2 Ekim 2010 Cumartesi

pencrist 10000 ıu 1 flakon

» Antibakteriyel


FORMÜLÜ


500.000İÜPensilin g potasyumFlakon1.000.000İÜPensilin g potasyumFlakon


ENDİKASYONLARI


Özellikle Staph., Streptococ, Pneumococ, Menengococ, Gonococ, Actinomices ve Difteroid basillerin neden olduğu; Akciğer absesi, aktinomikoz, difteri, endokardit, erizipeloid, fare ısırığı hastalığı, gonore, leptospirosis, menenjit, nazofarenjit preoperasyonu, oral, romatizma, sifilis, şarbon, tetanoz, üst solunum yolu enfeksiyonları, vincent anjininde endikedir.


KONTRENDİKASYONLARI


Penisiline duyarlı kişilerde kullnılmamalıdır.


UYARILAR & ÖNLEMLER


Tedavi öncesi hastaların penisilinlere allerjisi olup olmadığı kontrol edilmelidir. Gebelerde kesin gerekli görülmedikçe kullanılmamalıdır. Uzun süreli tedavilerde, renal, hepatik ve hematopoetik sistemler dikkatle izlenmelidir.


YAN ETKİLER

.: Forum Evren.NeT http://www.frmevren.net/m-n-o-p-harfi-ilaclari/82501-pencrist-10000-iu-1-flakon.html

Penisilin düşük toksisiteli bir maddedir. Fakat belirgin bir sensitizasyon indeksine sahiptir. Aşağıdaki aşırı duyarlılık reaksiyonları penisilin kullanımında bildirilmiştir. Makülopapüler döküntülerden eksfoliyatif dermatite kadar değişik deri döküntüleri, ürtiker, serum hastalığı benzeri reaksiyonlar, bu arada titreme, ateş, ödem, artralji ve düşkünlüktür. Şiddetli ve ekseriya fatal anafilaksi bildirilmiştir. (Uyarılar/Önlemler bölümüne bakınız). Diğer sifiliz tedavilerinde olduğu gibi Jarisch-Herxheimer reaksiyonu bildirilmiştir. Protein toksisite reaksiyonları bildirilmiştir. Pencain-K 800, ile prokain aşırı duyarlık reaksiyonları bildirilmemiştir. BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.


ETKİLEŞMELER


Eritromisin, tetrasiklin gibi bakteriostatik antibiyotiklerin aynı anda uygulanması sonucu bakteriyel büyüme hızının yavaşlaması nedeni ile penisilinlerin bakterisidal etkileri azalabilir. Bu etkileşim in-vitro olarak gösterilmiş olmasına rağmen klinik önemi tam olarak ortaya konmamıştır. Bu antibiyotiklerin birlikte kullanımının uygun olduğu bazı seçilmiş vakalarda, antibakteriyel ajanların uygun dozlarının seçilmesi ve ilk olarak penisilin tedavisi ile başlanması etkileşim potansiyelini en aza indirir.


DOZU & KULLANIM ŞEKLİ


Hafif vakalarda 500.000 ünite/gün Ağır vakalarda 1.000.000 ünite/gün. Menenjit ve endokarditde 20.000.000ünite/gün Çocuklarda 20.000-60.000 ünite/kg/gün dozda kullanılır Ağır durumlarda doz artırılabilir.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder