2 Ekim 2010 Cumartesi

pentaglobin 50 ml 1 flakon

Etken Maddesi
Kombine İmmunglobülin


PENTAGLOBIN 50 ML 1 FLAKON

İthal, Beşeri bir ilaçdır.


FORMÜLÜ


1 ml Solüsyonda; etken maddeler; insan kaynaklı plazma proteinleri 50 mg, immunglobulin oranı en az %95 immunglobulin M (IgM) 6 mg immunglobulin A (IgA) 6 mg immunglobulin G (IgG) 38 mg Yardımcı maddeler; Glukoz monohidrat 27.5 mg, Sodyum Klorid (78 mol), enjeksiyonluk su ym. 1 ml için


ENDİKASYONLARI


Antibiyotik tedavisine yardımcı olarak şiddetli bakteriyel enfeksiyonların tedavisinde, immun uyumlu hastalarda immunglobulin tamamlayıcı olarak


KONTRENDİKASYONLARI


İnsan immunglobulinlerine karşı dayanıksız olunduğu durumlarda; özellikle IgA yetersizliğinin olduğu çok nadir durumlarda, IgA' ya karşı antikorları olan hastalarda


UYARILAR & ÖNLEMLER


Gebelere ve süt veren annelere önlem alınarak verilebilir.İmmunglobulinler süte geçer ve koruyucu antikorların yeni doğmuş bebeğe transferine katkıda bulunabilirler.Aneamnestik olarak bilinen migren geçmişi olan hastalarda özel önlem önerilir.Böbrek yetmezliği olan hastalarda bazı durumlarda artan serum kreatinine bağlı olarak böbreğin çalışmamasına yol açabilecek böbrek fonksiyonlarında aksama görülebilir.Bu semptomların doza bağlı olduğu ve tersine çevrildiği gözlemlenmiştir.Nadiren Kan basıncında düşme ve bazı durumlarda anaflaktik şoklara sebep olabilir.Bu durumda kullanım sıklığı azaltılır yada semptomlar ortadan kalkana kadar infuzyon durdurulur.Eğer düzelme olmazsa uygun tedavi önerilir.Şok tedavisinin kurallarına uyulmalıdır.


YAN ETKİLER


Üşüme, baş ağrısı,ateş, kusma, alerjik reaksiyonlar, bulantı, baş dönmesi, mafsal ağrıları ve hafif sırt ağrıları bazı hallerde görülebilir.Bu belirtiler birkaç saat hatta gün sonra oluşabilir tedavinin yarıda kesilmesinden sonra düzelir.


ETKİLEŞMELER


Kalsiyum glukonat ile aynı anda uygulanmamalıdır. Pentaglobulin uygulaması kızamık, rubella, kabakulak ve varicella gibi aktivitesi yavaşlatılmış canlı virüs aşılarının etkinliğini en az 6 haftadan 3 aya kadar olan bir süreç için zayıflatabilir. İmmunglobulin uygulandıktan sonra hastanın kanındaki birbirinden farklı pasif olarak transfer edilmiş antikorların geçici artışı serolojik testlerde yanıltıcı pozitif sonuçlar verebilir.


DOZU & KULLAIM ŞEKLİ


Dozaj hastanın bağışıklık durumuna ve hastalığın şiddetine bağlıdır. Yeni doğmuş bebekler ve küçük çocuklar : Ardarda 3 gün boyunca vücut ağırlığına göre günde 5 ml/kg, Klinik cevaba bağlı olarak daha fazla infüzyon gerekebilir. Çocuklar ve yetişkinler : Şiddetli bakteriyel enfeksiyonların tedavisinde ard arda 3 gün süreyle günde 5 ml/kg ve immun yetmezlik durumunda 3-5 ml/kg kullanılır.Gerekirse haftalık olarak tekrar edilir. Uygulama yolu ve şekli : Pentaglobin, uygulamadan önce partikül ve renk yönünden karşı gözle incelenmelidir.Bulanık veya içinde çökelti bulunan solüsyonları kullanmayın. Hafif opalesans Pentaglobin'in özelliğidir.İlaç Fiyatı 392.25 TL


Reçeteli Verilir.


PİYASADA MEVCUT DİĞER FARMASÖTİK TAKDİM ŞEKİLLERİ


* PENTAGLOBIN 10 ML 1 AMPUL

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder