20 Mart 2010 Cumartesi

Nasacort nazal sprey

ENDİKASYONLARI

Ye­tiş­kin­ler­de ve 6 yaş üs­tün­de­ki ço­cuk­lar­da mev­sim­selve perenial al­ler­jik ri­ni­tte en­di­ke­dir

KONTRENDİKASYONLARI

Tri­am­si­no­lon ase­to­nide kar­şı aşırı duyarlığıolanlarda kontren­di­ke­dir.

UYARILAR & ÖNLEMLER

Kısa süre önce nazal septal ül­ser, burun ameliyatı veyatravması ge­çi­ren hastaların yarala­rının iyileşmesinde kortikosteroidininhibitör etkisinden ötürü, iyileşme gerçekleşinceye kadar triamsinolonasetonidin dikkat­le kullanılması gereklidir. Lisanslı dozda na­zal kor­tiko­steroidalan çocuklarda büyüme gecikmesi gö­rülmektedir. Triamsi­no­lon asetonid insansütü­ne geçebilir. Triamsinolon asetonid, anneye olan yararı, fetü­se/be­beğegele­bi­lecek risklerden daha önemli olmadığı süre­ce gebelik/emzirme süresinde kullanılmama­lıdır.

YAN ETKİLER

Burun iltihabı, başağrısı ve fa­renjit, burun kanaması,burun tahrişi, mukoza zarı­nın kuruması, nazo-sinus konjesyo­nu ve hapşırmagörülebilir. Nadiren nazal septal perforasyonlar bil­dirilmiştir. Özellikleuzun süreli ola­rak yüksek dozda veril­di­ğinde, nazal kortikosteroidlerinsistemik etkileri görü­le­bilir.

DOZU & KULLANIM ŞEKLİ

12yaşında ve daha büyük hastalar için: Önerilenbaşlan­gıç dozu her gün bir kere, her burun deliğine 2 püs­kürtmedir.Semptomlar kontrol altına alınınca, hastalar günde bir kez, her burun deliğinebir püs­kürtme ile tedavi edi­lirler.6 ile 12yaş arasındaki pediyatrik hastalar için: Önerilendoz, günde bir kez her burun deliğine 1 sprey olmak üzere 110 mikrogramdır.Daha ağır semp­tomlar gösteren hastalarda, 220 mikrogramlık doz kullanılabilir.An­cak semptomlar kontrol altına alındığında, hastaya daha en düşük etkili dozverilebilir. Yeni bir kanıt elde edilinceye kadar, 12 yaşın altındakiçocukların 3 aydan fazla kullanmaması önerilmektedir.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder