4 Ekim 2010 Pazartesi

perlinganit 10 ml 10 ampul

» Antianjinal


Etken Maddesi
Gliseroltrinitrat


PERLİNGANİT 10 MG 10 AMPUL

Yerli, Beşeri bir ilaçdır.


FORMÜLÜ


10.0 mgGliserol trinitratAmpul 110.5 mgPropilon glikolAmpul 110.0 mlİnjeksiyonluk suAmpul 1504.0 mgGlukoz anhidrAmpul 1


ENDİKASYONLARI


AmeLiyat öncesi ve sonrası hipertansiyonda; cerrahi işlemlerle elele giden hipertansiyonda (özellikle kardiovasküler işlemlerde, intrakreal intübasyon sırasında ortaya çıkan hipertansiyonlarda cerrahi işlemlerle elele giden hipertansiyonlarda, stemotomide, kardiak "by-pass" ta ve ameliyat sonrası dönemde, deri insizyonunda)
Akut miyokart infarktüsü ile birlikte olan konjestif kalp yetmezliğinde,
0organik nitratlar veya beta-blokerler ile önerilen dozlarda bir yanıt alınmayan,
Angina pektorisli hastaların tedavisinde,
Cerrahi işlemler sırasında kontrollü hipotansiyon sağlamak için kullanılır.


KONTRENDİKASYONLARI


Organik nitratlara karşı idyosenkratik reaksiyonu veya Gliserol Trinitrat'a karşı aşırı duyarlılığı olduğu bilinen kişilerde veya düzeltilmeyen hipovolemide (bu durumda Perlinganit Ampul kullanılması ciddi hipotansiyona veya şoka neden olabilir.)
Kafatası iç basıncının artmış olduğu durumlarda (kafa travması veya serebral hemorrajide).
Yetersiz serebral dolaşımda, konstrüktif perikardit ve perikardial tamponlamada kullanımamalıdır.


UYARILAR & ÖNLEMLER


Perlinganit Ampul'ün içerdiği etken madde olan Gliserol Trinitrat çoğu plastik maddelerle etkileşip yer değiştirir. Gliserol trinitratın plastikten yapılı parenteral çözelti kaplarındaki absorplanmasını engellemek için seyreltme işlemi anacak camdan yapılı parenteral çözelti kapları içinde yapılmalı, plastik kap kullanılmamalıdır.
Bazı filitreler Gliserol Trinitrat'ı absorplayabilirler; bu tür filtrelerden kaçınmalıdır.
İntravenöz çözelti uygulama için kullanılan kapların PVC (= Polyvinyl Chloride) ten yapılı olan boruları tarafından sonseyreltme çözeltisindeki Gliserol Trinitrat'ın %40 ila %80 kadarlık bir bölüm absorplanmaktadır. Akış hızı çok düşük, Gliserol Trinitrat konsantrasyonu yüksek ve boru uzunluğu fazla olduğu zaman daha yüksek apsorplanma oranı ile ortaya çıkmaktadır. Gerçi akış hızı çok düşük olduğu anda, uygulama fazının başlangıcında kayıp oranı en yüksek düzeyde ise de; kayıp ne durağan, ne de kendini sınırlayabilir özellikte olmadığından infüzyon çözeltisinin konsentrasyonuna dayalı teorik infüzyon oranını gerçek akış oranına dönüştürmek için yalın ve kolay hesaplama veya düzeltme yapılamaz. Bu nedenle Perlinganit Ampul infüzyonları için en düşük absorplama yeteneği bulunan türden infüzyon borularının kullanılması önerilir.
Perlinganit Ampul veriliş talimatı dikkatle izlenmelidir. Önerilen türden infüzyon kapları kullanıldığı taktirde absorplayıcı borularla ilgili Gliserol Trinitrat kaybına bağlı olmaksızın hesaplanan miktarda bir doz hastaya verilmiş olacaktır. Düşük absorplama özellikli infüzyon boruları kullanıldığı zaman şuna dikkat edilmlidir ki, yayınlanmış çatışmalarda normal kullanım dozları, genel amaçlar için yapılmış olan PVC borularından yararlanarak elde edilen dozlardır. Bu deneylere dayalı önerilmiş dozlar, yeni ve düşük absorplama özellikli infüzyon borusu kullanılmışsa oldukça yüksektir. Ciddi hepatik ve renal hastalığı olan kişilerde Perlinganit Ampul dikkatlice kullanılmalıdır. Özellikle uzun süredir devam eden aşırı hipotansiyondan sakınılmalıdır. Çünkü, beyin kalb, karaciğer ve böbrek üzerinde zayıf perfüzyondan ileri gelen olası zararlı etkiler ve eskemi riski, tromboz ve bu olguların değişikliğe uğramış fonksiyonlarından sakınılmalıdır. Monütörde eğer pulmoner kapiller "Wedge"basınç izleniyorsa ve bu basınçta bir düşüş görülüyorsa, bu areterial hipotansyonun başladığına işarettir. İlacın güvenli verilişinde bu basınç yararlı bir belirti olmaktadır.
Gebelerde: hayvanların doğurganlık özellikleri incelenmemiştir. Gebe kadınlara verildiğinde, fetus üzerinde bir zarar yapıp yapmadığı ve doğurganlık yeteneğine etki edip etmediği bilimediğinden Perlinganit Ampul gebe bir kadına ancak belirgin bir gereksinme bulunduğu zaman verilmelidir.
Emzikli Annelerde: Süt ile salgılandığı bilinmediğinden, emzikli annelere uygulanışında dikkat edilmelidir.
Yaşlılardalar nitratların etkilerine karşı daha duyarlı olduklarından dikkatli davranılmalıdır.
Çocuklarda : Pediatride etkinliği ve güvenirliği saptanmamıştır.


YAN ETKİLER


Perlinganit Ampul ile tedavi edilen hastalarda en sık rastlanan etki baş ağrısıdır, hastaların yaklaşık %2 sinde ortaya çıkar. daha az karşılaşılan yan etkiler şunlardır: Taşikardi, bulantı, kusma, korku, huzursuzluk, kaslarda seyirme, retrosteral rahatsızlık, baş dönmsi, palpitasyon, karın bölgesinde ağrı. Paradoksal taşikardi ve artmış olan bir anginapektoris, Gliserol Trinitrat'ın oluşturduğu hipotansiyona eşlik edebilir.


ETKİLEŞMELER


Şimdiye kadar diğer ilaçlarla bir etkileşimi görülmemiştir.


DOZU & KULLANIM ŞEKLİ


Perlinganit Ampul damarların düz kaslarında ve bronş kaslarında tonus azalması sağlar. bu tonus azaltıcı etki venöz damar direncine göre daha fazladır. Bu nedenle hafif arterizi basınç düşüklüğü ve kalbe venöz dönüş azalması ile artan diyastol sonu basıncı düşer. Sonuçta kalbin işi ve yükü, dolayısıyla miyokardın oksijen gereksinimi de azalır ve bunu kalbin daha iyi kanlanması izler
Dozaj infüzyonda kullanılan setin tipine göre değişir. Gliserol Trinitrat için belirlenmiş optimum bir doz yoktur. İlaca karşı cevep hastadan hastaya değişiklik gösterdiği için hastanın hemodinamik fonksiyonları yakından izlenerek uygun doz bulunmalıdır. Bu nedenle fizyolojik parametrelerin sürekli izlenmesi (kan basıncı, kalb hızı, pulmoner kapiller Wedgw basıncı) ve yeterli sistemik arterial kan basıncı ile koroner perfüzyon basıncının idame ettrilmesi gerekir. Doazjın bireysel klinik cevaba göre ayarlanması gerekirse de, bu konuda aşağıdaki dozlar yol göstreicidir.
Konjestif kalp yetmezliği: Normal doz sınırları 10-100mcg/dakika dır. İnfüzyona düşük hızla başlayarak, yeterli klinik cevap elde deilene kadar hız yavaş yavaş dikkatle arttırılmalıdır.
Refrakter İnstbil Anigma Pekteris: Bvaşlangıç iinfüzyon hızı 10-15 mcg/dakika olarak tavsiye edilir.
Cerrahide: Başlangıç infüzyon hızı 25 mcg/fdakika olarak tavsiye edilir. Arzu edilen sistolik arterial kan basıncı oluşturulana dek, derece derece 200 mcg/ dakikaya kadar arttırılabilir.İlaç Fiyatı 30.19 TL

.: Forum Evren.NeT http://www.frmevren.net/showthread.php?t=83053


Reçeteli Verilir.


İLAÇ EŞDEĞER ANALİZİ (MUADİLLERİ)


* NITROLINGUAL PUMP 0,4 MG 250 PÜSKÜRTME SPREY
* DEPONİT NT 5 MG 10 TRANSDERMAL FLASTER
* NİTRONAL 5 ML 10 AMPUL
* DEPONİT NT 10 MG 10 TRANSDERMAL FLASTER
* DEPONİT NT 5 MG 30 TRANSDERMAL FLASTER
* DEPONİT NT 10 MG 30 TRANSDERMAL FLASTER

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder