31 Mart 2010 Çarşamba

Nordimmun 5 gr şişe

» Immunglobulin

FORMÜLÜ

%90Monomerik immünglobülinŞişe 2%90Monomerik immünglobülinŞişe 1

ENDİKASYONLARI

Nordimmun, plazma düşük IgG seviyeleri ile karakterize IgG yetmezliği (hipo ve agammaglobülinemi) olan hastalarda profilaktik ve replasman tedavisi olarak ve İdiopatik Trombositopenik Purpura'da kullanılır.

KONTRENDİKASYONLARI

Nordimmun çok düşük miktarda IgA yetmezliği olan hastalarda dikktle kullanılmalıdır.

UYARILAR & ÖNLEMLER

Nordimmun intravenöz infüzyonu esnasında intravenöz kullanılan diğer ilaçlarla karıştırılmamalıdır.

YAN ETKİLER

Advers etkiler nadirdir ve ürperme, ateş, eklem ağrısı, ürtiker, nefes darlığı ve hipotansiyon şeklinde görülebilir. Yan etkiler daha sık hipogammaglobülinemili hastalarda ve özellikle başlangıç infüzyonunda ortaya çıkar. Eğer yan etkiler ortaya çıkarsa infüzyon hızı azaltılmalı veya semptomlar ortadan kalkıncaya kadar infüzyona ara verilmelidir. Akut anafilaktik reaksiyonların tedavisi için epinefrin hazır bulundurulmalıdır.

ETKİLEŞMELER

Yoktur.

DOZU & KULLANIM ŞEKLİ

Doz kişiye ve endikasyon göre değişir. Hipo ve agmmaglobülinemili hastalarda yaklaşık Nordimmun dozu, her 3-4haftada vücut ağırlığının kg'ı başına 0.3 g'dır. idiopatik Trombositopenik Purpura'lı hastalarda ise 5 gün arka akaya vücut ağırlığının kg'ı başına 0.4 g'dır. Uygulama hızı: Başlangıçta her dakika 0.25 ml (5 damla) olup, 15 dakika sonra dakikada max. 3 ml (60 damla)'ya çıkartılabilir.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder