7 Mart 2010 Pazar

Mst continus 60 mg 6 tablet

» Narkotik Analjezik


FORMÜLÜ


60mgMorfin sülfatTablet30mgMorfin sülfatTablet100mgMorfin sülfatTablet10mgMorfin sülfatTablet


ENDİKASYONLARI


Şiddetli ağrılarda endikedir


KONTRENDİKASYONLARI


Hipertansiyon, glokom, idrar retansiyonu ile birlikte yürüyen prostat adenormlar, ağır kardiyak ritm bozuklukları, ağır angina pectoris, ilerlemiş bunama halleri, nide ve duodenum ülserleri antidepresiflerle tedavi esnasında kontrendikedir.


UYARILAR & ÖNLEMLER


Kapsüller çiğnenmeden yutulur. Operasyonu takibeden ilk 24 saatte ve solunum sistemi depresyonu, obstrüktif solunum yolu hastalıkları, bilinen morfin duyarlılığı ve akut hepatik yetmezlikte, gebelerde ve operasyon öncesi kullanılmaz. MAO inhibitörleriyle birlikte veya kullanımlar kesildikten sonraki 2 hafta içinde kullanılmaz. Yaşlılarda, hipotiroidizmde, renal ve kronik hepatik hastalıklarda doz azaltılır. Paralitik ileus olasılığında kullanılmaz. Tolerans ve bağımlılık yapar. Kabızlık yapar. Trankilizan, anestezik, hipnotik ve sedatiflerin etkisini potansiyelize eder.


YAN ETKİLER


Tedavi dozlarında Selegin'in toksik tesirleri yoktur ve renal, hepatik ve hematopoetik fonksiyonlarda anormalleşme görülmez. Ancak dopaterapisi sırasında görülen etkilerin, bu ürünün dopa oranını yükseltmesine bağlı olduğu anlaşılmıştır. - Anoreksi ve sindirim bozuklukları: Bulantı, nadiren kusma, ağız kuruluğu - Dolaşım bozuklukları: Ortostatik hipotansiyon, istisnai olarak ritm bozuklukları. - Psişik bozukluklar: Uykusuzluk, ajitasyon, anksiyete, nadiren halüsinasyon, zihin bulanması gibi psikotik epizodlar. - Diskinezi: Devamlı veya yoğun - Nadiren, spastik tipte anormal hareketler.


ETKİLEŞMELER


Levodopa ile: Özel bir durumdur, sinerjik etki beklendiğinden ilaç takip edilmemelidir. Selegine genellikle Levodopa dozunu %30 oranında azaltır ve buna bağlı olarak da istenmeyen etkiler en az seviyeye iner. Dopa terapisinde kontrendike durumlar: Selektif olmayan MAO inhibitörleri ile: Ekstraserebral bölgedeki katekolaminlerin katabolizmasının inhibisyonu neticesinde paroksistik hipertansiyon. Rezerpin türevleri ile: Levodopa'nın etkilerinin inhibisyonu. Pridoksin (Vit-B6) ile: Periferik dopadekarboksilaz inhibitörleri olmadan kullanıldığında Lovodopa aktivitesinin inhibisyonu. Dopa terapisinde tavsiye edilmeyen ilaçlar: Nöroleptikler: Nöroleptikler Levodopa'nın antagonistidir. Nöroleptiklerle tedavi sırasında meydana gelen ekstrapramidal sendromun Levodopa ile tedavi edilmemesi gerekir. Papaverib : Levodopada antagonistidir. Antiasitler: Levodopa'nın absorbsiyonunu azaltırlar.


DOZU & KULLANIM ŞEKLİ


12 saat arayla 2 kez kullanılmakla birlikte doz ağrının şiddetine ve hastanın analjezik ihtiyacına göre ayarlanır.


PİYASADA MEVCUT DİĞER FARMASÖTİK TAKDİM ŞEKİLLERİ


MST CONTNUS 30 MG 15 TABLET
MST CONTİNUS 10 MG 20 TABLET

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder