2 Ekim 2010 Cumartesi

pentact - hıb 1 flakon

» Inaktive Poliomiyelit Aşısı


Etken Maddesi
Difteri + Boğmaca + Tetanoz + Polio + PRPT antijenleri


PENTACT-HIB 1 FLK 1DOZ+0,5ML ÇÖZÜCÜ

İthal, Beşeri bir ilaçdır.


FORMÜLÜ


Liyofilize ürün: Tetanoz proteinine konjuge Haemophilus influenzae tip b polisakkaridi: 10 mcg. Trometamol: 0.6 mg. Sükroz: 42.5 mg. Süspansiyon : Saflaştırılmış Difteri Toksoidi: 1 immünizasyon dozu* Saflaştırılmış Tetanoz Toksoidi: 1 immünizasyon dozu** Bordatella pertussis: 4 İÜ (minimum) Tip 1 inaktive polio virüs aşısı: 1 immünizasyon dozu*** Tip 2 inaktive polio virüs aşısı: 1 immünizasyon dozu*** Tip 3 inaktive polio virüs aşısı: 1 immünizasyon dozu*** Alüminyum hidroksit (AI olarak): 1 .25mg. (maximum) Formaldehid: 0.1 mg. (maximum) 2-fenoksietanol: 0.005 ml.(maximum) * Difteri toksoidinin bir immünizasyon dozu, Dünya Sağlık Örgütü'nün (WHO) uluslararası standart veya ona göre ayarlanmış bir referans preparatla paralel olarak çalışıldığında en az 30 İÜ'lik bir koruyucu aktivite gösteren miktardır. ** Tetanoz toksoidinin bir immünizasyon dozu, Dünya Sağlık Örgütü'nün (WHO) uluslararası standart veya ona göre ayarlanmış bir referans preparatla çalışıldığında en az 60 İÜ'lik bir koruyucu aktivite gösteren miktardır. *** 1 immünizasyon dozu inaktive poliomiyelitis aşısı, Fransız ve Avrupa farmakopelerince tanımlanan antijenisite testlerinin gerektirdiği yeterli miktarda, inaktive edilmiş tip I, II, III poliomyelitis virüsü içermektedir.


ENDİKASYONLARI


Bu ilaç bir aşıdır. 2 aylıktan itibaren çocukları invaziv H. influenza tip b enfeksiyonlarına, difteri, tetanoz, boğmaca ve çocuk felci hastalıklarına karşı korumak amacı ile kullanılır.


KONTRENDİKASYONLARI


Aşı komponentlerinden herhangi birisine karşı hipersensitivite, geçmişte yaşanmış ensefalopati, ilk enjeksiyondan sonra ağır komplikasyonlar gibi durumlarda kullanılmamalıdır.


UYARILAR & ÖNLEMLER


Tüm diğer aşılarda olduğu gibi ateş veya akut enfeksiyon halinde aşı uygulaması ertelenmelidir.


YAN ETKİLER


Diğer tüm aktif ürünlerdeolduğu gibi bu aşı bazı kişilerde yan etkilere neden olabilir.- Konvülziyonlar,-Daha önceki Boğmaca aşısının neden olduğu akut reaksiyon.


ETKİLEŞMELER


Bildirilmemiştir.


DOZU & KULLANIM ŞEKLİ


Daima doktor reçetesine uygun biçimde uygulanmalıdır. 1 doz aşımının 1 ya da 2 ay ara ile 3 kez uygulanmasını takiben primer aşılamadan 1 yıl sonra rapel doz uygulanır. Aşı, bacağın anterolateral bölgesine veya kalçaya intramüsküler ya da subkütan yoldan uygulanır. D.B.T.P. aşısı adsorbe edildiğinden potansiyel yan etkileri en aza indirebilmek için intamüsküler yoldan uygulama tercih edilmelidir. Enjeksiyon sırasında iğnenin kan damarına penetre olmamasına dikkat edilmelidir. Damar içi uygulama yapılmamalıdır. Deri altı (SK) veya kas içi (IM) - 2 yaşına kadar uyluk anterolateral bölge - 2 yaşın üzerinde deltoid bölgeReçeteli Verilir.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder