29 Mart 2010 Pazartesi

Nitrofix 10 mg 20 tablet

» Angina Pectoris ( Koroner arter hastalığı (KAH) genel bir terimdir ve koroner arterlerin her türlü patolojisini kapsar.)


FORMÜLÜ


5-10 mgSacch.-exp.Tablet


ENDİKASYONLARI


Angina pectoris


KONTRENDİKASYONLARI


Nitrogliserin ve benzeri organik nitrat bileşiklerine karşı bilinen aşırı duyarlığı olanlarda. Belirgin hipotansiyonun eşlik ettiği akut dolaşım yetmezliği (şok, kollaps durumları). İntrakraniyel basıncın artması ile ilgili durumlar. Obstrüksiyona bağlı miyokard yetmezliği (örneğin, aortik veya mitral stenoz veya konstriktif perikardit olduğunda). Nitroderm TTS, Viagra (sildenafil) ile birlikte kullanılmamalıdır. Çünkü sildenafil Nitroderm TTS’ in vazodilatör etkilerini artırabilir ve şiddetli hipotansiyon oluşabilir.


UYARILAR & ÖNLEMLER


Nitrofix, diğer nitrat preparatlarına aşırı duyarlılığı olanllar ile ciddi hipotansiyon veya kardiyojenik şok, kapalı açılı glokom, kafa travması veya serebral hemoraji ve ciddi anemi olgularında kullanılmamalıdır.
Nitrofix kullanan hastalar hekimlerinin bilgisi dışında tedaviye son vermemelidirler. Nitrofix kullanımı sırasında ortastatik hipotansiyon görülebilmektedir.Eğer kan basıncında aşırı bir düşme olursa ilacın kullanımına son verilmeli ve gereken önlemler alınmalıdır.
İlaç hamilelerde veya hamile olduğu düşünülen hastalarda ancak tahmin edilen terapötik yararın, her türlü riskten üstün olduğu durumlarda kullanılmalıdır.


YAN ETKİLER


Merkezi Sinir Sistemi : Diğer nitrat preparatları gibi, Nitroderm TTS de sıklıkla serebral vazodilatasyona bağlı ve doza bağımlı olan baş ağrısına neden olabilir. Bu tür baş ağrıları, genellikle tedaviye devam edilmesini takiben birkaç gün sonra geçer. Aralıklı tedavi sırasında kalıcı baş ağrıları olasılığı dikkate alınmalıdır. Gerektiğinde, hafif analjezikler ile tedavi edilmelidir. Eğer baş ağrısı bu tür bir tedavi ile geçmezse, nitrogliserinin dozu azaltılmalı veya Nitroderm TTS tedavisi kesilmelidir. Deri : Uygulama yerinde, arasıra hafif lokal kaşıntı veya yanma hissi ile birlikte veya tek başına deride kızarıklık ve alerjik kontakt dermatit oluşabilir. Sistem deri üzerinden uzaklaştırıldıktan sonra, deri üzerindeki hafif bir kızarıklık genellikle birkaç saat içinde kaybolur. Lokal iritasyonu önlemek için uygulama yeri düzenli olarak değiştirilmelidir. Kardiyovasküler sistem : Ender olarak, muhtemelen refleks taşikardi ile ilgili olarak yüzde kızarıklık, sersemlik, halsizlik hissi veya baş dönmesi ve postural hipotansiyon bildirilmiştir. Kalp atım hızında reflekse bağlı hafif artış, gerekirse bir beta-bloker ile kombine tedavi yapılarak önlenebilir. Gastrointestinal kanal : Ender olarak bulantı ve kusma görülebilir.


ETKİLEŞMELER


Diğer vazodilatörler, kalsiyum antagonistleri, ACE inhibitörleri, beta blokerler, diüretikler, antihipertansifler, trisiklik antidepresanlar ve majör trankilizanlar ile birlikte tedavi ve alkol tüketimi, Nitroderm TTS’in kan basıncını düşürücü etkisini artırabilir. Dihidroergotaminle birlikte Nitroderm TTS kullanılması, dihidroergotamin biyoyararlanımını artırabilir. Koroner arter hastalığı vakalarında bu noktaya özellikle dikkat etmek gerekir; çünkü dihidroergotamin, nitrogliserinin etkisini antagonize eder ve koroner vazokonstriksiyona yol açabilir. Asetilsalisilik asit ve nonsteroidal antienflamatuvar ilaç kullanımının Nitroderm TTS’e alınan terapötik cevabı azaltabileceği şeklinde olasılık, kesinlikle unutulmamalıdır.


DOZU & KULLANIM ŞEKLİ


Erişkinler için önerilen doz genellikle günde iki kez 5 mg Nitrofix tabletin üst dudak ve maksiller ( üst çene) gingiva ( diş eti) arasına uygulanması şeklindedir. Yeterli teraptötik etki sağlanamadığı takdirde, doz günde iki kez 10mg'a çıkarılabilir. Nitrofiz tabletler ağızda çiğnenmemeli yada yutulmamalıdır. Nitrofix 5mg'lık tabletler bölünmeden gingivaya uygulanmamalıdır.

PİYASADA MEVCUT DİĞER FARMASÖTİK TAKDİM ŞEKİLLERİ

* NİTROFİX 5 MG 20 TABLET

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder