31 Mart 2010 Çarşamba

nopiron 10 mg 25 tablet

» Anksiyolitik

FORMÜLÜ

5mgBuspiron hclTablet10mgBuspiron hclTablet

ENDİKASYONLARI

Anksiyete de endikedir

KONTRENDİKASYONLARI

Gebelerde ve laktasyonda kontrendikedir.

UYARILAR & ÖNLEMLER

Renal ve hepatik yetmezlik, dar açılı glokom, miyastenia gravis ve 16 yaşından küçüklerde kullanılmaz. Daha önce herhangi bir benzodiazepin türevi kullanan hastalarda Nopiron tedavisine geçmeden önce benzodiazepinin 7-10 gün içinde yavaş yavaş kesilmesi gerekir.

YAN ETKİLER

Bulantı, baş dönmesi, sinirlilik, yorgunluk ve depresyon gibi yan etkiler görülebilir.

ETKİLEŞMELER

NOOTROPİL'in bilinen hiçbir ilaçla geçimsizliği saptanmamıştır. Sadece bir tek vakada pirasetam ve Tiroid Ekstreleri (T3 - T4) birlikte verildiğinde konfüzyon, irritabilite ve uyku bozukluğu görüldüğü bildirilmiştir. Klonazepam, karbamazepin, fenitoin, fenobarbiton ve sodyum valproat gibi antiepileptik ilaçlarla hiçbir etkileşim bildirilmemiştir.

DOZU & KULLANIM ŞEKLİ

Başlangıçta 3x5 mg/gün dozda kullanılır. Daha sonra 20-30 mg'a kadar çıkartılabilir. Max. günlük doz 60mg'dır.

PİYASADA MEVCUT DİĞER FARMASÖTİK TAKDİM ŞEKİLLERİ

* NOPİRON 5 MG 25 TABLET

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder