4 Ekim 2010 Pazartesi

perilac 250 ml şişe

» Laksatif


FORMÜLÜ


655mg/mlLaktulozŞurup


ENDİKASYONLARI


Konstipasyonda ve portal ensefalopatide endikedir.


UYARILAR & ÖNLEMLER
Kan proteinlerine bağlanma oranı yüksek olan ilaçların peritoneal diyalizi ile kandan uzaklaştırılması olanaksız olduğundan, karın duvar fıtığı ve yeni laparotemi yara izleri olanlarda dikaatle kullanılmalı ve uygulama için en uygun yer seçilmelidir. Uygulama sırasında istenmeyen bir etki görüldüğünde, infüzyon hemen kesilmeli, gerekli ise uygun tedavi edici önlemler alınmalıdır. Uygulanmadan önce şişe gözden geçirilmeli, şişe ters çevrilerek çökme, kirlilik, şişede çatlaklık, vakum kontrolü yapılmalı, partikül görülen çözeltiler kullanılmamalıdır. Solüsyon bir defada kullanımalı, artan çözelti tekrar kullanılmamalıdır. Hastada uygulamaya bağlı ateş veya titreme belirtileri görülürse uygulamaya son verilmelidir.


ETKİLEŞMELER


Doktor tarafından periton çözeltisine ilave edilmesine karar verilen maddeler varsa, diyaliz çözeltisi periton boşluğuna verilmeden önce aseptik teknik ile karıştırılmalıdır. İlave edilen maddeler diyaliz çözeltisi ile geçimsiz olabilir. Bu konuda yeterli bilgi olmaması halinde ilave işlemi doktor kontrolünde yapılmalı, ilave yapıldıktan sonra iyice çalkalanmalı, bekletilmeden hemen kullanılmalıdır.DOZU & KULLANIM ŞEKLİ


Kronik konstipasyonda 2x15ml/gün, hepatik koma ve prekomada 3x30-50ml'dir.

PİYASADA MEVCUT DİĞER FARMASÖTİK TAKDİM ŞEKİLLERİ


* PERİLAC 500 ML ŞİŞE

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder