8 gün) : Belirtiler düzelmeye başlar. Çocuklar, toksik doza, yetişkinlerden daha duyarlıdır. Minimal toksik doz 10 gramdır. (140 mg./kg.) Karaciğer bozukluğu 5-8.5 gramlık tek doz ile oluşabilir. Doz aşımı halinde acele bir tedavi gereklidir. 4 saat içinde 7.5 g. veya daha fazla parasetamol alan bir şahsın hemen midesi yıkanmalıdır. N-Asetilsistein veya metionin gibi antidotlarla özel bir tedavide gerekebilir.
İlaç Fiyatı 1.2 TLReçeteli Verilir.


İLAÇ EŞDEĞER ANALİZİ (MUADİLLERİ)* PARCETOL 500 MG 30 TABLET
* PARCETOL 500 MG 20 TABLET
* PARCETOL 120 MG 100 ML ŞURUP
* DERMAN 1 KAŞE Dermancı
* SESKAMOL 500 MG 10 TABLET
* SESKAMOL 500 MG 10 TABLET
* PARACET JUNOR 160 MG 20 TABLET
* MEDASET 650 MG 20 TABLET
* TAMİFEN 500 MG 20 TABLET
* SETAMOL 500 MG 20 TABLET
* PARASEDOL 500 MG 20 TABLET
* NORAL 500 MG 20 TABLET
* DEMINOFEN 325 MG 10 SUPOZITUAR
* PİROFEN FORTE 325 MG 10 SUPOZİTUAR
* DEMINOFEN 500 MG 20 TABLET
* PİROFEN 500 MG 20 TABLET
* SEDALON 500 MG 20 TABLET
* VOLPAN 500 MG 20 TABLET
* KATAPRIN 500 MG 20 TABLET
* PARANOX 500 MG 20 TABLET
* PAROL 500 MG 20 TABLET
* TAMİFEN 120 MG/5 ML 150 ML PEDİATRİK ŞURUP
* TAMOL 500 MG 20 TABLET
* TYLOL 500 MG 20 TABLET
* SIFENOL 500 MG 20 TABLET
* ASOMAL 5 ML 120 MG 100 ML ŞURUP
* MINOSET 500 MG 20 TABLET
* MINOSET 500 MG 20 TABLET
* NORAL PED. 5 ML 120 MG 100 ML ŞURUP
* BERKO-SETAMOL 120 MG 100 ML ŞURUP
* VERMIDON 500 MG 20 TABLET
* TERMACET 500 MG 20 FİLM TABLET
* PAROL 500 MG 30 TABLET
* TEMPO 0,5 GR 20 TABLET
* EFPA 10 EFERVESAN TABLET
* TERMACET 100 ML SÜSPANSİYON
* MINAFEN 120 MG 100 CC ŞURUP
* TYLOL PED. 5ML 120 MG 100 ML SÜSPANSİYON
* PANADOL ACTİFAST 500 MG 20 FİLM TABLET
* PARANOX S 120 MG 10 SUPPOZİTUAR
* CALPOL 500 MG 30 TABLET
* TYLOL 120 MG 10 SUPOZITUAR
* EFFERALGAN 500 MG 16 TABLET
* PANADOL 500 MG 24 FİLM TABLET
* VERMIDON 500 MG 30 TABLET
* TERMACET PLUS 100 ML SÜSPANSİYON
* BERKO-SETAMOL 120 MG 150 ML ŞURUP
* DEMINOFEN 5 ML 150 ML SÜSPANSİYON
* PİROFEN PEDİATRİK 150 ML ŞURUP
* TEMPO ELİKSİR 150 ML
* MINOSET ROCHE 150MG/5 ML 100 ML ŞURUP
* MINOSET 150MG/5 ML 100 ML PEDİATRİK ŞURUP
* GERALGINE-P 5 ML 120 MG 150 ML
* TYLOL 6 PLUS 5ML 250 MG 100 ML SÜSPANSİYON
* MINAFEN 120 MG 150 CC ŞURUP
* PARANOX 120 MG/5 ML PEDİYATRİK ŞURUP 150 ML
* PARASEDOL PED.5 ML 120 MG 150 ML ŞURUP
* PARACETAMOL PED.5 ML 120 MG 150 ML ŞURUP
* GRIPIN BEBE 5 ML 120 MG 150 ML ŞURUP
* SETAMOL ELİKSİR 120 MG 150 ML ŞURUP
* TERMALGINE PED. 100 MG 10 SUPOZITUAR
* CALPOL 120 MG 150 ML SUSPANSIYON
* TAMOL PED 5 ML 120 MG 150 ML ŞURUP
* KATAPRIN PED.5 ML 120 MG 150 ML ŞURUP
* SIFENOL 5 ML 160 MG 120 CC ŞURUP
* SEDALON 5 ML 120 MG 150 ML ŞURUP
* PARANOX FORT 240 MG 10 SUPPOZİTUAR
* ZALDAKS 150 ML ŞURUP
* VOLPAN PED.5 ML 120 MG 150 ML ŞURUP
* VERMIDON PED.5 ML 160 MG 120 ML ŞURUP
* EKOSETOL 160 MG 120 ML ŞURUP
* TYLOL FORT 240 MG 10 SUPOZITUAR
* A-PER ŞURUP 120 MG 100 ML Aroma
* TERMALGINE 5 ML 120 MG 100 ML ŞURUP
* PAROMA 50 MG 20 TOZ Sanovel
* TAMOL PLUS 250 MG/5 ML 150 ML SÜSPANSİYON
* TYLOL 6 PLUS 250 MG/5 ML 150 ML SÜSPANSİYON
* CALPOL-6 PLUS 250 MG/5 ML 150 ML ŞURUP
* PAROMA 125 MG 20 TOZ
* PAROMA 250 MG 20 TOZ
* PAROMA 500 MG 20 TOZ
* PERFALGAN 10 MG/ML 100 ML 12 FLAKON

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder