29 Mart 2010 Pazartesi

nitrazon 20 gr tüp

» Antiseptik

FORMÜLÜ

%0.2NitrofurazonPomad

ENDİKASYONLARI

Abse, deri ülserasyonları, dermatit, fistül, iltihaplı yaralar, meme başı çatlakları ve yanıkta endikedir.

KONTRENDİKASYONLARI

Kompansasyon hipertansiyonunda kontrendikedir.

UYARILAR & ÖNLEMLER

Yara iyice temizlendikten sonra uygulanmalıdır.

YAN ETKİLER

Duyarlılık ve cilt reaksiyonları gibi yan etkiler görülebilir.

ETKİLEŞMELER

Antihipertansif ilaç alan hastalarda, kullanılan antihipertensif ilacın kan basıncını düşürücü etkisi nimodipin ile artabilir.Diğer kalsiyum antagonistleri (nifedipin, diltiazem, verapamil) veya -metildopa ile kombinasyondan mümkünse kaçınılmalıdır. Bu mümkün olmadığı takdirde, hasta yakın gözlem altında tutulmalıdır.Aynı zamanda intravenöz beta-reseptör blokerlerinin uygulanması negatif inotropik etkinin artmasına ve muhtemelen dekompanse kalp yetmezliğine yol açabilir.Potansiyel nefrotoksik ilaçlarla (örn. aminoglikozidler, ve/veya furosemidle kombine sefalosporinler) birlikte kullanıldığında renal fonksiyonlarda azalmaya yol açabilir. Bu gibi durumlarda, böbrek fonksiyonlarının yakından takibi önerilir. Böbrek fonksiyonları olumsuza değiştiğinde tedavinin kesilmesi düşünülmelidir.

DOZU & KULLANIM ŞEKLİ

Günde bir kaç kez hastalıklı bölgeye sürülür.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder