29 Mart 2010 Pazartesi

nipidol 5 mg 20 tablet

» Antihipertansif


Etken Maddesi
Amlodipin Besilat


NIPIDOL 5 MG 20 TABLET

Yerli, Beşeri bir ilaçdır.


FORMÜLÜ


Beher tablette Amlodipin......................5 veya 10 mg içerir.


ENDİKASYONLARI


Amlodipin hipertansiyon tedavisinde endikedir ve bir çok durumda monoterapi olarak kullanılabilir. Tek bir antihipertansif ajanla yeterli kontrolün mümkün olmadığı hastalarda amlodipin ile takviye faydalı olabilir. İlaç tiazid diüretikler, beta adrenoseptör blokerler veya angiotensin dönüştürücü enzim inhibitörler ile kombine olarak kullanılmıştır. Amlodipin hem kronik stenosise (stabil angina) bağlı, hem de koroner vazokonstriksiyon veya vazospasma (varyant veya Prinzmetal anginası) bağlı angina pectoris tedavisinde endikedir.


KONTRENDİASYONLARI


Amlodipin, dihidropridinlere karşı hassasiyeti olanlarda kontrendikedir.


UYARILAR & ÖNLEMLER


Genel : Amlodipinin vazodilatatör etkisinin yavaş başlaması nedeniyle, amlodipinin oral yolla verilmesinden sonra hipotansiyon görülmesi nadirdir. Ancak bütün periferik vazodilatörlerde olduğu gibi özellikle ileri derecede aortik stenozu olan hastalarda NİPİDOL ile tedaviye başlarken dikkatli olmalıdır. Kalp yetmezliği : Her ne kadar amlodipin NYHA Klas II-III kalp yetmezliği olan hastalarda zararlı bir etkiye yol açmamışsa da klas IV hastalarla deneyim yoktur. Genel olarak bütün kalsiyum antagonistleri kalp yetmezliği olan hastalarda dikkatle kullanılmalıdır. Diğer antihipertansif ilaçlar : NİPİDOL alfa-adrenerjik antagonistler ile birlikte kullanıldığında additif etki mümkündür. Beta-reseptör antagonistleri, amlodipinin hipotansif etkisine karşı oluşan refleks simpatik reaksiyonu bloke ederek miyokard fonksiyonu azalmış hastalarda hipotansiyon ve senkopa neden olabilir. Amlodipin bir beta-blokör değildir. Beta-blokörlerin ani olarak kesilmesi sonucu görülen hipertansif reaksiyona karşı koruyucu etki sağlamaz. Beta-blokörler tedrici olarak kesilmelidir. Yaşlılarda Kullanım : Amlodipin, yaşlılarda ve gençlerde benzer dozlarda eşit olarak iyi tolere edilmiştir. Özellikle yaşlılarda normal dozun aşılmaması tavsiye edilir. Renal yetmezliği olanlarda kullanım : Amlodipin'in plazma konsantrasyonları renal bozukluk derecesi ile orantılı değildir. Böbrek hastalarında ilaç normal dozlarda kullanılır. Amlodipin dialize olmaz. Karaciğer fonksiyon bozukluğu olanlarda kullanım : Amlodipin'in yarı ömrü karaciğer fonksiyon bozukluğu olan hastalarda uzamaktadır. İlaç bu hastalarda dikkatle kullanılmalıdır. Hamilelik ve laktasyonda kullanım : Amlodipin'in hamilelik ve laktasyon dönemindeki emniyeti henüz saptanmamıştır. Hamilelikte ve emziren annelerde kullanılması tavsiye edilmez. Gebelikte kullanım kategorisi ; C’dir. Pediatride kullanım : Amlodipin'in çocuklarda emniyeti bilinmemektedir.


YAN ETKİLER


Amlodipin iyi tolere edilir. En sık görülen yan etkiler : Başağrısı, yorgunluk, bulantı, ödem, yüzkızarması ve başdönmesidir. Laboratuvar testlerinde, amlodipin'e bağlı klinik olarak anlamlı anomaliler gözlenmemiştir.


ETKİLEŞMELER


Antihipertansif ilaç alan hastalarda, kullanılan antihipertensif ilacın kan basıncını düşürücü etkisi nimodipin ile artabilir.Diğer kalsiyum antagonistleri (nifedipin, diltiazem, verapamil) veya -metildopa ile kombinasyondan mümkünse kaçınılmalıdır. Bu mümkün olmadığı takdirde, hasta yakın gözlem altında tutulmalıdır.Aynı zamanda intravenöz beta-reseptör blokerlerinin uygulanması negatif inotropik etkinin artmasına ve muhtemelen dekompanse kalp yetmezliğine yol açabilir.Potansiyel nefrotoksik ilaçlarla (örn. aminoglikozidler, ve/veya furosemidle kombine sefalosporinler) birlikte kullanıldığında renal fonksiyonlarda azalmaya yol açabilir. Bu gibi durumlarda, böbrek fonksiyonlarının yakından takibi önerilir. Böbrek fonksiyonları olumsuza değiştiğinde tedavinin kesilmesi düşünülmelidir.


DOZU & KULLANIM ŞEKLİ


Doktor tarafından aksi tavsiye edilmedikçe : Hipertansiyon ve angina tedavisinde tavsiye edilen mutad başlangıç dozu günde bir defa 5 mg amlodipindir. Bu dozaj bireysel cevaba göre 10 mg'a çıkartılabilir.


İlaç Fiyatı 7.34 YTL


Reçeteli Verilir.


PİYASADA MEVCUT DİĞER FARMASÖTİK TAKDİM ŞEKİLLERİ


* NİPİDOL 10 MG 20 TABLET


İLAÇ EŞDEĞER ANALİZİ (MUADİLLERİ)


* NORLOPIN 10 MG 20 TABLET
* DILOPIN 5 MG 20 TABLET
* MONOVAS 5 MG 20 TABLET
* NORVADIN 5 MG 20 TABLET
* VASOCARD 5 MG 20 TABLET
* AMLODIS 5 MG 20 TABLET
*NORMOPRES 5 MG 20 TABLET
* VAZKOR 5 MG 20 TABLET
*NORLOPIN 5 MG 20 TABLET
*AMLOVAS 5 MG 20 TABLET
*VASONORM 5 MG 20 TABLET
* AMLOVAS 5 MG 30 TABLET
* MONOVAS 5 MG 30 TABLET
* AMLODIS 5 MG 30 TABLET
*NORMOPRES 5 MG 30 TABLET
*VASOCARD 5 MG 30 TABLET
* NORVASC 5 MG 30 TABLET
* NORMOPRES 10 MG 20 TABLET
* AMLODIS 10 MG 20 TABLET
* MONOVAS 10 MG 20 TABLET
* NORVADIN 10 MG 20 TABLET
* VAZKOR 10 MG 20 TABLET
* VASOCARD 10 MG 20 TABLET
*NIPIDOL 10 MG 20 TABLET
* NORVASC 5 MG 20 TABLET
* AMLOVAS 10 MG 20 TABLET
*VASONORM 10 MG 20 TABLET
* NORVADIN 5 MG 30 TABLET
* AMLOKARD 5 MG 30 TABLET
*AMLOVAS 10 MG 30 TABLET
*PENVASC 10 MG 30 TABLET
*NORMOPRES 10 MG 30 TABLET
*AMLODIS 10 MG 30 TABLET
*NORLOPIN 10 MG 30 TABLET
*VASOCARD 10 MG 30 TABLET
*MONOVAS 10 MG 30 TABLET
*NORVADIN 10 MG 30 TABLET
* NORVASC 10 MG 20 TABLET
* AMLOKARD 10 MG 30 TABLET
*NORVASC 10 MG 30 TABLET

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder