23 Mart 2010 Salı

neospoin 5 ml oft.damla

» Antimikrobik


Etken Maddesi
Polimiksin B Sülfat + Neomisinsülfat + Gramisidin


NEOSPORİN 5 ML OFT.DAMLA

İthal, Beşeri bir ilaçdır.


FORMÜLÜ


Hafif opalesan, steril solüsyonun 1 ml'si 5000 IU polimiksin B sülfat, 1700 IU neomisin sülfat ve 25 IU gramisidin içerir. Yardımcı maddeler: 0.0052 ml etanol, 0.005 ml propilen glikol, 1 mg poloksamer 188, 0.01 mg tiomersal, 8 mg sodyum klorür, pH (5.2-5.8) ayarı için 0.1 M sülfat asidi, 1 M sodyum hidroksit içerir.


ENDİKASYONLARI


Neosporin göz damlası gözün bakteri enfeksiyonlarında yaygın olarak bulunan patojenlere karşı bakterisid etkili geniş spektrumlu bakterisid bir preparattır. Göz ve adneks enfeksiyonlarının önlenmesi ve tedavisinde endikedir. Profilaksi: Cerrahi girişimler ve gözden yabancı cisim çıkarılması dahil, pre ve post operatif kullanımda endikedir. (Bkz. Kontrendikasyonları). Tedavi: Konjunktivit, keratit, kornea ülserleri, ülseratif blefarit ile birlikte konjunktivit ve kronik dakriyosistit dahil bakteriyel enfeksiyonların tedavisinde endikedir. Neosporin göz damlası kullanılması uygun durumlarda diğer antibiyotiklerle sistemik tedavinin birlikte uygulanmasını engellemez.


KONTRENDİKASYONLARI


Neosporin göz damlası, bileşiklerinden herhangi birine karşı veya framisetin, kanamisin, gentamisin ve diğer benzer antibiyotikler gibi çapraz-duyarlık oluşturan maddelere karşı bilinen aşırı duyarlılığı olan hastalarda kontrendikedir. Neosporin göz damlası kullanımı, intraoküler sıvılara geçme ihtimalinin bulunduğu durumlarda kontrendikedir


UYARILAR & ÖNLEMLER


Polimiksin B sülfat ve gramisidinin topik uygulanmasından sonra alerjik aşırı duyarlılık reaksiyonları çok nadirdir. Genel nüfusta neomisin sülfata karşı aşırı duyarlılık insidansı düşüktür, ancak oküler uygulamadan sonra duyarlılaşmış olgular görülebilir.


YAN ETKİLER


Yan etkili ilaçlarla birlikte kullanıldığı zaman metronidazol'ün emilmesine bağlı olarak etkileşme görülebilir.


DOZU & KULLAIM ŞEKLİ


(Hekim tarafından başka şekilde tavsiye edilmediği takdirde) Erişkinler: Neosporin göz damlası, göz yaşı ile izotoniktir ve gözde iyi tolere edilir. Önerilen doz etkilenen göze günde, iki-dört kez 1-2 damladır, ancak durumun şiddetine göre daha sık uygulama gerekli olabilir. Eğer uygulama sırasındaki bir damla, gözü yeterince kaplamaz ise, ikinci bir damla uygulanabilir. Tedavi gözün iyileşmiş görünmesinden sonra da en az 2 gün sürdürülmelidir. Göz damlasının kontaminasyonunu önlemek için, damlalığın ucu yüzeylerle (göz dahil) temas ettirilmemeli ve şişe sıkıca kapatılarak saklanmalıdır. Çocuklar: Neosporin göz damlası çocuklarda kullanım için uygundur (Bkz. Uyarılar/Önlemler). Yaşlılar: Neosporin göz damlası yaşlılarda kullanım için uygundur (Bkz. Uyarılar/Önlemler). Aşırı Dozaj Semptom ve belirtiler: Neosporin göz damlasının aşırı kullanımına bağlı spesifik semptom veya bulguya rastlanmamıştır, ancak, belirgin sistemik absorbsiyon ihtimali göz önünde bulundurulmalıdır (Bkz. Uyarılar/Önlemler). Yanlışlıkla ağızdan alınması sonrasında, az miktarda absorbe edilmesi beklenir. Tedavi: Sistemik toksisite görüldüğü takdirde tedavi durdurulmalıdır. Hemodiyaliz ile plazma neomisin seviyeleri düşürülebilir.


İlaç Fiyatı 8.03 YTL


Reçeteli Verilir.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder