23 Ekim 2010 Cumartesi

Problok 100 mg 28 tablet

» Kardiyoselektif Beta Reseptör Blokörü


Etken Maddesi
Metoprolol Tartarat


PROBLOK 100 MG 20 TABLET
Yerli, Beşeri bir ilaçdır.

FORMÜLÜ


Metoprolol tartarate,100 mg


ENDİKASYONLARI


PROBLOK hafif ve orta şiddetteki hipertansiyonlarda, angina pectoriste, miyokardiyal enfarktüste, migren profilaksisinde, tirotoksikosis tedavisinde ilave tedavi olarak kullanılır.


KONTRENDİKASYONLARIHipertansiyon ve angina tedavisi sırasında;
- kardiojenik şokta ,
- sinüs bradikardide
- 2. ve 3. derece AV blokta,
- konjestif kalp yemezliğinde
Miyokardiyal enfarktüs tedavisi sırasında
- Kalp atış hızı 45 atış/dak.ise
- Önemli 1. derecede AV blokta
- Sistolik kan basıncı 100 mm Hg ise,
UYARILAR & ÖNLEMLER


- Hipertansiyonlu hastalarda maksimum etki 1 haftalık tedaviden sonra görülür. - Konjestif kalp yetmezliği olan hipertansif ve anjinalı hastalarda hasta digital ve diüretiklerle okontrol altında tututlmalı ve PROBLOK temkinli kullanılmalıdır. - İskemik kalp ahstalığında PROBLOK'un birden bire kesilmesi hastanın dutumunun kötüleşmesine neden olacağından, tedavi bırakılacaksa 1-2 hafta içinde doz yavaş yavaş azaltılmalı ve hasta dikkatle izlenmelidir.
- Tirotoksikozlu hastalarda PROBLOK hipertiroidizmin taşikardi gibi kllinik belirtileri örteceğinden tedavi aniden kesilmelidir.
- PROBLOK diabetik hastalarda dikkatli kullanılmalıdır. PROBLOK hipoglisemi ile birlikte görülen taşikardiyi gizleyebilir..
- Bronkospastik hastalığı olanlar genel olarak betabloker ilaç almamlıdır. - Gebelik ve laktasyon döneminde sadece zorunluluk olduğu zaman, dikkatlice kullanılmalıdır.


YAN ETKİLER


Merkezi sinir sistemi: Yorgunluk baş dönmesi, bulanık görme, depresyon, mental konfüzyon, baş ağrısı, uyku bozuklukları, nadiren halisünasyonlar,
Kardiyovasküler sistem : Bradikardi, hipotansiyon, flaktulansi, karın ağrısı
Gastrointestinal sistem:Ağız kuruluğu, diare, mide bulantısı, konstipayon, flaktulans, karın ağrısı,
Aşırı duyarlılık reaksiyonları:prurit ve deri kızarıklıkları, psoriasisin şiddetlenmes, Diğer sistemler:Miyalji, kulak çınlaması, riversible, alopesi, agranülosito, göz kuruluğu


ETKİLEŞMELER


PROBLOK yemeklerle birlikte veya yemklerden hemöen sonra alınmalıdır.
Hipertansiyon ve angina pectorisde:
Başlangıçta günde 1tablet PROBLOK iki defada ( yarımşar tablet) alınır. Hipertansiyonda tek başına veya diüretik ile birlikte aynı dozda kullanılabilir.
Genellikle maksimum etki 1 hafta sonra görülür. İtsnilen klinik cevap elde edilinceye kadar doz haftalık aralıklarla kademeli olarak arttırılır.
Günde 100-400 mg ile (2x2 tablet) istenen etki sağlanır.
Artan dozlarda beta 1 seçicilik kaybolur. Tedavii kesilecek ise doz bir iki hafta içinde yvaş yavaş azaltılarak kesilmelidir.
Miyokard enfarktüsünde:
Önce eğer hasrta tolere edebiliyorsa I.V. tedavi uygulanır. Sonra günde 2x100 mg (2x1 tablet) PROBLOK ile idame tedavisine geçilir.
Miyokard enfarktüsü profilaksisisnde:
Başlangıç dozu günde 2x100 mg (2x1 tablet PROBLOK) dur, tedavisüresi 3 aydır. Gerekirse 1-3 sene sürebilir.
Migren profilaksisinde:
Günde 2x100 mg (2x1 tablet PROBLOK) ve 2x200 mg (2x2 tablet)
Tirotoksikozda:
Günde 4x50 mg (4x1/2 Tablet probolok)


DOZU & KULLANIM ŞEKLİ


100-200mg/gün dozda, sabahları tek doz veya 2 kısma bölünmüş dozlar halinde kullanılır.İlaç Fiyatı 5.26 TLReçeteli Verilir.


İLAÇ EŞDEĞER ANALİZİ (MUADİLLERİ)


* BELOC 5 MG 1 AMPUL
* LOPRESOR 100 MG 20 TABLET
* BELOC DURULES 200 MG 20 TABLET
* LOPRESOR-SR 200 MG 14 TABLET

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder