28 Mart 2010 Pazar

nidicard 10 mg 30 tablet

» Kalsiyum Antagonisti


Etken Maddesi
Nifedipin


NIDICARD 10 MG 30 KAPSÜL

Yerli, Beşeri bir ilaçdır.


FORMÜLÜ


Beher Yumuşak Kapsül 10 mg Nifedipin ihtiva eder. Yardımcı Madde : Polietilen glikol 400 Yumuşak Kapsül : Jelatin, sun set yellow, titandioksit, gliserin, Nipajin, Nipazol.


ENDİKASYONLARI


Nifedipin aşağıdaki durumlarda endikedir. 1) - İskemik Kalp Hastalığı - İstirahat halinde gelen angina (Prinzmetal veya spastik angina) - Aterosklerotik angina (akut veya kronik) 2) Hipertansiyon 3) Ekstremitelerin dolaşım bozuklukları (Raynaud Sendromu)


KONTRENDİKASYONLARI


Nifedipin'e hassas kişilerde kullanılmamalıdır.


UYARILAR & ÖNLEMLER


Nifedipin, genellikle iyi tolere edilmesine karşın, bazen hipotansiyona neden olabilir. Bu takdirde yeniden doz ayarlaması yapılmalıdır. Ayrıca halen tansiyon düşürücü ilaç kullanan hastalara ve hipotansif hastalara Nifedipin verildiğinde hastalar dikkatle takip edilmelidir.Nifedipin kullanımı sırasında bazen arterial vazodilatasyon ve periferal ödem oluşabilir. Bu ödem sol ventrikül yetersizliğine bağlı olmayıp, diüretik tedaviye cevap verir. Ciddi aort stenozu olan hastalarda Nifedipin kalp yetmezliği riskini artırabilir. Nifedipin alımını takiben iskemik ağrısı olan hastalarda ilaç kesilmelidir. Hamilelerde Kullanımı : Nifedipin'in farelerde, insan dozunun 30 misli yüksek dozda kullanıldığında teratojenik etkisi olduğu gösterilmiştir. Hamile kadınlarda, Nifedipin ile yapılmış yeterli çalışma yoktur. Bu nedenle hamilelik esnasında sadece çok gerekliyse kullanılmalıdır.


YAN ETKİLER


Hipotansiyon, başta tazyik, sıcaklık hissi, baş dönmesi, baş ağrısı, taşikardi, ödem, ürtiker ve bulantı gibi yan etkiler özellikle tedavi başlangıcında görülebilir. Yan etkiler genellikle hafif ve geçicidir,ilacın kesilmesini gerektirmez. Uzun ve yüksek dozla tedavi sırasında nadiren hiperglisemiye rastlanmıştır.


ETKİLEŞMELER


b blokürlerle birlikte kullanıldığında genellikle iyi tolere edilir. Ancak nadiren konjestif kalp yetersizliği, ciddi hipotansiyon ve angina da artış olabilir. Nitratlarla birlikte güvenle kullanılabilir. Digital ile birlikte kullanıldığında digoksin seviyesini yükseltebileceğinden hastalar dikkatle takip edilmelidir.


DOZU & KULLANIM ŞEKLİ


Tedaviye, hastanın ilaca duyarlılık derecesini anlayabilmek ve yan etkilerden kaçınmak için düşük dozla başlanır (10 mg/gün/3 kez). Genellikle etkili doz günde 3 kez 10-20 mg (1-2 kapsül) dır. Spastik anginada bu dozun 2 misline çıkılabilir. Günlük doz 180 mg'ı (18 kapsül) geçmemelidir. Angina pektoris veya hipertansiyon krizlerinde etkinin çabuk görülmesi için kapsüller çiğnenerek içlerindeki sıvı yutulmadan ağız içinde veya dil altında tutulur. Nifedipin ağız mukozasından hızla emilerek kısa zamanda kana geçer. DOZ AŞIMI : Nifedipinin aşırı dozda kullanımı sonucunda ciddi hipotansiyon oluşabilir. Bu taktirde kalp ve solunum sistemi yakınen takip edilmeli, alt ekstremiteler yükseltilmeli, idrar ve kan volümü dikkatle takip edilmelidir. Norepinefrin gibi bir vazokonstürüktör ilaç kan basıncını yükseltmek için kullanılabilir. Nifedipin yüksek oranda proteinlere bağlandığından diyaliz yarar sağlamaz.


İlaç Fiyatı 3.85 YTL


Reçeteli Verilir.


İLAÇ EŞDEĞER ANALİZİ (MUADİLLERİ )


* KARDILAT 10 MG 30 TABLET
* NIDILAT 10 MG 30 YUM.KAPSÜL
* KARDILAT RETARD 20 MG 30 KAPSÜL
* ADALAT CRONO 30 MG 20 KONTROLLÜ SALIM TABLETİ
* ADALAT CRONO 60 MG 20 KONTROLLÜ SALIM TABLETİ
* ADALAT CRONO 30 MG 30 KONTROLLÜ SALIM TABLETİ
* ADALAT CRONO 60 MG 30 KONTROLLÜ SALIM TABLETİ

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder