26 Mart 2010 Cuma

netromycine 50 mg / 2 ml 1 ampül

» Antibakteriyel


FORMÜLÜ


50mgNetilmisin sülfatAmpul 1150mgNetilmisin sülfatAmpul 1


ENDİKASYONLARI


Duyarlı E.coli, Klebsiella, Enterobacter, Serratia, Citrobacter, Proteus, Pseudomonas, H. influenza, Salmonrla, Shigella, Neisseria, Staphylococ, Providencia ve Streptococ'ların neden olduğu; Bakteriyemi, cerrahi enfeksiyonlar, deri, eklem, gastrointestinal, kemik, santral sinir sistemi, septisemi, solunum yolu, ürogenital, yanık, yara, yumuşak doku enfeksiyonlarının tedavisinde endikedir.


KONTRENDİKASYONLARI


Netilmisin ve aminoglikozit grubu antibiyotiklere duyarlı hastalarda kontrendikedir.


UYARILAR & ÖNLEMLER


Ototoksisite belirtisinde tedaviye son verilir. Kandaki yoğunluğu 6mcg/ml'yi geçmemelidir. Nefrotoksik preparatlarla birlikte veya peşpeşe kullanılmaz. Etakrinik asit ve furosemidle birlikte kullanılmaz. Miyastenia gravis ve parkinsonda dikkatle kullanılır. Kesin gerekli görülmedikçe gebelerde kullanılmaz. Uzun süreli kullanımlarda renal, işitme ve vestibüler sistemler kontrol edilmelidir.


YAN ETKİLER


Böbrek bozukluğu, nörotoksisite, ototoksik reaksiyonlar, baş ağrısı, görme bozukluğu, deri döküntüsü, titreme ve kusma gibi yan etkiler görülebilir.


ETKİLEŞMELER


Penisilin, karbenisilin, tikarsilin ve betalaktam antibiyotikleri ile sinerjik etkilidir.


DOZU & KULLANIM ŞEKLİ


6mg/kg/gün doz 2-3 eşit kısıma bölünerek kullanılır. Tedavi süresi 7-12 gündür. Ağır enfeksiyonlarda doz 7,5mg/kg/gün'e yükseltilebilir. Renal fonksiyon bozuluğunda dozlar arasındaki sürenin uzatılması gerekirse doz azaltılmalıdır.


PİYASADA MEVCUT DİĞER FARMASÖTİK TAKDİM ŞEKİLLERİ


NETROMYCINE
[150 mg/1.5 ml, 1 Ampul Ambalaj]

Yerli, Beşeri bir ilaçdır.NETROMYCINE
[400 mg/2 ml, 1 Ampul Ambalaj]

Yerli, Beşeri bir ilaçdır

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder