30 Mart 2010 Salı

Nitroglycerine 5 mg /ml 1 flakon

» Antianjinal

FORMÜLÜ

25mgNitrogliserinAmpul 150mgNitrogliserinAmpul 1

ENDİKASYONLARI

1-Perioperatif hipertansiyonda kan basıncının kontrol altına alınmasında, 2-Akut miyokardial enfarktüse bağlı konjestif kalp yetmezliğinde,3- Organik nitrat ve/veya beta blokerin tavsiye edilen dozlarına yanıt vermeyen hastalarda Angina Pectoris tedavisinde,4- Cerrahi müdaheleler esnasında kontrollü hipertansiyon oluşturulması gibi durumlarda endikedir.

KONTRENDİKASYONLARI

1-Nitrogliserine karşı bilinen aşırı hassasiyet ya da organik nitratlara karşı bilinen edyosenkratikreaksiyon,2-Hipertansiyon ya da düzeltilmemiş hipovolemi; bu durumlarda intravenöz nitrogliserin kullanımı ciddi hipotansiyon ya da şoklara sebep olabilir,3- Artmış intrakranial basınç, 4-Konstrüktif perikardit ve perikardiyal tamponlama gibi durumlarda kontrendikedir.

UYARILAR & ÖNLEMLER

Sadece seyreltildikten sonra, intravenöz olarak kullanılır. Doğrudan intravenöz enjeksiyon olarak kullanılmaz.
İntravenöz uygulamadan önce, enjeksiyonluk nitrogliserin çözeltisi, USP % 5 dekstroz enjeksiyonluk çözeltisi veya USP % 0.9 sodyum klorür enjeksiyonluk çözeltisi ile seyreltilmelidir. Enfüzyon için kullanılan uygulama seti, hastaya verilen intravenöz nitrogliserin miktarını etkileyebilir.
Bir üründen diğer ürüne geçerken dilüsyon ve uygulama talimatlarına dikkat edilmesi gerekir.
İlaç , plastiğe nüfus eder. Bu nedenle, nitrogliserinin plastik parenteral solüsyon konteynerlerinde absorpsiyonunu engellemek amacıyla, intravenöz enfüzyonda kullanılan ilacın seyreltme ve muhafazasının sadece cam parenteral solüsyon şişelerinde yapılması gerekir. Bazı filtreler de nitrogliserini absorbe ettiklerinden dolayı, bunların da kullanılmaması gerekir.
Enfüzyon için dilüe edilen çözeltinin son şeklindeki toplam nitrogliserin miktarının % 40 ila % 80 i halen genel olarak kullanılmakta olan intravenöz enjeksiyon setlerinin PVC kısımları tarafından absorbe edilebilir. Akış hızı düşük, nitrogliserin konsantrasyonları yüksek ve hortumlar uzun olduğu taktirde, daha yüksek oranlarda absorpsiyon olayı meydana gelir. Dozaj talimatlarının dikkatle izlenmesi gerekir. Bu enfüzyon setleri kullanıldığı zaman hesaplanan dozun hastaya tam olarak verileceği unutulmamalıdır; çünkü standart PVC setlerdeki absorpsiyona bağlı nitrogliserin kaybı asgariye indirilecektir. Yayınlanan araştırmalarda kullanılan dozajların genelde PVC set sistemi kullanımına dayandığı ve PVC olmayan setler kullanıldığı taktirde, bu deneyimler bazında tavsiye edilen dozların çok yüksek olacağına dikkat edilmelidir.
Enjeksiyonluk nitrogliserin, ciddi hepatik veya renal hastalığı olan hastalarda dikkatle kullanılmalıdır.
Özellikle uzun süre devam eden aşırı hipertansiyondan kaçınılması gerekir, çünkü hipertansiyonun zayıf perfuzyon nedeniyle beyin , kalp, karaciğer ve böbrekler üzerinde tahrip edici etkileri ve iskemi riski, tromboz riski ve bu organların fonksiyonlarında değişiklikler olması riski vardır. Nitrogliserinin sebep olduğu hipertansiyonla birlikte, paradoksikal bradikardi ve artmış angina pectoris görülebilir. Normal ya da düşük pulmoner kapiller wedge basıncı görülen hastalar intravenöz nitrogliserin hipotensif etkilerine karşı özellikle hassastırlar. Pulmoner kapiller wedge basıncı gözlemlendiği taktirde, arteryel hipotansiyon başlangıcından önce wedge basıncında bir düşmenin olduğu görülecektir. Bu nedenle ilacın güvenilir titrasyonu için pulmoner kapiller wedge basıncı iyi bir göstergedir. Nitrogliserin enjeksiyonunda hem alkol hem de propilen glikol bulunmaktadır. İntrakoroner enjeksiyonun güvenilirliği kanıtlanmamıştır.

YAN ETKİLER

Nitrogliserinle tedavi olan hastalarda en sık görülen yan etki hastaların yaklaşık olarak % 2'sinde görülen başağrısıdır. Hastaların % 1'nin altında görülen diğer yan etkiler şunlardır; taşikardi, mide bulantısı, kusma, korku-endişe, yerinde duramamakla belirgin aşırı huzursuzluk, kas seğirmesi, retrosternal rahatsızlık, palpitasyon ve abdominal ağrı. Oral ve/veya topik nitrogliserin kullanımda aşağıdaki ilave ters etkiler de görülmüştür ; deri kızarıklıkları, zayıflık ve arızi olarak ilaca bağlı kızartılar veya dökücü dermatitis.

ETKİLEŞMELER

Yoktur.

DOZU & KULLANIM ŞEKLİ

Direkt olarak, intravenöz enjeksiyon için kullanılmamalıdır. Diğer ilaçlarla karışımı yapılmamalıdır. Dilüsyon : uygun nitrogliserin seyreltme oranını seçerken tahmin edilen enfüzyon süresi ile birlikte hastanın sıvı gereksinimi de düşünülmelidir. Doz : doz, kullanılan enfüzyon setinin tipinden etkilenir. Klinik araştırmalarda rapor edilen genel, başlangıç yetişkin dozu 25 mcg/dk veya daha fazla olmasına rağmen, bu araştırmalarda PVC setler kullanılmıştır. Emici olmayan setlerin kullanılması daha az doz alınması gereğini gündeme getirecektir. Nitrogliserin IV setini ya da Nitrogliserin IV pompa setini kullanırken, dozun, tam ve sabit doz kontrolü kapasitesine sahip hassas bir akış kontrol cihazı kullanılmak suretiyle başlangıçta 5 mcg/dk olması gerekir. Daha sonraki titrasyonun, klinik duruma göre ayarlanması ve ilaca karşı kısmi tepkiler alınır alınmaz, doz artışlarına çok dikkat edilmesi gerekir. İlk titrasyonun 5 mcg/dk kadar arttırılması ve bu arttırmanın belirli bir tepki alınana kadar her 3 ila 5 dakikada bir gerçekleştirilmesi gerekir. 20 mcg/ dk 'da hiçbir tepki görülmediği taktirde, 10 mcg/dk artış ya da daha sonra 20 mcg/dk artış oranı kullanılabilir. Kan basıncında bie tepki görülür görülmez, doz artışı azaltılmalı ve doz artışları arasındaki süre uzatılmalıdır. Normal ya da düşük sol ventriküler dolum basıncı veya pulmoner kapiller wedge basıncı görülen hastalar, nitrogliserinin etkilerine karşı aşırı hassas olabilirler ve dakikada 5 mcg kadar ufak dozlara tam bir cevap verebilirler. Bu hastalar özellikle dikkatli bir titrasyon ve gözlemleme gerektirirler.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder