31 Mart 2010 Çarşamba

Nootropil 800 mg 30 tablet

» Nootropik ajan


Etken Maddesi
Pirasetam


NOOTROPIL 800 MG 30 FİLM TABLET

Yerli, Beşeri bir ilaçdır.


FORMÜLÜ


1g/5mlPirasetamAmpul 1---Sodyum asetatTablet0.005 gSodyum asetatAmpul 1---Sodyum asetat2 ml şurup400 mgPirasetam2 ml şurup800mgPirasetamTablet


ENDİKASYONLARI


Psiko-organik sendromların hafıza kaybı, dikkat bozuklukları ve sürücülük kabiliyetini yitirme gibi tedaviyle iyileşebilen özelliklerinin semptomatik tedavisi, - Serebrovasküler aksedanların ve özellikle afazi gibi sekellerinin tedavisi, - Şuur bulanıklığı, travmatik ya da vasküler komalar, - Vazomotor veya ruhsal kaynaklı baş dönmelerinin dışındaki vertigo ve denge bozukluklarının tedavisi, - Alkolizm tedavisinde; dezentoksikasyon tedavisini kısaltma amacıyla, - Çocuklarda, logopedikler gibi uygun önlemlerle kombinasyon halinde disleksi tedavisi.


KONTRENDİKASYONLARI


Pirasetama aşırı duyarlı olanlarda ve kreatinin klirensinin 20 ml/dak.'nın altında olduğu ağır böbrek yetmezliklerinde kullanılmamalıdır.


UYARILAR & ÖNLEMLER


Pirasetam böbrekler yoluyla vücuttan elimine olur, bu yüzden renal yetmezlik durumlarında dikkatli olunmalıdır. Bu hastalarda artan yarı ömür, kreatinin klirensiyle ters orantılıdır. Aşağıdaki tablo kreatinin klirensi 60 ml'dak.'nın altında olanlar için doz azaltımlarını göstermektedir.
Kreatinin Klirensi Serum Kreatinin Pozoloji 60 - 40 ml/dak 1,25 mg - 1,7 mg/100ml Normal Dozun 1/2'si 40 - 20 ml/dak 1,7 mg - 3 mg/100ml Normal Dozun 1 / 4 ü < 20 ml/dak 3 mg/10 ml Kontrendikedir.
Motorlu araç ve dikkat gerektiren cihazların kullanımı üzerinde herhangi bir etkisi görülmemiştir.
Gebelerde ve Emzirenlerde Kullanım : Hayvanlarda yapılan araştırmalarda fetus üzerinde herhangi bir risk görülmemiş olmakla beraber, hamile kadınlarda böyle bir çalışma henüz yapılmamıştır. Tüm ilaçlarda olduğu gibi, hamileliğin ilk üç ayında ve emzirme döneminde tedavinin muhtemel kazanç/risk oranının doktor tarafından değerlendirilmesi gerekir.


YAN ETKİLER


Klinik çalışmalarda insanlar üzerinde %2 veya daha düşük oranda ve genellikle ileri yaşlarda 2.4 g/gün'ün üzerine çıkıldığında anksiyete, uyku bozuklukları, bulantı, kusma, ishal, sinirlilik, irritabilite, tremor, ajitasyon, yorgunluk gibi bazı yan etkiler tespit edilmiştir. Vakaların çoğunda bu yan etkiler dozun azaltılması ile ortadan kalkmıştır. Klinik çalışmalarda plasebo ile eşdeğer sıklıkta gastro-intestinal bozukluklar (bulantı, kusma, diyare, karın ağrısı), başağrısı ve baş dönmesi bildirilmiştir. Nadiren ağız kuruluğu, libido artışı, kilo alma ve deride aşırı duyarlılık reaksiyonları görülmüştür.


ETKİLEŞMELER


NOOTROPİL'in bilinen hiçbir ilaçla geçimsizliği saptanmamıştır. Sadece bir tek vakada pirasetam ve Tiroid Ekstreleri (T3 - T4) birlikte verildiğinde konfüzyon, irritabilite ve uyku bozukluğu görüldüğü bildirilmiştir. Klonazepam, karbamazepin, fenitoin, fenobarbiton ve sodyum valproat gibi antiepileptik ilaçlarla hiçbir etkileşim bildirilmemiştir.


DOZU & KULLANIM ŞEKLİ


Akut vekalarda İV form tercih edilmeli; İdame tedavisinde ve kronik patolojilerderde oral yol seçilmelidir. Tedavi süresi hastanın durumuna göre değişir. Yüksek dozlu parenteral kullanımda etki birkaç gün içinde görülür; kronik tedavilerde ise optimal etkiye 6-12 haftada ulaşılır. 3 aylık tedaviyi takiben, tedavinin sürdürülmesine gerek olup olmadığının belirlenmesi amacıyla bir değerlendirme yapılmalıdır.Günlük uygulama üç eşit doz halinde yapılmalıdır. ENDİKASYONDOZ Başlangıç Dozu İdame DozuPsiko-organik sendromlar4.8 g/gün2.4 g/günSerebrovasküler aksedanlar9-12 g/gün4.8-6 g/gün(en az 15 gün sonra)Alkolizim12g/gün2.4 g/ günVertigo2.4-4.8 g/günÖğrenme güçlüğü3.2 g/gün (iki eşit dozda)


İlaç Fiyatı 6.72 YTL


Reçeteli Verilir.


PİYASADA MEVCUT DİĞER FARMASÖTİK TAKDİM ŞEKİLLERİ


* NOOTROPIL 1 GR 12 AMPUL
* NOOTROPIL 200 ML ŞURUP
* NOOTROPİL 1200 MG 40 FİLM TABLET


İLAÇ EŞDEĞER ANALİZİ (MUADİLLERİ)


* NÖROTROP
* CEREBROFİL 1 GR 5 ML 12 AMPUL

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder