23 Mart 2010 Salı

Neotab 40 mg 30 tabelt

» H2 Reseptör Antagonist


Etken Maddesi
Famotidin


NEOTAB 40 MG 30 FILM TABLET

Yerli, Beşeri bir ilaçdır.


FORMÜLÜ


Baş ağrısı, baş dönmesi, diyare, bulantı, iştahsızlık ve flatulans gibi yan etkiler görülebilir.


ENDİKASYONLARI


Mide ülserinde, Duodenum ülserinde, Ulcus ventriculide, Ulcus duodoninin rezidiv profilaksisinde, Reflü ösofajitte, Zollinger-Ellison sendromu gibi asid hipersekresyonu görülen hallerde endikedir.


KONTRENDİKASYONLARI


Etken maddeye duyarlılık durumunda kontrendikedir.


UYARILAR & ÖNLEMLER


Tedavi öncesi ülserin malign olup olmadığı araştırılmalıdır.


YAN ETKİLER


Baş ağrısı, baş dönmesi, diyare, bulantı, iştahsızlık ve flatulans gibi yan etkiler görülebilir.


ETKİLEŞMELER


Özellikle Neomisin, streptomisin, kanamisin gibi bazı antibyotiklerin az fakat belli depolarize olmayn blokaj etkileri vardır. Bu etkiler nöromüsküler blokajı şiddetlendirir. Bu sayılan antibyotikler kesinlikle endike oldukları zaman kullanılmamalıdırlar ve dozajlarına dikkatli ayarlama yapılması gerektiği unutulmamalıdır. Lokal ve genel anestezikler, antiaritmik maddeler, nöromüsküler geçişte karışıklık doğuran diğerilaçlar dikkatlice kullanılmalıdır. Miyasteniya Gravis'li hastalarda neostigmin dozu buna uygun şekilde ayrlanmalıdır.


DOZU & KULLANIM ŞEKLİ


Duodenum Ülseri ve Ulcus Ventriculi’ de: Günde 1 defa (yatmadan önce) 40 mg Famotidin alınır. Sabah ve akşam olmak üzere günde 3 defa 20 olarak verilen Famotidin’ de aynı ölçüde etkilidir. Tedaviye 4-8 hafta devam edilmelidir. Endoskopik tetkik sonucunda hastanın daha kısa sürede iyileştiği görülürse tedavi süresi kısaltılabilir. Vakaların çoğunda 4 haftalık bir tedavi yeterli olmaktadır. 4 hafta sonunda iyileşme gerçekleşmezse Famotidin kullanımı 4 hafta daha sürdürülmelidir. Nüksleri önlemek içinde günde 1 defa (yatmadan önce) 20 mg Famotidin alınarak idame tedavisi uygulanır. Mide Ülserinde: Günde 1 defa (yatmadan önce) 40 mg Famotidin alınır. Tedaviye 4-8 hafta devam edilmelidir. Endoskopik tetkik sonucunda hastanın daha kısa sürede iyileştiği görülürse tedavi süresi kısaltılabilir. Refluks Ösofajitte: Günde 2 defa 20 mg Famotidin alınır. Tedavi 6 haftaya kadar sürdürülmelidir. Özofajit ile birlikte erozyon, ülserasyon ve reflüks ösofajitinin diğer semptomlarının mevcudiyetinde günde 2 defa 20-40 mg Famotidin verilmesi ve tedavinin 12 haftaya kadar sürdürülmesi tavsiye edilir. Zollinger-Ellison Sendromunda: Tedaviye 6 saatte bir 20 mg Famotidin verilerek başlanır. Giderek doz hastanın ihtiyacına göre ayarlanır. 6 saatte bir 160 mg’ a kadar Famotidin verilen vakalar mevcuttur.


İlaç Fiyatı 4.63 YTL


Reçeteli Verilir.


İLAÇ EŞDEĞER ANALİZİ (MUADİLLERİ)


SESKATIDIN 20 MG 10 TABLET
SESKATIDIN 20 MG 10 TABLET
SESKATIDIN 40 MG 10 TABLET
SESKATIDIN 40 MG 10 TABLET
NEVOFAM-L 20 MG 2 AMPUL
GASTROFAM 40 MG 30 TABLET
FAMOGAST 40 MG 30 FİLM TABLET
FAMOGAST 20 MG 60 FİLM TABLET
NEVOFAM 40 MG 30 TABLET
GASTEROL 40 MG 30 TABLET
FAMOTEP 40 MG 30 TABLET
GASTIFAM 40 MG 30 TABLET
GASTOVER 40 MG 30 TABLET
NEVOFAM 20 MG 60 TABLET
FAMOSER 40 MG 30 TABLET
FAMOSER 20 MG 60 TABLET
FAGASTRIL 20 GR 60 FİLM
DUOVEL 40 MG 30 TABLET
DUOVEL 20 MG 60 TABLET
FAMOTSAN 40 MG 30 TABLET
GASTOVER 40 MG 60 TABLET
FAMEC FORT 40 MG 30 FİLM TABLET
FAMEC FORT 20 MG 60 FİLM TABLET
FAMO 40 MG 30 FILM TABLET
GASTROSIDIN 40 MG 30 FİLM TABLET
FAMODIN 40 MG 30 TABLET
FAMODIN 20 MG 60 TABLET
NOTIDIN 40 MG 30 TABLET
DUOVEL 40 MG 60 TABLET

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder