22 Mart 2010 Pazartesi

Nebuhaler aparey

» Bricanyl inhalerle birlikte kullanılan inhalasyon apareyi

ENDİKASYONLARI

Metal tüpten gelen Bricanyl aerosolü aparey içinde çok küçük partiküller halinde buharlaşarak verilen dozun akciğerlere olası en derin penetrasyonu sağlanır

UYARILAR & ÖNLEMLER

Renal fonksiyon bozukluğunda dikkatle kullanılmalıdır. Diüretiklerle ve diğer antibiyotiklerle birlikte kullanılmamalıdır. Vestibüler, işitme fonksiyonlarında bozulma veya renal yetmezlik görüldüğünde tedavi kesilmelidir.

DOZU & KULLANIM ŞEKLİ

Erişkinler ve çocuklarda 3 mg/kg/gün, 3 eşit doza bölünerek verilir. Çok ciddi enfeksiyonlarda günlük doz 5mg/kg'a çıkabilir. Yeni doğanlarda günlük 5 mg/kg dozlar 12 saat ara ile uygulanır. Böbrek fonksiyon bozukluğunda 1 mg/kg yükleme dozundan sonra dozlar azaltılır veya uygulama aralığı uzatılır. Tedavinin normal süresi 7-10 gündür.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder