2 Ekim 2010 Cumartesi

pental 1 gr 1 flakon

» Anestezik


Etken Maddesi
Tiyopental Sodyum


PENTAL 1 GR 1 FLAKON

Yerli, Beşeri bir ilaçdır.


FORMÜLÜ


1 gThiopental sodyumFlakon0.5 gThiopental sodyumFlakon


ENDİKASYONLARI


Kısa operasyonlarda (15 dk) tek anestezik ajan olarak
-Diğer anastezik ajanların uygulanmasından önce anastezinin başlamasında
-Bölgesel anastezinin tamamlanmasında
-Analjezi veya kas gevşemesi için,diğer ajanlarla anestezinin dengelendiği sırada hipnozun sağlanmasında
-İnhalasyon anastezisi ve lokal anestezi esnasında veya sonrasında ya da diğer sebeplerle oluşan konvülsif durumların kontrol altına alınmasında
-Eğer yeterli ventile-asyon sağlanmışsa intrakranyal basıncı artmış sinir sistemi cerrahisi hastalarında
-Psikeyatrik rahatsızlıklarda narkoanaliz ve narkosentezde kullanılır.


KONTRENDİKASYONLARI


Mutlak Kontrendikasyonlar: İntravenöz uygulama için uygun verilerin olmaması Barbitüratlara karşı aşırı duyarlık Status asthmaticus Porfiri veya belli arlıklarla görülen akut porfiri Nispi Kontrendikasyonlar: Ciddi kardiyovasküler rahatsızlık Hipotansiyon ya da şok Hipnotik etkinin uzayabileceği ya da artabileceği durumlarda, Addison hastalığı, karaciğer ya da böbrek fonksiyon bozukluğu, miksödem, kanda üre seviyesinin artması, şiddetli anemi ve myasthenia gravis


UYARILAR & ÖNLEMLER


Hayata döndürücü ve endotrakeal intübasyon aletleri ile oksijeni her zaman hazır bulundurunuz. Solunum yolunu her zaman açık olmasını sağlayınız. Hazırlanmasında ve uygulanmasında her zaman aseptik şartlara uyulmalıdır. Eğer nispi kontrendikasyonu olarak bildirilen durumlarda uygulanacak olursa doz azaltılmalı ve ilaç yavaş uygulanmalıdır. İleri derecede kalp rahatsızlığı olan, intrakranyal basıncı artmış, oftalmoplejisi ve bunun yanı sıra astım, myasthenia gravis ve endokrin yetmezliği olan hastalara ilaç verilirken dikkat edilmelidir. Emziren annelerde tlopental, plasenta bariyerini kolaylıkla geçer ve yüksek dozların uygulanmasının ardından sütte az miktarda bulunabilir. Hamile bir kadında uygulandığı zaman fatal zarara neden olup olmayacağı veya üreme kapasitesini etkileyip etkileyemeyeceği bilinmemektedir.YAN ETKİLER


Solunum depresyonu, miyokardiyal depresyon, kardiyak aritmileri, uykulu halin ve uyanışın uzaması, aksırma, öksürme, bronkospazm, lerangospazm ve titreme.
Tiyopentale karşı anafilaktik ve anafilaktoit reaksiyonlar bildirilmiştir. Semptomlar konvansiyonel tarzda gidreilmelidir. Ender olarak, böbrek yetmezliği ve radyal sinir felci ile beraber immün hemolitik ödem, anemi bildirilmiştir.


ETKİLEŞMELER


Kısa operasyonlarda (15 dk) tek anestezik ajan olarak Diğer anastezik ajanların uygulanmasından önce anastezinin başlamasında Bölgesel anastezinin tamamlanmasında Analjezi veya kas gevşemesi için,diğer ajanlarla anestezinin dengelendiği sırada hipnozun sağlanmasında İnhalasyon anastezisi ve lokal anestezi esnasında veya sonrasında ya da diğer sebeplerle oluşan konvülsif durumların kontrol altına alınmasında Eğer yeterli ventile-asyon sağlanmışsa intrakranyal basıncı artmış sinir sistemi cerrahisi hastalarında Psikeyatrik rahatsızlıklarda narkoanaliz ve narkosentezde kullanılır.


DOZU & KULLANIM ŞEKLİ


İntravenöz yolla uygulanır. Kişilerin ilaca verdiğ yanıt değişken olduğundan belli bir dozu yoktur. İlacın dozu hastanın gereksinmelerine göre genç hastalar, orta ve yaşlı hastalardan daha yüksek doza gereksinim duyarlar. Doz genelikle vücut ağarlığı ile orantılıdır ve aşırı kilolu hastalar aynı ağırlıktaki nispeten yağsız kişilerden daha yüksek doza gereksim duyarlar.
Premedikasyon :
Genellikle vagal refleksleri bastırmak ve salgılamayı önlemek için atropin ve skopolamin verilerek yapılır. Ek olarak sıklıkla bir barbitürat ya da opiyat da verilir.
Test dozu :
Tlopentale karşı toleransı veya olağandışı duyarlılığı tayin etmek için Pental sodyumun 25-75 mg'lık küçük bir test dozunun enjekte edilmesi 60 saniye beklenmesi hastanın reaksiyonlkarının gözlenmesi önerilir.
.: Forum Evren.NeT http://www.frmevren.net/showthread.php?t=82617
Anastezide kullanılması :
Hastanın göstereceği reaksiyona bağlı olarak 20-40 saniyelik arlıklarla 50-75 mg enjekte edilerek ortalama erişkinlerde oldukca yavaş indüksiyon genelliklle sağlanabilir. Anestezi bir kere sağlandıktan sonra hastanın her kımıldayışında 25-50 mg'lık ilave enjeksiyonlar verilebilir.İlaç Fiyatı 3.84 TLReçeteli Verilir.


PİYASADA MEVCUT DİĞER FARMASÖTİK TAKDİM ŞEKİLLERİ


PENTAL 0,5 GR 1 FLAKON

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder