22 Mart 2010 Pazartesi

neobaryomin 160 gr opak madde

» Radyoopak madde

FORMÜLÜ

200gBaryum sülfatSüspansiyon160gBaryum sülfatToz

ENDİKASYONLARI

Mide, barsak, kolon ve rektumun radyolojik incelemelerinde röntgen kontrast maddesi olarak kullanılır.


KONTRENDİKASYONLARI

Bileşimindeki etken maddelere veya bunların türevlerine karşı aşırı duyarlılığı bulunanlarda gebeliğin ilk üç ayında, porfiri, porfiri, epilepsi, ve ciddi karaciğer fonksiyon bozukluğunda kullanılmamalıdır.

UYARILAR & ÖNLEMLER

Çocuklarda, kilo kaybetmiş yetişkinlerde ve kolon rahatsızlığı olan hastalarda rektum yolu ile uygulamada kolon perforasyon riski artar. Kalp rahatsızlığı olan yaşlı hastalarda gerekli önlemler alındıktan sonra lavman uygulanır. Lavman uygulanan kişinin bilinçli olması gerekir. Brütal hareketler barsak perforasyonuna, peritonite veya intravazasyon sonucu emboliye neden olabileceğinden sakınılmalıdır. Ülseratif kolit belirtilerini arttırabilir.

YAN ETKİLER

Kabızlık, kardiyak aritmi ve kolonda genişleme gibi yan etkiler görülebilir.

ETKİLEŞMELER

Yan etkili ilaçlarla birlikte kullanıldığı zaman metronidazol'ün emilmesine bağlı olarak etkileşme görülebilir.

DOZU & KULLANIM ŞEKLİ

Preparatın toz formu 200-250 ml'lik suda çözündükten sonra tahta kaşık veya cam çubukla homojen hale getirilmelidir. Hazırlanan çözelti veya hazır süspansiyon mide incelemelerinde barsak incelemelerinde 1 ambalaj, kolon incelemelerinde 1,5-2 ambalaj 6 saat arayla 2. 1,5-2 ambalaj, kolon incelemelennde lavman yolu ile 3 ambalaj kullanılır. Barsak incelemelerinde preparat kullanımından 1/2 -11/2 saat sonra, kolon incelemelerinde son preparat kullanımından 8 saat sonra film çekilir.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder