23 Mart 2010 Salı

neostigmine 6 ampul

» Antikolinesteraz


Etken Maddesi
Neostigmin Metil Sülfat


NEOSTİGMİNE 6 AMPUL

Yerli, Beşeri bir ilaçdır.


FORMÜLÜ


0.5mgNeostigmin metilsülfatAmpul 1


ENDİKASYONLARI


Miyasteniya Gravis, Paralitik ileus, Ameliyat sonrası idrar tutulmaları, Perigferik damar bozukluğu ve tıkanıklığı, Barsak atonisi, Hemipleji ve Monopleji durumlarında endikedir.


KONTRENDİKASYONLARI


Neosigmin Metilsulfat'a karşı aşırı duyarlılığı olanlarda, Peritonit'te Gangren'de, İntestinal kanalda veya idrar yollarındaki tıkanıklığın mekanik nedenli olduğu durumlarda kullanılmamalıdır


UYARILAR & ÖNLEMLER


Epilepsi, bronşiyal astıma, bradikardi, yeni oluşmuş koroner tıkanma, hipertroidzm, kardiyak aritmi ve peptik ülser durumlarında dikkatli kullanılmalıdır.
Büyük ölçüde Neostigmin verilecekse, aynı anda veya önceden Atropin sülfat enjeksiyonu önerilebilir. Burada Neostigmin ve Atropin için ayrı ayrı enjektörler kullanılmalıdır.
Bazı hastalarda aşırı duyarlık olabileceği göz önüne alınarak Atropin ve şok-önleyici ilaç daima el altında hazır bulundurulmalıdır.
Miyastenik kriz ile aşırı dozun neden olduğu kolinerjik kriz birbirinden ayırt edilmelidir. Her iki kriz de aşırı derecede kas güçsüzlüğü sonucunda verirler, fakat farklı tedavi gerektirirler.
Gebelerde: Labaratuvar hayvanları veya gebe kadınlar üzerinde iyi denetilmiş ve yeterli olan çalışmalar bulunmamaktadır. Gebe bir kadına verildiğinde fetal zarar yapıp yapmayacağı; üreme yeteneği üzerinde etkisi olup olmayacağı bilinmemektedir. Bu nedenle gebe bir kadına Neostigmin ancak açıkça gereksinme varsa verilmelidir.
Antikolinesteraz ilaçlar doğumu yakın gebe kadınlara intravenöz yolla verildiğinde prematüre doğum ve uterus tepkisine neden olurlar.
Emzikli Annelerde: İnsan sütü ile salgılandığı bilinmemektedir. Birçok ilaç insan sütü ile salgılandığından ve anne sütü emen bebeklerde Neostigmine ait ciddi advers gücü fazla olduğunda; anne ile ilaç alınımının göz önüne alınarak ya emzirmenin ya da ilaç alınımının kesilmesi gerektiğine karar verilmelidir.
Yaşlılarda: Yetişkinler için verilmiş dozlar kullanılmalıdır.
Çocuklarda: Pediatride etkinliği ve güvenirliliği saptnmadığından çocuklar için verilmiş olan vücut ağırlıkları ile ilgili dozlar aşılmamalıdır.


YAN ETKİLER


Allerjik tepkiler, anafilaksi, baş dönmesi, konvülsiyon, bilinç kaybı, uyuşukluk, başağrısı, konuşma güçlüğü, göz bebeği küçülmesi, bradikardi, taşikardi, A-V blok nodal ritmide içeren kardiyak aritmi, spestik olmayan EKG değişimleri, kalp durması, senkop ve hipotansiyon gibi yan etkiler görülmektedir.


ETKİLEŞMELER


Özellikle Neomisin, streptomisin, kanamisin gibi bazı antibyotiklerin az fakat belli depolarize olmayn blokaj etkileri vardır. Bu etkiler nöromüsküler blokajı şiddetlendirir. Bu sayılan antibyotikler kesinlikle endike oldukları zaman kullanılmamalıdırlar ve dozajlarına dikkatli ayarlama yapılması gerektiği unutulmamalıdır. Lokal ve genel anestezikler, antiaritmik maddeler, nöromüsküler geçişte karışıklık doğuran diğerilaçlar dikkatlice kullanılmalıdır. Miyasteniya Gravis'li hastalarda neostigmin dozu buna uygun şekilde ayrlanmalıdır


DOZU & KULLANIM ŞEKLİ


Genel Yetişkin Dozu: Kolinerjik (kolinesteraz inhibötörü) Antimiyastenik:İntramüsküler veya subkutane 0.5 mg (1ml)daha sonraki dozlar hastanın yanıtına dayanır. Kuarariform için antidot:İntravenöz 0.5 (1 ml) ila 2 mg (4ml) yavaşça, gerekirse toplam 5 mg'a kadar ( 10 ml) çıkarılabilir.) NOT: Başlangıçtan sonraki dozlar 0.5 mg (1ml) den daha az olablir. İntravenöz yolla uygulandığında, ilacın muskarinik yan etkisini bozmak için, ya önceden ya da Neostigmin ile birlikte 0.6 ila 1.2 mg Atropin Sulfat'ın intravenöz olrak verilmesi önerilir. Diyagnostik Yardımcı ( Miyaseteniya gravis için): İntramüsküler veya subkutane olarak 0.6 mg Atropin ile birlikte 1.5 mg (3 ml) NOT: Birkaç dakikadan bir saate kadar bir süre içinde, kas güçsüzlüğündeki anlmalı bir gelişme Miyaseteniya Gravisi gösterir. Ameliyat Sonrası Gerilme veya İdrar Retansiyonunu Önleme İçin: Ameliyattan hemen sonra intramüsküler veya subuktane 0.5 mg 0.25 mg (0.5 m) Bu doz 4 ila 6 saatte bir kez ve üç gün süre ile tekrarlanır. Ameliyat Sonrası Gerilmeyi tesdavi için: İntramüsküler veya subuktane gereksinime göre 0.5 mg (1 ml)Üriner retansiyonun Tedavisi için: İnramüsküler subuktane 0.5 mg (1 ml) Hasta idrarını yaptıktan veya mesane boşaltıldıktan sonra, her üç saatte bir kere olmak üzere bu doz en az beş kere tekrarlanır. NOT: Eğer 0.5 mg lık (1 ml) başlangıç dozundan sonra bir saat içinde idrar yapma olmazsa, hastaya kateter uygulanmalıdır. Genel Çocuk Dozu: Kolinerjik (Kolinesteraz İnhibitörü)Antimiyastenik:İntramüsküler veya subuktane vücyt ağırlığının her bir kilogramı için 0.01 ila 0.04 mg her iki veya üç saatte bir kez. NOT: Muskarinik yan etkiyi bozmak amacı ile, vücut ağırlığının her bir kilogramı için 0.01 mg lık bir Atropin dozu intramüsküler veya subkutane yolla Neostigmin'in her dozu ile veya sıralı olarak uygulanabilir.Kurariform için Antidot:Vücut ağırlığının her bir kilogramı için 0.02 mg Atropin, Vücut ağırlığının her bir kilogramı için 0.04 mg Neostigmin intrvenöz yolla uygulanır.Diyagnostik yardımcı: (Miyasteniya Gravis için) İntramüsküler: Vücut ağırlığının her bir kilogramı için 0.04 mg; ya da doz başına vücut yüzeyinin herbir metre-karesi için 1 mg İntravenöz: Vücut ağırlığının her bir kilogramı için 0.02 mg; ya da vücut yüzeyinin herbir metre-karesi için 0.5 mg.


İlaç Fiyatı 2.11 YTL


Reçeteli Verilir.


İLAÇ EŞDEĞER ANALİZİ (MUADİLLERİ)


* PLANTİGMİN 0,5 GR / 1 ML 6 AMPÜL

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder