4 Ekim 2010 Pazartesi

permax 0,25 mg 100 tablet

» Antiparkinson


Etken Maddesi
Pergolid Mezilat

PERMAX 0,25 MG 100 TABLET

İthal, Beşeri bir ilaçdır.


FORMÜLÜ


0.05 mgPergolid mesilatTablet 11.0 mgPergolid mesilatTablet 20.25 mgPergolid mesilatTablet 3


ENDİKASYONLARI


Permax tablet levodopa karbidopa tedavisi ile birlikte, Parkinson hastalığının semptomlarınınkontrol altına alınmasında kullanılır. Permax uygulaması levodopa günlük dozunun %5-30 azaltılabilmesini sağlar.


KONTRENDİKASYONLARI


Peramax tablet pergolit mesilat ya da diğer argot türevlerine aşırı duyarlı hastalarda kullanılmalıdır


UYARILAR & ÖNLEMLER


Pergolid mesilat ve levodapa/karbidopa uygulanan hastalarda özellikle tedavinin başlangıcında %10 oranında ortostatik hipotansiyon görülmüştür. Aynı klinik çalışmada plasebo/L-dopa alan hastalarda bu oran %7'dir. Dozun tedricen arttırılmasıyla bu etkiye tolerans kazanılır. Hastalar ortostatik hipotansiyon konusunda uyarılmalı ve tedaviye düşük dozla başlanmalıdır. Doz tedricen arttırılarak terapötik doza 3-4 hafta içinde ulaşılmalıdır. Kardiak aritmi oluşma olasılığ bulunan hastalarda pergolit mesilat tedavisine başlamadan önce gerekli önlemler alınmalıdır. Bazı hastalarda atriyal prematüre kontraksiyon ve sinüs taşikardisi izlenmiştir.
L-dopa ile birlikte kullanılan pergolid mesilat konfüzyon, hlusinasyon ya da diskineziye neden olabilir veya bu durumları kamçılayabilir. İlacın bırakılması halusinasyon ve konfüzyonun ortaya çıkmasına yol açabileceğinden uygulamaya doz kademeli olarak zaltılrak son verilmelidir.
Tedavi gören hamileler ve emziren anneler ile hamile kalmak isteyen hastalar doktorlarına bu durumlarını bldirmelidirler.YAN ETKİLER


Genel- başağrısı, asteni, kaza yaralanmaları, boyun, sırt, göğüs ya da karın ağrısı, gripal sendrom, ateş. Kardiyovasküler sistem- Postural hipotasyon, hipertansiyon, senkop, açrpıntı, vazodilatasyon, kalp yetmezliği. Sinir sistemi- Diskinezi, baş dönmesi, halüsinasyon, konfüzyon, sersemlik, uykusuzluk, distoni, parestezi, depresyon, anksiyete, titreme, akinezi, ekstrapiramidal sendrom, yürüyüş bozukluğu, anormal düşünce ve rüyalar, koordinasyon bozukluğu, psikoz kişilik değişikliği, sinirlilik, koreatetoz, amnezi, paranoid reaksiyon.
Endokrin sistem- seyrek olarak hipotiroidizm, adenoma, diabetes, mellitus.
Solunum sistemi- Rinit, öksürük, dispne, pnömoni, farenjit.
Ürojenital sistem- Üriner sistem enfeksiyonu, sık idrara çıkma, idrar tutamama, hematüri, dismenore.
Kan ve lenfatik sistem- Anemi, seyrek olarak lökopeni, lenfodenopati, lökositoz, trombositopeni.
Metobolik ve nutrisyonal - Periferal ödem kilo kaybı, kilo artışı, seyrek olarak dehidratasyon, hipokalemi, hipoglisemi, hiperglisemi.
Kas- İsklet sistemi, seğirme, miyalji, artralji.
Deri- Terleme döküntü.
Duyu-diplopi.


ETKİLEŞMELER


Nöroleptikler (fenotiazinler, butirofenonlar, tiyoksantinler) gibi dopamin antagonistleri veya metoklopramidpergolid mesilat ile birlikte kullanılmamalıdır; bu ajanlar pergolit mesilatın etkinliğini azaltır.


DOZU & KULLANIM ŞEKLİ


Permax teblet oral yoldan uygulanır. Uygulama tedavinin ilk iki günü0.05 mg günlük doz ile başlanması önerilmektedir. tedavinin takiben 12 günü içinde doz her 3 günde bir 0.25 mg/gün şeklinde arttırılarak optimal töropetik doza erişilir.
Genellikle güne 3 kez eşit dozlara bölünerek uygulanır. Doz ayarlaması süresince birlikte uygulanan L-dopa/karbidopa dozu dikkatli olarak azaltılır.
Permax tablet için ortalama günlük tedavi dozu 3mg/gün olarak önerilmelidir. Birlikte kullanılan L-dopa/karbidopa dozu ise yaklaşık 650 mg/gün olarak verimektedir.


İlaç Fiyatı 31.14 TL

Reçeteli Verilir.
.: Forum Evren.NeT http://www.frmevren.net/showthread.php?t=83055


PİYASADA MEVCUT DİĞER FARMASÖTİK TAKDİM ŞEKİLLERİ


* PERMAX 0,05 MG 30 TABLET
* PERMAX 1 MG 60 TABLET

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder