22 Mart 2010 Pazartesi

Nebcin 20 mg 1 ampul

» Antibakteriyel


FORMÜLÜ


20mgTobramisinAmpul 180mgTobramisinAmpul 1


ENDİKASYONLARI


Duyarlı E. coli, Proteus, Klebsiella Providencia, Citrobacter, Staphylococ, Grup D Streptococ ve Enterobacterlerin neden olduğu; Alt solunum yolu, deri, gastrointestinal sistem, kemik ve yumuşak doku, menenjit, santral sinir sistemi, septisemi, ürogenital sistem, yanık enfeksiyonlarında endikedir.


KONTRENDİKASYONLARI


Etken maddeye aşırı duyarlı kişilerde ve gebelerde kontrendikedir.


UYARILAR & ÖNLEMLER


Renal fonksiyon bozukluğunda dikkatle kullanılmalıdır. Diüretiklerle ve diğer antibiyotiklerle birlikte kullanılmamalıdır. Vestibüler, işitme fonksiyonlarında bozulma veya renal yetmezlik görüldüğünde tedavi kesilmelidir.


YAN ETKİLER


Baş dönmesi, vertigo, tinnitus, kulaklarda gürültü, işitme kaybı, anemi, granülositopeni, ateş, döküntü, kaşıntı, bulantı ve kusma gibi yan etkiler görülebilir.


ETKİLEŞMELER


Bildirilen herhangi bir etkileşim bildirilmemişitir.


DOZU & KULLANIM ŞEKLİ


Erişkinler ve çocuklarda 3 mg/kg/gün, 3 eşit doza bölünerek verilir. Çok ciddi enfeksiyonlarda günlük doz 5mg/kg'a çıkabilir. Yeni doğanlarda günlük 5 mg/kg dozlar 12 saat ara ile uygulanır. Böbrek fonksiyon bozukluğunda 1 mg/kg yükleme dozundan sonra dozlar azaltılır veya uygulama aralığı uzatılır. Tedavinin normal süresi 7-10 gündür.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder