20 Ekim 2010 Çarşamba

Primobolan depot 1 ampul

» Anabolik Steroid


Etken Maddesi
Metenolon Enantat


PRIMOBOLAN DEPOT 100 MG 1 AMPUL
İthal, Beşeri bir ilaçdır.

FORMÜLÜ


1 ml Primobolan Depot, yağlı eriyik içerisinde 100 mg Metenolon enantat içerir. Yardımcı maddeler 522.0 mg enjeksiyonluk hint yağı 405.4 mg benzil benzoat


ENDİKASYONLARI


Hastanın genel durumunu düzeltmek amacıyla yüksek protein yapımı gerektiren hastalıklar ve durumlar; iyileşme süreçlerini desteklemek ya da katabolik süreçlerin zararlarını önlemek amacıyla, örneğin nekahat, postoperatif tedavi, eritici hastalıklar, kaşeksi, ışın ve sitostatik tedavisi, kadında ilerlemiş meme ve genital kanserleri, hematopoez bozuklukları, uzun süreli kortikoid tedavisi, osteoporoz, yaşlılıkta protein eksikliği durumları ve kronik karaciğer hastalıkları.Anabolik steroidler, sağlıklı şahıslarda kas gelişmesini ya da fiziksel gücü artırmak için uygun değildir.


KONTRENDİKASYONLARI


Gebelik, prostat karsinomu, geçirilmiş ya da mevcut karaciğer tümörleri, aktif madde ya da bileşenlerine karşı aşırı duyarlılık.


UYARILAR & ÖNLEMLER


Primobolan Depot'nun siklusun ilk günlerinde uygulanması halinde, siklusu düzensiz olan kadınların, adet tarihinde bazen gecikmeler olabilir. İlerleyici meme-ve genital karsinomlu kadınlarda, hormon uygulaması sırasında bir hiperkalsemi oluşursa, tedavi kesilmelidir. Primobolan Depot'un içerdiğine benzer hormonal maddelerin kullanımı sonucu nadir olgularda iyi huylu, ileri derecede nadir olgularda da ciddi intraabdominal kanamalara sebep olabilecek habis karaciğer tümörleri gözlemlenmiştir. Eğer şiddetli üst batın yakınmaları, karaciğer büyümesi veya batın içi kanama belirtileri ortaya çıkarsa, ayırıcı tanıda bir karaciğer tümörü de göz önüne alınmalıdır. Büyümesini tamamlamamış hastalarda, virilizasyon belirtilerinden ve kemiklerin erken olgunlaşmasından kaçınmak amacıyla, tedavi aralar verilerek uygulanmalıdır (bkz: "Kullanım şekil ve dozu"). Erkeklerde, ihtiyaten düzenli prostat kontrolleri tavsiye edilir. Karaciğer fonksiyon testleri düzenli izlenmelidir. Karaciğer fonksiyon parametrelerinde klinik olarak anlamlı bir artış ya da kolestaz Primobolan’ın kesilmesini gerektirir. Gebelik ve Laktasyon Primobolan’ın gebelik sırasında uygulanması kontrendikedir. Metenolonun ve metabolitlerinin anne sütüne geçişi araştırılmamıştır.


YAN ETKİLER


Androjen impulslara aşırı duyarlı olan kadın hastalarda -ki bu önceden saptanamaz- nadir hallerde rest-androjen etkiye bağlı arzu edilmeyen sonuçlar ortaya çıkabilir. Örneğin, akne, hirsutizm, ses değişiklikleri. Bu nedenle kadın hastalarda, anabolizan tedavisi endikasyonu özenle konulmalıdır. Sözü edilen yan etkilerin oluşma olasılığı, yüksek doz ve uzun süreli uygulamada artar. Başlangıçta tedavinin kesilmesiyle, bu semptomlar genellikle kaybolurlar. Ses değişikliklerinin ilk işaretinde (sesin çabuk yorulması, ses kısıklığı) tedaviye son verilmelidir. Buna rağmen bu tür hastalarda özel nedenler yüzünden tedavinin sürdürülmesi gerekirse, irreversibl bir ses kalınlaşması ortaya çıkabilir. Meslekleri şarkı ya da konuşma olan kadın hastalar, tedavi başlamadan önce bu hususta uyarılmalıdırlar. Çok nadir olguda sarılık ve karaciğer fonksiyon testi anomalileri bildirilmiştir. Edinilen tecrübelere göre, yağlı çözeltilerin enjeksiyonu sırasında yada hemen enjeksiyonu takiben nadir olgularda ortaya çıkan kısa süreli reaksiyonları (öksürük, solunum zorluğu) çok yavaş yapılan bir enjeksiyon ile önlemek mümkündür. BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.ETKİLEŞMELER


Oral antidiabetik ya da insulin gereksinimi değişebilir.


DOZU & KULLANIM ŞEKLİ


Primobolan Depot, tüm diğer yağlı eriyikler gibi intramusküler enjekte edilmelidir. Edinilen tecrübelere göre, yağlı çözeltilerin enjeksiyonu esnasında ya da hemen sonra nadir olgularda ortaya çıkan kısa süreli reaksiyonları (öksürük, solunum zorluğu) çok yavaş bir enjeksiyon ile önlemek mümkündür.
· Yetişkinler:
2 haftada bir 1 ampul Primobolan Depot i.m.; iyi bir terapötik cevaptan sonra, 3-4 haftada 1 ampul ile devam edilir.
Çok ince ve yapısal olarak düşük kilolu kadınlarda, 2-3 haftada bir i.m. uygulanan 1/2 ampul Primobolan Depot'luk (50 mg) doz aşılmamalıdır.
Çabuk ve intensif bir anabolik etki sağlamak için, ileri derecede ya da akut protein eksikliği durumlarında (şiddetli kaşeksi, yüksek dozda glukokortikoid tedavisi, büyük protein kaybı ile müterafık operasyon ve travmalardan sonra) başlangıç dozları yükseltilebilir ya da enjeksiyon araları kısaltılabilir.
Başlangıçta 2 ampul Primobolan Depot i.m., sonra haftada 1 ampul Primobolan-Depot i.m.
İdame tedavisi için enjeksiyon araları daha sonra 2-4 haftaya çıkarılır.
Bazı özel endikasyonlarda, örneğin kadınların ilerlemiş meme ya da genital karsinomlarında, 1-2 haftada bir 1 ampul Primobolan-Depot i.m. ya da 2-3 haftada bir 2 ampul Primobolan-Depot i.m. ile sürekli tedavi uygulanır.
· 15-18 yaş arasında, 50 kg'ın üzerinde gençler:
2 haftada bir 1/2 ampul Primobolan-Depot (50 mg) i.m.
Büyümesini tamamlamamış hastalarda (puberte sonlanmadan önce), 4 haftalık bir tedaviden sonra, 4-6 haftalık bir ara verilmelidir ("Uyarılar/önlemler" bölümüne bkz.).İlaç Fiyatı 7.96 TLreçeteli verilir.PİYASADA MEVCUT DİĞER FARMASÖTİK TAKDİM ŞEKİLLERİ


* PRIMOBOLAN DEPOT 100 MG 1 AMPUL

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder