30 Mart 2010 Salı

nitrumon 100 mg 1 flakon

» Antineoplastik

FORMÜLÜ

100mgCarmustinFlakon

ENDİKASYONLARI

Geniş klinik deneyler NİTRUMON'un karın ve lenfatik sitemin bir çok proliferatif hastalıklarında ve özellikle Hodgkin hastalığının tedavisinde çok değerli olduğunu göstermiştir.Yağda çözülebilme özellipği nedeniyle NİTRUMON kan -beyin dokusu engelini aşar. Bu nedenle, primer ve metastatik beyin neoplazitelerindeve sinir sisteminde loklize lösemillerde ilk kullnılacak maddedir. Nitrumon bylece kanın ve lenfatik dokunun hastalıklarında özellikle, Hodgkin hastalığının stage III ve IV ünde primer vemetostatik beyin tümörlerinin tedavsinde endikedir. - Sindirim sistemi tümörlerinde NİTRUMON ancak diğer tedavilerin neticesiz kullanılmasında kullanılmamalıdır. - NİTRUMON, metanomların tedavisinde başka stostatik ajnalarla birlikte kullanılmamalıdır.

KONTRENDİKASYONLARI

Ağır kemik iliği depresyonu lökopeni (2.500/mm den az lökosit) ve/veya trombositopeni (100.000 den az trombosit) veya ileri derecede anemi tablosu gösteren hastalarda kontrendikedir.

UYARILAR & ÖNLEMLER

NİTRUMON tedavisi sıkı bir hematolojik takibi gerektirir . Bu tedavi kursunun bitiminden sonra trombositleri de kapsayan tam bir kan muayenesi yapılmalıdır. Trombositopeni bir kurşun bitiminden 30 35 gün, lökopeniise takriben 40 gün sonra en yüksek düzeye erişir. Birinci kurstan sonraki her yeni kursa hematolojik kontrol şle bşlanmalıdır. Kurslar arasına 6-8 haftalık bir süre konmalıdır. Yalnız istisna durumlarda doktor bu sürenin 3-4 haftaya indirip indirmeyeceğine karar verebilir. Bu durumda kemik ilği muayenesi yapılması tavsiye olunur. DNA -sentezine etkide bulunan bütün ajanlar potansiyel mutajan olabilirler. Bu nedenle hekim kkonsepsiyon isteği olabilecek erkek ve kadın hastalrda BCNU vermeden önce bu olasılığı göz öünde bulundurmalıdır. Özellikle hamile olan veya olabilecek kdınlara eğer hekimin görüşüne göre tedavinin vantajları risklerinden fazla görünmüyorsa NİTRUMON kullanmaaları tavsiye edilmemelidir.

YAN ETKİLER

BCNU'nun baş etkisi kemik iliği depresyonudur. bu etki NİTRUMON'lu bir tedavi kursunun bitiminden 4-6 hafta sonra ortaya çıkar ve kendini trombositopeni ve hafif bir lökopeeni olarak gösterir. Hemorajik vakalar çok enderdir. NİTRUMON ayrıca bulantı, kusma, stomatitis, atopezi anemi, iştahsızlık karaciğer dokusu harbiyeti ikter gibi toksik belirtiler bazen hipoteni ve çok ender olarak da hgeçici serum üre yükselmesi (BUN) gösterilebilir. Yan etkiler karşı, ilacın enjekte edildiği yerin venöz tarafından ortaya çıkan , rahatsız edici ve bazen de acı veren bir yanma hisside dahildir. Seyrek olarak tromboflebitik bir reaksiyon göstermiştir.

ETKİLEŞMELER

Yoktur.

DOZU & KULLANIM ŞEKLİ

NİTRUMON aşağıdaki şemalardan birine göre intravenöz olarak tatabik edilir olunur: a) Üstüste iki gün m² yüzeyinin 100 mg. b) Her altı haftadabir tek doz olarak m² vücut yüzeyine 200 mg İ.V. olarak enjekte edilecek solüsyon şu şekilde hazırlanmalıdır. NİTRUMON 3 ml usulü alkolde çözülür. (çözücü madde ampulü ambalajdadır.) 27 ml steril distile su ile(ambalajda bulunmaz) distile edilip çalkalanır. bu şekilde elde edilen solüsyon ya böyle kullanılabilir veya daha iyisi 250 ml %5 lik glioz ile dilüe edildikten sonra İ.V olarak infüzyon yapılır. infüzyon süresi takriben 30 dakikadır. NİTRUMON hazırlanmasından sonra 12 saat içinde kullanılmalıdır.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder