31 Mart 2010 Çarşamba

Nopain plus 20 tablet

» Analjezik, Antienflamatuar


Etken Maddesi
Paracetamol + Caffeine


NOPAIN PLUS 20 TABLET

Yerli, Beşeri bir ilaçdır.


FORMÜLÜ


Bir tablet 500mg parasetamol, 30mg kafein içerir.


ENDİKASYONLARI


Nopain Plus Tablet, hafif ve orta şiddetli ağrılar ile ağrının ateşe eşlik ettiği durumlarda kullanılır.


KONTRENDİKASYONLARI


Parasetamol veya kafeine karşı aşırı duyarlılığı olanlarda kullanılmamalıdır. Bu tür bir reaksiyon ortaya çıktığında ilaç kullanımı kesilmelidir.


UYARILAR & ÖNLEMLER


Önerilen doz aşılmamalıdır. Doktor tarafından başka bir şekilde tavsiye edilmedikçe, ağrılı durumlarda yetişkinlerde 10, 6-12 yaş arası çocuklarda 5 günden fazla; ateşli durumlarda ise yetişkinlerde ve çocuklarda 3 günden fazla kullanılmamalıdır. 6 yaşın altındaki çocuklarda kullanılması uygun değildir. Kardiyovasküler, böbrek ve psikolojik rahatsızlıkları ile karaciğer fonksiyon bozukluğu olan hastalarda kullanılmamalıdır. Hepatotoksisite (parasetamolün aşırı dozunda doza bağlı bir komplikasyondur. 12-48 saat içinde karaciğer enzimleri yükselebilir ve protrombin zamanı uzayabilir. Ancak klinik semptomlar dozun alınmasından 1-6 gün sonrasına kadar görülmeyebilir. 10g’ın üstünde alan yetişkinlerde toksisite görülmesi muhtemeldir.) durumunda terapötik dozlara uymalıdır. Parasetamol plasentayı geçer. Anne sütü ile çok düşük konsantrasyonlarda itrah edilmesine rağmen, anne sütü ile beslenen bebeklerde advers etkiler bildirilmemiştir. Bu nedenle hamilelikte ve laktasyon döneminde doktor tavsiyesiyle ve kontrolü altında kullanılabilir.


YAN ETKİLER


Önerildiği şekilde kullanıldığında, ciddi toksisite ve yan etkiye yol açmaz. Nadiren aşağıdaki yan etkiler görülebilir: Hematolojik: Hemolitik anemi, nötropeni, lökopeni, pansitopeni, trombositopeni. Allerjik: Cilt döküntüleri, ürtiker ve eritem şeklinde cilt reaksiyonları, ateş. Diğer: Hipoglisemi, mide bulantısı, kusma, sarılık. Ayrıca kafeine bağlı olarak nadiren uykusuzluk, tremor, taşikardi, çarpıntı ve diürez ortaya çıkabilir


ETKİLEŞMELER


Parasetamol hipoprototrombinemik etkiyi arttırır. Antitrombosit aktivitesi olmadığı için gastrointestinal kanama oluşturmaz. Bu nedenle antikoagülan alan hastalarda asetilsalisilik aside göre daha emniyetle kullanılır. Oral kontraseptifler, parasetamolün metabolizmasını arttırır ve yarılanma ömrünü azaltırken, kafeinin metabolizmasını inhibe edip, farmakolojik etkisini arttırabilirler. Mide boşalımını geciktiren ilaçlar, parasetamolün absorpsiyon oranını azaltabilirler. Aktif kömür parasetamolün absorpsiyonunu azaltır. Parasetamol ile birlikte kloramfenikol uygulaması serum seviyesini yükseltir.


DOZU & KULLANIM ŞEKLİ


Doktor tarafından başka şekilde tavsiye edilmedikçe; Yetişkinlerde ortalama günlük doz 6-8 saat ara ile 1 veya 2 tablettir. 24 saatte toplam 8 tabletten fazla alınmamalıdır. Çocuklarda; 6-12 yaş arası 6 saatte bir ½ tablet verilir. 6 yaşın altındaki çocuklarda kullanılması uygun değildir. Çocuklarda 4 saatten daha sık aralarla ve 24 saatte toplam 4 dozdan daha fazla verilmemelidir. Nopain Plus Tablet, hamilelikte ve emziren annelerde ancak doktor tavsiyesiyle ve kontrolünde kullanılmalıdır. Doz Aşımı ve Tedavisi: Akut zehirlenme belirtileri olarak siyanoz, iştahsızlık, uykusuzluk, dispne, anemi, pansitopeni, nötropeni, lökopeni, sarılık, deri kızarıklığı, ateş, kusma, MSS stimülasyonu, depresyon, delirium, koma, vasküler kollaps, konvülsiyon görülebilir. Hepatotoksik doz 10g (140mg/kg), minimal letal doz ise 15g’dır (200mg/kg). Genellikle ilk 48-72 saatte hepatotoksisiteye ait laboratuar bulguları yoktur. Doz aşımı tedavisi olarak gastrik lavaj yapılır veya hasta kusturulur. Parasetamol hepatotoksisitesinin spesifik antidotu olarak oral yoldan 140mg/kg asetil sistein yükleme dozu olarak verildikten sonra, her 4 saatte bir 3 gün süreyle veya plazma parasetamol seviyesi normal düzeye inene kadar 70mg/kg dozunda verilmeye devam edilir. İntoksikasyon durumunda spesifik antidot yanında gerekli ilk müdahale olarak şuuru açık hastalarda kusturma ve mide lavajı uygulanmalıdır.


İlaç Fiyatı 1.63 YTL


Reçeteli Verilir.


İLAÇ EŞDEĞER ANALİZİ (MUADİLLERİ)


* PARAMIDON 500 MG 30 TABLET
* PARAMIDON 500 MG 20 TABLET
* GRIPALJIN 1 KAŞE
* GRIPIN 500 MG 1 KAŞE Gripin
* LOKMAN 100 KAŞE
* PACOFEN-S 20 TABLET
* MEDAFEİN 20 TABLET
* DARVOLIN 500 MG 20 TABLET
* TYLOL PLUS 20 TABLET
* DERMANCI 20 TABLET
* REMIDON 20 TABLET
* PERALJİN 20 BLİSTER TABLET
* GERALGINE-P 500 MG 20 TABLET
* TERMALGINE PLUS 500 MG 20 TABLET
* VERMOL 500 MG 30 TABLET
* ADAFEN 30 TABLET
* PANALGINE 300 MG 50 TABLET
* KATALJIN-P 500 MG 20 TABLET
* SETAKAF 500 MG 20 TABLET
* COMAX FORT 20 TABLET
* PANADOL EXTRA 500 MG 24 FİLM TABLET

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder